My Diary

summer in stockholm

31 July 2016

 

 

 

 

 

Idag visar Stockholms sin vackraste sommarsida. Vaknade upp hos min far som bor strax intill Humlegården och idag ska vi hänga och göra en massa ärenden tillsammans. När jag tänker efter så är det många runt omkring mig som prioriterar vänner, festande och resande kanske t.o.m menar att det är viktigast i livet?  Det är såklart bara en liten fas i ens liv, en  fas man går igenom och som sedan ersätts av något mycket mer betydelsefullt och innerligt. Såklart pratar jag om att det som alltid kommer först är kärleken och familjen, känslan av att tillhöra någon och tryggheten i att den personen finns där vad som än händer. Inget kan ersätta det! Pussen

Today Stockholm shows its most beautiful summerversion. I woke up at my fathers place just next to Humlegården and today we gonna hang out and run a few errands together. When I think about lots of people around me make their friends, partying and travelling their prioritis and might even think thats the most important in life? That is ofc just a short phase in a life, a phase one goes thru that are gonna be replaced by something far more important and fervently. Ofc I talk about what always comes first the love and family, the feeling of belonging and the security that that person always gonna be there for you, no-matter-what. Nothing replaces that! XOXO

 

 

 

 

 

 


Social media - faking life

30 July 2016

 

 

 

 

Me in work for Martina Bonniers book "Martinas Modevärld", wearing haute couture by Lars Wallin and hat from modist Malinda Damgaard.

 

 

Sociala media, nutidens gissel? Ibland känns det verkligen så. Varför blir jag dömd för utefter vilka bilder jag lägger upp på FB, instagram och snapchat? Jo, för det är den bild av mig själv som jag förmedlar och som andra människor såklart lägger till grund för sin uppfattning av mig som person. Precis som jag själv bildar mig en uppfattning av andras liv utefter vad de väljer att visa upp via sociala media. Ytligt, javisst! Realitet, inte mycket!

I det här inlägget bortser jag från offentliga personer som byggt upp en karriär och som i karriären använder sig av sociala media som marknadsföring. Jag pratar inte alltså om människor som har under fler hundratusen följare, utan helt randoms.

Det är egentligen ganska fräckt att bilda sig en uppfattning om en människa som person utefter fragmentariska ögonblick i den personens liv. Mitt liv är egentligen allt annat än löshår, smink och festande. Den delen av mitt liv är såklart himla rolig, annars skulle jag inte dela med mig av den :) Men den delen är endast en minimal del av mitt vardagliga liv och mig själv som person.

Av en vanlig veckas alla timmar, så är mina snap/instagram bilder och videos bara ett fragmentariskt kludder av några fåtal timmar. När jag tänker efter så är det jag väljer att dela med mig av totalt annorlunda än vem jag är egentligen som person. Det är det annorlunda i mitt liv som jag lägger upp, även om jag är medveten om att den ger fel bild i sin helhet. Kanske ställer jag höga krav på andra att inse att livet är så mycket mer som inte visas upp, kanske dömer jag andra alltför hårt utefter vad de väljer att lägga upp?

Mitt liv de senaste åren har varit att studera heltid på Stockholms Universitet samtidigt som jag jobbar halvtid parallellt med studierna och tränar regelbundet och ansvarar för mitt hemmet och min hund. Inte lägger jag upp bilder på hur mycket jag umgås med mina stora familj och alla vänner, inte lägger jag upp bilder som visar att jag lägger ner timmar dagligen på att laga mat från grunden och inte lägger jag upp bilder på alla timmar av studier, timmar av arbete och timmar nedlagda på att gå igenom världens modetidningar och modenyheter.

Jag ska verkligen tänka mer på att inte döma andra pga det de lägger upp på sociala medier och samtidigt acceptera hur andra dömer mig för vad jag valt att lägga upp. Världen och livet är så mycket mer, varför bry sig egentligen? Pussen

 

Social media, the modern scourge? Sometimes it feels really like that. Why am I being judged for what kind of pictures I post on FB, Instagram and Snapchat? Well, it is the image of myself that I convey and that other people obviously lay as basis for their opinion of me as a person. Just like I myself form an idea of ​​the lives of others besed on what they choose to show via social media. Superficially, yes! Reality, not much!

In this post I disregard public figures who has these careers using social media marketing. I'm not talking then about people who have more a couple of hundred thousand followers. I am talking about randoms.

It's really pretty harsh to form an opinion about a person as a person on fragmentary moment in that person's life. My life is really everythin but false hair, makeup and partying. That part of my life is of course amazingly fun, otherwise I would not share it :) But that part is only a minimal part of my everyday life and myself as a person.

As for a regular week at and all its hours, my snap / instagram pictures and videos are only a fragmentary doodle of some few hours. When I think about it is, what I choose to share with you is totally different than who I really am as a person. It is ”not everyday stuff” in my life that I post although I am aware that it gives the wrong picture as a whole. Maybe I set high standards for others to realize that life is so much more than shown in posts, maybe I judge others too harsh too based on what they choose to post?

My life the last few years has been studying full time at the University of Stockholm along with working half-time and at the same time exercise regularly and be responsible for my home and my dog. I do not post pictures of how much time I spend with my large family and all my friends, I do not post pictures that show how I spend hours daily on cooking from scratch and I do not upload images of all hours of study or hours of work as for hours spent going thru fashion magazines and fashion news.

I should really think more about not judging others based ofn what they post on social media and at the same time accepting how others judge me for what I have chosen to post and show the world. The world and life is sooo much more, why bother at all?  XOXO

 

 

 

 


Vacay plans

28 July 2016

 

 

 

Miami Beach in the sunset

 

Nu har jag varit hemma i Stockholm i några få dagar! Tanken var att åka ner till Ibiza några dagar, innan nästa veckas bröllop i Djursholm. Nu har jag tänkt om, det är så himla fint i Stockholm just nu och jag är faktiskt ganska trött på festande och det känns som Ibiza har blivit en svenskby vilket gör det ännu mindre lockande. Sedan har jag ju varit på Ibiza så många gånger förut, så känslan är lite typ "gjort det redan". :) Jag funderar på att ta båten till landet några dagar och återigen hämta energi och leva det underbara lugna livet. Efter nästa veckas bröllop är det bara 2v kvar till Miami, så jag får se om jag reser till Marbella emellan 1 v eller inte?  Känslorna för dagen får styra och just det tänket älskar jag numer ! Pussen

 

Now I have been in Stockholm a few days! I thought about flying to Ibiza for a couple of days, before next week wedding in Djursholm. Now, I have reconsidered, due to how magic Stockholm is at this moment and the fact that I am somewhat tired of full-time party and that Ibiza has turned into a swedish village makes it even less attractive. Then I also been to Ibiza so many times before, so the feeling is "been there, done that" . :) I actually think about taking the boat out to my countryplace for a while to regain some energy and live the wonderful calm life again. After the wedding next week there is just 2v until Miami, so I will se if I fly down to Marbella 1v in between or not? The feelings will rule and I follow and this is my current flow that I love ! XOXO

 

 

Bal Harbour Shops, my favourite place to be for shopping and dining.

 

 

 


Instagram - for who?

28 July 2016

 

 

 

 

 

Kanske är det några som uppmärksammat att mitt instagramkonto numer är privat. Anledningen är enkel! Efter mycket dividerande och tänkande fram och tillbaka är det kopplingen till google som är mindre bra. Mitt instagramkonto är, och har alltid varit, en helt privat historia. Med det menar jag att det är enkla bilder från mitt vardagliga liv som fungerar som en kludder i en dagbok nästan. Kontot har aldrig haft ambitionen att lägga upp vackra och stilistiska bilder eller fungera som marknadsföring av mig som person. Jag har aldrig jagat följare som vissa med att ständigt öppna/stänga kontot, följa flera hundra människor i förhoppningen att få fler följare själv innan jag tar bort dem igen eller som det sista exemplet lägga upp sexiga poser och utmanande bilder. Nu har jag valt att ha det privat! Kanske inte för alltid? Eller förresten, kanske det? Pussen

 

Maybe some of you has discovered that my instagramaccont has been made private. The reason is simple! After much discussion and thinkning about plus and minus, it is the connection to google that feels not so food. My instagramaccount is, and has always been, a completely private story. With this I mean that I show simple pictures from my everyday life almost like a doodle in a diary. The account has never had ambitions to provide stylistic and beautiful pictures or function as marketing for me as a person. I have never chased followers like some by frequently opening/closening the account, start following hundreds of people with a hope they will follow me back before I unfollow them again or as my last example to produce sexy pictures in sexy poses. Now my choice is to have it private! Maybe not forever? But then again, maybe so? XOXO

 

 

 

 


battles to love

28 July 2016

 

 

 

 

In this world filled with war and hatered. I am sure everything would be allright if settled like this instead :) XOXO

 

 

 

 

 

 


in search for weddinggifts

26 July 2016

 

 

 

 

Idag är det dags att leta efter bröllopspresent. Av tradition så faller valet såklart på affären Svenskt Tenn. I min familj i generationer har möbler och annan inreding från Svenskt Tenn varit en stor del av våra hem. Även om mitt nuvarande hem är förändrat från att tidigare haft samtliga gardiner och textilier från Josef Franks design, så är ändå en hel del av inredningen fortfarande kvar i form av möbler, belysning och annan inredning. Här är lite olika saker som jag funderar som skulle kunna passa som bröllopspresent. Vad tror ni? Pussen

Today it is about time to start looking for a weddinggift. By tradition the choice of store always is Svensk Tenn. My family has thru generations back had interiour from Svensk Tenn as a major part in the homes. Even though my current home has changed from earlier when all the curtains and textiles was from Josef Franks design, a big part of the interior is still there as for furniture, lamps and other decorations. Here are some of the different things I could imagine would be perfect as a wedding gift. What do you think? XOXO

 

 

 

 

All pictures from www.svenskttenn.com

 


answers about my fashion studies

25 July 2016

 

 

 

Återigen har jag blivit ombedd och förklara min utbildning. En väldigt eftertraktad utbildning vid Stockholms Universitet som håller hög standard internationellt. Min utbildning är en produkt av modevetenskapliga och etnologiska studier som kommer avslutas med en uppsats och en fil.kand i höst. De som säger att utbildning och en universitetexamen är onödig, har inte utbildat sig och har ingen examen. Högre utbildning är ett kvitto på en satsning, ett intresse och förmågan att analysera på en högre nivå. Utbildning är att göra smarta drag, som i schack.

Just inom modevetenskapen så ser man just på mode i olika sammanhang. För att förklara det på enklast sätt så kan jag berätta att när man läser ekonomi på universitetet så läser man om alla marknader på ett övergripande plan. Jag läser ekonomiämnen som t.ex. nationalekonomi, ekonomisk historia och utveckling samt marknadsföring, där jag enbart fokuserar på modemarknaden vilket gör kunskapen till en spetskompetens. Andra ämnen som studerats är t.ex. historia och samhälle också enbart kopplat till modet, vilket innebär att jag på ett djupt plan erhållit kunskap om historia och nationalitet/etnicitet och dessa komponenters vikt inom modet både historiskt och nutida. Även den naturliga kopplingen till konst är närvarande, hur modet har påverkat olika konstformer och vice versa. När det gäller media och social kommunikation har även de ämnena studerats djupt och inom modeområdet specifikt vad det gäller mediavärlden t.ex. inom social media och tidningsbranschen. Även kurser som rör materialanalys och textilier samt en specialkurs inom lyxmodeområdet och vad som styr våra begär har varit väldigt givande kurser.

Kopplingen till etnologin är fullkomligt naturlig, efter att ha undersökt och studerat sociala relationer människor emellan och vad som påverkar oss i vår omgiving och media dagligen. Jag har valt kurser som undersökt på djupet hur människan och dess identitet uppfattas av andra och hur man kan påverka denna uppfattning. Även olika perspektiv på olika sociala tillhörigheter och hur den omgivande kulturen påverkar människan och analyser inom dessa områden har fått mig att förstå mode på ett helt annat sätt än vad jag tänkt mig uppnå innan jag kommit långt in i min utbildning, som inom t.ex. subkulturer.

Min framtid inom modebranschen ser jag som mycket god. Jag har toppbetyg och är en person som specifikt studerat mode och sociala relationer i nära 3 år. En utbildning som ger ett helt annat djup inom just modebranschen, till skillnad mot andras val att studera mer övergripande inom ekonomi, marknadsföring och media. Hela tiden har jag parallellt med mina heltidsstudier arbetat inom modebranschen: Modell, modeassistent på Sveriges största modemagasin för kvinnor och till en storsäljande modebok av författaren Martina Bonnier, säljare av lyxmodevaror på Imagegroup AB och modeinköpare. Jag hoppas dessa val har gjort mig väldigt attraktiv för mina kommande drömjobb inom modeindustrin? XOXO

 

Again, I have been asked to explain more about my education. A very sought after education at Stockholm University who maintains a very high standard internationally. My education is a product of fashion scientific and ethnological studies that will conclude with an essay and a BA during upcoming fall. Thoses who says that education and an university diploma is unnecessary, have not got one. High education is a receipt on an investment, an intrest and proof an ability to analyzie in a deeper perspective. Education is to do smart choices, almost like winning in chess.

In fashionscience we look soley on fashion in different contexts. To explain it in the simplest way I can tell you that when you study economics at University you study all the markets in a avarage comprehensive level. I read economics topics such as social economics, economic history/development and marketing, where I only focus on the fashion market, making it an deep competens. Other topics studied are for instance history and society, thats also linked to fashion, which means that I carefully received competence in the history and nationality / ethnicity topics and weight these components in the fashion context both historical and contemporary. Even the natural connection to art is present, how fashions has, and does, influence different art forms and vice versa. When it comes to media and social communication also in that area I have studied thruly which has the result as a somewhat expertise in the field of fashion in terms of the media world for example in social media and magazine industry. Also courses related to materials analysis and textiles as well as a special course in luxuryfashion area and what controls our desires has been very rewarding courses.

The link to ethnology is quite natural, as it is the study of social relationships between people and how it is affecting us every day. I have chosen courses that explored deeply on how people and their identities are perceived by others and how to influence this perception. I even studied different perspectives of different social identities and how the surrounding culture affects humans. Qnalyzes in these areas has led me to understand fashion in a completely different way than what I ever thought before I came this far in my education.

My future in the fashion industry looks very good. I have top grades and is a person who specifically studied fashion and social relations during almost 3 years. An education that gives a completely different depths in the right fashion industry, unlike the choices of others studying the broader financial, marketing and media.

While studying fulltime I have worked all the time in the fashionindustry with modelling, as a fashionassistent at Swedens largest fashionmagazine for women and for a fashionbook by author Martina Bonner, selling luxury goods at Imagegroup AB and being a fashion appareral buyer. I hope this has made me very attractive for a future dreamwork in the fashion industry? XOXO

 

 

 


Last week - a summery

25 July 2016

 

 

 

 

 

Nu är det måndag igen :) Här är senaste veckans summering. Jag har haft så himla roligt i Visby! Minnen för livet såklart! Livet är som en bok, eller hur! Allt är fråga om att lära sig något nytt, veta när det är dags att avsluta ett kapitel och vända blad. Allt för att komma framåt och behålla sitt sköna flow! Älskar mitt liv! Pussen

 

Here comes monday again :) And this is last weeks summery. I had a fab time in Visby! Memories for life ofc! Life is really like a book, isn´t it? It is all about learing and growing, to now when it is time to change a chapter and turn the pages. All in order to continue life forward and maintain ones wonderful flow in life! I love my life! XOXO

 

 

 

 


when movement becomes art

23 July 2016

 

 

 

Still living the Visby crazy life! Stay tuned. Meanwhile, is this not the dopest ever? XOXO

 

 

 

 

 


Happy B - Gisele Bunchen

21 July 2016

 

 

 

 

 

 

Currently in Visby, but just gotta check my blog and say Happy B to gorgeous natural supermodel Gisele Bundchen. XOXO

 

 

 

 

 

 


taking off soon - bye bye stockholm

18 July 2016

 

 

 

 

 

Bye Bye ol hometown Stockholm. Soon in a aircraft - destination Visby. Reason for travelling - partyweek with my main beautybaes Ello and Bella. XOXO

 

 

 

 

When people judge me on my honesty, loyalty and way of life that meens cutting of everyone in your life with main funcion as energysuckers ..... hits me like ... whatever! Imma gonna stay golden :) XOXO

 

 

 

Usually me on the phone - calling home for a quick up-date - love my life! Stay tuned, sooo much more is coming. Love yo all XOXO

 

 


ba fashionscience - accepted

12 July 2016

 

Dagen började alldeles alldeles lysande. Det är himla svårt att komma in på fil.kand i modevetenskap på Stockholms Universitet. Just höstens intagning har därför en ny antagninggrund - 1. I första hand högsta betyg på modevetenskapliga akademiska kurser efter det 2. högsta betyg på övriga kurser inom utbildningen. Eftersom jag har otroliga resultat på mina tentor, så blev jag antagen! :) Wiiiiie!! Måste firas snarast, så himla lycklig och stolt över mig själv. Pussen 

The day started off absolutely brilliant. It is so difficult to be accepted at the BA in fashionscience at Stockholm University. This fall they changed one of the criterions as having one that focus solely on 1.  top grade at fashionscience academic courses and after that 2. top grades on other courses within the education. Due to having amazing results at my exames, I got in! :) Wiiiieeee! This craves celebration as soon as possible, so freaking happy and proud of myself. XOXO

 


Modevetenskap - kandidatkurs
30 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm
Som fristående kurs
ANTAGEN
Mer information
ANTAGEN
Du är antagen till den här utbildningen.
Du tillhör följande urvalsgrupper
Kvantitet och kvalitet på tidigare akademiska studier (INT)

 

 

 

I just wanna jump of and down and scream of joy this moment.....Never thought I could get in...Wiiieeeeee

 

 


Noomi Rapace - Mulberry

11 July 2016

 

 

 

Noomi Rapace dressed in Mulberry. Picture from www.noomi-rapace.com

 

 

Alltså hur ubercool är inte Noomi Rapace när hon gick på Serpentine Summer Party i Hyde Park London förra veckan, klädd från topp till tå i supersexiga Mulberry av Johnny Coca. Herregud, den kvinnan är så himla ball! ÄlskarT

Btw, how ubercool Noomi Rapace is walking in at Serpentine Summer Party i Hyde Park London last week, dressed from top to toe in supersexy Mulberry by Johnny Coca. Omg, that women is alway so freakin awesome! Love it

 

 

 


beaches - soon we will meet again

11 July 2016

 

 

 

 

 

 

 

Beaches in my mind all day all night!  Soon we will meet again - my feet, body and soul and your warmth is what soothes my soul. XOXO

 

 


lifestyle choices

10 July 2016

 

 

 

 

 

Jag och min far pratar mycket om hur jag saknar att ha en egen häst (min egna dog oväntat för 3 år sedan av brusten aorta). Problemet är att jag vet att det är ett åtagande under lååång tid framöver. Var kommer jag vara om ett halvår eller ett år? Kommer jag bo i Sverige? Kommer jag vilja bilda familj? Hursomhelst, jag kan inte tänka mig ett liv utan en egen dressyrhäst, så jag har börjat titta runt lite både på utländska annonser och svenska. (Även om jag tror att jag kommer anlita min tränare Bruno Degreef till att hitta någon perfekt i Tyskland, Holland eller Belgien). Är inte den här hästen som finns på marknaden alldeles underbar. Allt jag söker är en lugn och stabil valack, runt 9-10 år, som är bra i dressyr men inte superbra eftersom jag inte har några ambitioner att tävla alls längre. Kanske borde jag vara medryttare nu på någons dressyrhäst, innan jag bestämmer mig för köp? Den här hästen heter Pagani 4 och verkar alldeles alldeles underbar <3. 

 

I and my father talks a lot about how much I miss having my own horse (my own died abruptly from having burst aorta 3 years ago). The problem is I know it is a serious commitment for a loong period. Where will I be in 6 months or a year? Will I live in Sweden? Will I be starting up a family? Anyway, I cannot imagine a life without owning my own dressagehorse, so I have started looking around on-line both abroad and on swedish ads. (Even though I am quite sure I am gonna hire my trainer Bruno Degreef to find the perfect horse in Germany, Netherlands or Belgiu,). It not this horse thats for sale simply adorable. All I wish for is a calm and steady gelding, around 9-10 years old, well trained in dressage but not superb due to that I do not have any ambitions to compete any more. Maybe I should help out riding someone elses dressagehorse while thinking of buying my own? This horse is Pagani 4 and he seems utterly utterly wonderful <3

 

 

 

 

Picture of Pagani from www.hastnet.se


dolce & gabbana - italian history - bravissima

10 July 2016

 

 

 

 

 

Domenico Dolce och Stefano Gabbana avgudar Neapel och presenterade sin Alta Moda kollektion fall 2016 som en hyllning till den napolitanska livsstilen. Duon valde piazzan framför Neapels Chiesa di San Gregorio Armeno som deras scen och stylade den med sammetsstolar och uniformerad personal. Dolce & Gabbanas musa Sophia Loren, uppvuxen i Pozzuoli utanför Neapel, satt i mittenstolen som hedersgäst. (Designernas moodboard bakom scenen var fyllde med bilder av sin musa). Showen började med att ett marschband paraderade catwalken spelande en traditionell napolitansk melodi "Funiculi, Funicula." innan det blev modellernas tur.

När det gäller själva kollektionen så var den en mix av italienska teman med inslag från italiensk historia, religion t.o.m fotboll. Exempelvis så var fotbollslaget Napolis pensionerade spelare Diego Maradona, nummer 10, representerad av en no10 outfit i siden med kristallutsmyckningar.

Jag älskar dessa nationella teman som är så a la mode just nu, att visa upp en historia av modehistorian självt, som i sig är en produkt av den sociala miljö som omger den. Bravissima!

 

Domenico Dolce and Stefano Gabbana adores Naples and presented their Alta Moda collection fall 2016 as a celebration of life the Neapolitan way. The duo chose the piazza in front of Naples’s Chiesa di San Gregorio Armeno as their scen and stadged it with velvet chairs and uniformed attendants. Dolce & Gabbana muse Sophia Loren, raised in Pozzuoli outside Naples, was seated in the venue’s central chair as the guest of honor. (The designers’s mood board backstage was filled with images of the muse). The show started off with a marching band paraded down the catwalk playing the traditional Neapolitan tune, “Funiculì, Funiculà.” before the models entered.

As for the collection it was all about Italian themes with a variety from history, religion to soccer. For exemple Napolis retired player Diego Maradona, number 10, was displayed in a number 10 outfit in silk with crystal embellishments.

I love these national themes that are so hot at the moment, while showcasing a history of fashion history itself, which is the product of the social enviroment surrounding it. Bravissima!

 

 

 

 

Above: My favourites from the collection with pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


Haute couture latest Paris fashionshows

09 July 2016

 

 

 

 

Givenchy

 

Here I present my picks from the latest haute couture show in Paris for f/w 2016-2017- enjoy!!!

 

 

Valentino

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


Fendi - Legends and Fairytales

09 July 2016

 

 

 

 

 

Fashionhouse Fendi, where the label FF stands for Fun Fur, celebrated 90 years of fashion with an amazing show at legendary Fontana di Trevi. Here are first my favourite looks from the haute fourrure collection f/w 2016-2017 and I even present the show itself in full by the videoclip down below. Amazing show, amazing collection and so utterly utterly romantic fab! Love it!

 

 

 

 

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


planning vacay

09 July 2016

 

 

 

Nu börjar det bli dags att fortsätta sommarens bokningar. Ikväll ska jag, Ello och Bella boka Marbella, så vi siktar på ett hotell som flera har rekommenderat nämligen Gran Hotel Guadalpin Banus. Ser helt amazing perfekt ut, tack för tipsen! Nu så är det full fart till jobbet på Mulberry, dvs sista arbetsdagen innan semestern. Det ska såklart firas rejält ikväll och vi funderar på att prova Hallwylska palatsets innergård, wiiiie! Pussen

Now it is about time to continue the summer bookings. Tonight me, Ello and Bella are gonna book one trip to Marbella and we have our eyes on a hotel many has recommended to us namely Gran Hotel Guadalpin Banus. It is looking absolutely perfect, thanks for the tip! Now, full speed due to work at Mulberry today, my last workday before vacay. We are ofc gonna celebrate hardcore tonight and we are thinking about trying out Hallwylska Palace inner courtyard, wiiie! XOXO

 

 

 


gucci fall ad campaign by Glen Luchford

07 July 2016

 

 

 

 

Amazing campaign from GUCCI and Alessandro Michele, shot by Glen Luchford in the streets of Tokyo. In the urban enviroment we follow teh crew including photographer Petra Collins, Lia Pavlova, Polina Oganicheva, Mae Lapres, Sofia Friesen, Jack Chambers, Chistopher Paskowski, Joep Van de Sande and Yan Kumra at their journey. So dope ! Love it !

 

 

 

 

 

 


Maison Valentino - new creative director

07 July 2016

 

 

 

Pierpaolo Piccioli

 

 

Nu har Maison Valentino konfirmerat till Vogue att kreativa direktören Maria Grazia Chiuri lämnar modehuset efter 17 år. Hennes kollega - och sedan länge medverkande designer - Pierpaolo Piccioli tar över posten som den nya kreativa direktören för modehuset. Lycka till :)

Now Maison Valentino has confirmed that creative director Maria Grazia Chiuri has departed the label after 17 years, leaving her co-designer - and long-time collaborator - Pierpaolo Piccioli to head up the creative direction of the brand. Good Luck :)

 

 

Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli

 

All pictures from www.vogue.co.uk


Fendi - Legends and Fairytales

07 July 2016

 

 

 

 

 

För att fira 90 år av kreativitet och hantverk i päls, så kommer Fendi visa en fashion show vid Fontana di Trevi ikväll. Det unika eventet har fått namnet "Legender och Sagor" och kommer ske idag den 7e juli. I Sverige är vi så stolta över vår ikoniska filmstjärna Anita Ekberg och minnen från scenen med henne i Fontana di Trevi. Om du inte vill missa showen så kan du se den live on-line på www.fendi90years.com ikväll kl 19.30 (svensk tid). Det kommer jag självklart göra! :)

 

In order to celebrate 90 years of creativity and craftsmanship in fur, Fendi are hosting a fashion show at the Trevi Fountain in Rome. The unique event is called "Legends and Fairy Tales" and will take place tonight the 7th of July. In Sweden we are so proud of our iconic moviestar Anita Ekberg and the scene in Trevi Fountaine.  If you do not wanna miss it the show you can watch in on-line at www.fendi90years.com tonight at 7.30 (Swedish time). I sure will :) XOXO

 

 

 

 

 


Paris couture week - fashion finest

06 July 2016

 

 

Here are my picks from the latest 2 days of fashion shows in the fashion art of couture aw 2016-2017. So fab, enjoy! XOOX

 

Zuhair Murad

 

 

Viktor & Rolf

 

 

Jean Paul Gaultier

 

 

Elie Saab

 

 

 

Armani Prive

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


Mulberry - Stockholm new luxury store

06 July 2016

 

 

 

 

Nu kan jag äntligen släppa nyheten som jag hållt inom mig så länge. Mulberry flyttar till nya lokaler i augusti. Satsningen innebär större och nyrenoverade lokaler. Vilket lyft och vilken satsning av Imagegroup AB ! Det känns som ett lyft, särskilt när Mulberry har Johnny Coca som ny kreativ designer. Lokalen ligger i hörnan på Birger Jarlsgatan 17. Fashionistas kommer säkert ihåg lokalen för här låg tidigare Louis Vuitton. Redan nu har renoveringen börjat och det kommer bli så himla fab. ÄlskarT

Finally, I can give you the news I kept as a secret for soo long. Mulberry will move to a new location in august. This means bigger and a newly renovated store. What a boost and what an investment by Imagegroup AB ! It comes right in time, especially as Mulberry now have a new creative director, Johnny Coca. The store will be situated in the corner of Birger Jarlsgatan 17. Fashionistas surely remember the location due to that Louis Vuitton used to have their store there. Already the renovation has started and belive me, it is gonna be so freakin fab. Love it.

 

 

 

 

 

 


the story of my life

05 July 2016

 

 

 

 

 

 

 

Mitt liv i en liten ask! Igårkväll hände det som hänt så många gånger förut. En vän, som jag brutit med, tog återigen kontakt och bad om förlåtelse. Varför bröt vi? Jo, tyvärr var hennes kille inte den hon förälskat ville se. Ni vet kärleken gör en blind? Jag har nog aldrig varit kär för jag har aldrig blivit förblindad? Såklart, accepterade jag hennes ursäkt. Jag har ganska lätt att förlåta. Inte glömma, men förlåta. Nu, ska vi ta upp kontakten igen och det ser jag fram emot :)

Vad jag vill komma till är att jag aldrig riktigt kan gömma mig i en folkmängd. Jag är en sådan som blir jagad av män, vare sig jag vill eller inte och ibland så orsakar det problem. Även om jag själv aldrig skulle bli intresserad av någon som mina vänner är, eller varit kära i, så kan det uppstå problem när alla runtomkring inte är lika ärliga och lojala som jag själv. Rita Hayworth sa en gång att: Det är ett bra tips att omge sig av fula kvinnor och vackra män. För mig är betydligt enklare att omge mig av vackra kvinnor! Mina få närmaste vänner är väldigt vackra både på insidan och utsidan,  och då uppstår aldrig den där konkurrenssituationen och avundsjukan. Den där hemska avundsjukan som gör att kvinnor gör allt för att förstöra ditt liv, bara för att män inte vill ha dem. Eller egentligen inte bara kvinnor förresten? Jag har vid ett tillfälle varit med om att en "man" försökt förstöra för sin "vän" som blivit kär, men det var snarare av egoistiskta,  ekonomiska och hålla-upp-en-livsstils skäl. Pussen

 

The story of my life! Yesterday evening a thing occured that happened so many times before. A friend, who I broke with, searched my contact and asked my forgiveness. Why we broke our friendship? Well, her boyfriend was not what she wanted him to be. Love made her blind? I might never been in love due to never been blinded like that? Ofc, I accepted her apology. I forgive easily. I do not forget, but I forgive. Now, we are gonna catch up again and I am really looking forward to it :)

What I want to say with this is that I have never been able to hide in a crowd. I have always been hunted by men, whether I wanted or not, and sometimes that causes problems. Even though I never would be interested in one of my friends lovers or has been lovers, there can arise problems when everybody around aren´t that honest and loyal as me. Rita Hayworth said once: It it a good choice to surround yourself with ugly women and beautiful men. For me it is much easier to surround myself with beautiful women! My closest few friends are extremely beautiful, inside and outside, and then these problems with competition and jealousy never occure. That awful envy that makes women do everything to destroy your life, just because they have been rejected. Or maybe not just women? I have at one time in my life experienced a "man" trying to destroy for his "friend" that fell in love, but that was more of egoistic economy and trying-to-have-a-certain-lifestyle reasons. XOXO

 

 

 

 

 

 

 


Mulberry - last week before my vacay

05 July 2016

 

 

 

Mulberry Winsley

 

Så, nu är jag inne på min sista vecka. Jag har tagit extra pass på Mulberry eftersom den som egentligen skulle arbeta dessa hade fått förhinder. Så utgångar får vänta till jag är klar med min arbetsvecka, vilket är först på lördag. Förresten har ni sett våra Mulberry Cheyne och Mulberry Winsley? Underbart lyxiga väskor. Så himla fina. Kom gärna in upptäckt allt nytt Johnny Coca designat för Mulberry och varför inte passa på att fynda på vår sommarrea från tidigare kollektioner? Välkomna

So, now I started my last workweek. I have accepted some extra shifts at Mulberry due to staff not being able to work. So partying has got to wait until I am finished with my workweek, and that is not until saturday. Btw, have you seen our new Mulberry Cheyne and Mulberry Winsley? Wonderful luxury bags. So amazing and lovely. Be sure to stop by and discover the new fashion Johnny Coca has designed for Mulberry and why not make some bargains on our summersale from earlier collections? Welcome

 

 

Mulberry Cheyne

 

All pictures from www.mulberry.com. Please click on image of your choice for a closer look. 


Inside couture world by Chanel

05 July 2016

 

 

 

 

Enligt Vogue så transporterade Karl Lagerfeld sina fyra ateljéer - två specialiserade på skrädderi och två på plagg i lätta material - till hjärtat av huvudstaden för att vissa en närbild på insidan av hans arbete som kreativt ansvarig för Chanel. Showen började, medan publiken skyndade att sätta sig ner, med klänningar som provades på modeller medan sömmerskor satt och arbetade vid sina Singer symaskiner. Det fanns långa rullar av silke och taft uppställda mot väggarna där man kunde se Karls berömda storyboard sketcher uppsatt. Det var verkligen som om showen tog plats i hjärtat av couture världen. Här visar jag er mina favoriter från Chanel couture collection f/w 2016-2017. 

According to a Vogue report Karl Lagerfeld had by transporting his four ateliers - two specialising in tailoring, two in "flou" - to the heart of the capital offered a treasured insight in the work as creative director for Chanel. The show began, while the audience were taking their seats, with dresses being fitted on models and while seamstresses sat working at Singer sewing machines. Their were long bolts of silk and taffeta propped up against the walls where Karl's famous storyboard sketches had been pinned. It was really like the show took place in the heart of the couture fashionworld. Here I present my favs from the collection Chanel couture f/w 2016-2017.

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


paris couture fashionweek - my latest picks

05 July 2016

 

 

Christian Dior

 

 

Giambattista Valli

 

 

Iris Van Herpen

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice to take a closer look.


happy 4th of july

04 July 2016

 

 

 

Happy 4th of July to U.S the land that dreams may come thru! Visiting U.S at least one every year makes me fell like U.S, and especially Miami FL, is like my second home. I hope everything this independence and freedom flag stands for one day will come thru all over our planet. XOXO

 

 

 

 


hermes - lifegoals

04 July 2016

 

 

 

 

 

 

When I look at Hermes I always get the feeling - this is my main goal for my future look. This is the way I wanna dress when I my youth crazy days are over and it is time to settle down and look like a real lady. This is chic! This is my main future styling and of this I am absolutely sure. Love it. Adore it. XOXO

 

 

Hermès Resort 2017 and my favorite looks.

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


My picks from latest fashion shows - couture

04 July 2016

 

 

 

Schiaparelli Fall 2016 Couture

 

 

Atelier Versace Fall 2016 Couture

 

 

Alberta Ferretti Limited Editon Fall 2016 Couture

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


Mulberry - introducing the Camden

03 July 2016

 

 

 

 

 

 

Nu är det sista veckan på Mulberry innan semestern börjar. Vi har fått in så många nya modeller på väskor i butiken. En är Mulberry Camden :) Johnny Coca har själv sagt om väskan att : "Camden är för daglig användning. Den är perfekt enkelt cool, men samtidigt med en tvist av edgy". Himla fin, precis som alla nya väskor i den senaste kollektionen. Har ni inte upptäckt Mulberry ännu, så är det dags nu! Pussen

The upcoming week at Mulberry is my last before the vacay starts. We have got so much new in stock, as for example, the new bags. One of them is the Mulberry Camden :) Johnny Coca himself has said about the bag that: "Camden is for everyday use. It´s perfect easy cool with a twist of an edge." I adore it, just as I do all the bags from the latest collection. If you have not discovered Mulberry yet, it is really about time now! XOXO

 

 

 

 

 

Pictures from www.mulberry.com and www.telegraph.co.uk.  Please click on image of your choice for a closer look.

 


balmain pre ss2017 - explosion in colors

03 July 2016

 

 

 

 

Balmain has done the latest ubersexy collection. Color and cuts that make a women feel as sexy as she like to be. Smoking hot and awesome! Here I present my favs from the collection. XOXO

 

 

Pictures from www.vogue.co.uk


A fashionscientific way of looking at Fergies "Milf"

02 July 2016

 

 

 

I ”Bound to Please: A History of the Victorian Corset” av Leigh Summers har författaren visat på hur korsetten spelat en stor roll för att konstruera, definiera och stärka kvinnors förståelse av sig själva som kvinnor och som sexuella varelser. Också, som kvinnor i förhållande till män och samhället i stort. Summers avsikt med boken var att identifiera och åskådliggöra de olika sätt korsetter förtryckte kvinnor både fysiskt och känslomässigt. Hon menar att målet med korsetten var att se till att oregerliga kvinnliga köttet "stannar kvar" och därmed i förlängningen att kvinnan, potentiellt oregerlig och motsträvig av naturen, skulle hållas på plats. När Summers undersökt vilken roll korsetter spelat i medvetandet och livet för kvinnor under den viktorianska tidsepoken, fokuserade hon på hur korsetter straffade, reglerade och skulpterade den kvinnliga formen från barndomen och tonåren, genom graviditeten till ålderdomen. Författaren skriver om hur konstruktioner i stål och ben skadade kroppen och underminerade den psykiska hälsan och hur detta var en avgörande faktor i image uppbyggandet av medelklasskvinnor som psykiskt undermåliga varelser. Kvinnor "instängda i korsetter" från barndom till vuxen ålder drabbades fruktansvärt av en rad kort- och långvariga sjukdomar och skador, både psykiska och fysiska. Det är inte förvånande att "sjuklig känslighet" följde många kvinnor vars kroppar utsattes för enormt kroppsligt tryck via korsetten. Depression, ångest och oro var det mentala arvet av långvarig användning av korsetter. Men det innebar också fysisk påverkan som illamående, kräkningar, ätstörningar, huvudvärk, sjukdomskänsla, bröst-och ryggsmärtor, brutna revben och allvarliga livmodersstörningar. För majoriteten av reformister och feminister representerade korsetten en "schackel of slavery”

Robust och god hälsa ansågs vid den tiden vara en överträdelse av gränserna för acceptabel kvinnlighet. Kvinnlig kraftlöshet, å andra sidan, var ett tecken på skönhet, särskilt i finare kretsar. Faktum är att plagget var avgörande för att framställa och upprätthålla en sårbar kvinnlighet som män funnit så bedårande. Fram till de sista decennierna av artonhundratalet var den stereotypa kvinnligheten präglad av instabilitet, en konstruktion som i sig var i direkt opposition till sin maskulina binärt som identifierades av styrka, mod och förmåga.

Det finns människor som ser på korsetten annorlunda. Vissa har argumenterat, bl.a. Kunzle, att kraftigt insnörda kvinnor inte alls var passiva eller machosistiska offer av patriarkatet, utan att de in facto var socialt och sexuellt självsäkra. Kunzles menar t.ex. att kvinnor, i större utsträckning än män, har använt sin sexualitet för att klättra på den sociala stegen och att hårt indragna korsetter gav en sexuell njutning som gick emot den dominerande normen av synen på de viktorianska kvinnor som är asexuella.

Min egen syn är att jag är inte på något sätt är emot att försköna kroppen på olika sätt som genom god hudvård, träning, äta rätt eller varför inte viss plastikkirurgi. Vad jag är emot är det insnörda kroppen och kvinnor som inte kan andas och tillåter kvinnan leva normalt. Kvinnor som artificiellt bygger upp enorma stjärtar och samtidigt minimala midjor. Vissa kvinnor snörjer inte bara in sig, de t.o.m opererar bort de nedersta revbenen. Det som jag reagerar också på är vad man ger för signaler till yngre generationer och vilka förebilder unga bör ha. Horribelt!

Fergies video är däremot hur ball som helst! (Även om min blick stannade till på den onaturliga midjan som är grunden till min reaktion och kopplingen till korsettens historia) Stylingen är oootrolig och kunde inte gjorts mer självsäkert. Då är det ju en svensk som ligger bakom såklart, Bea Åkerlund. Sverige har alltid ett finger med när det gäller att synas på världens modescen eller hur? :)

 

In "Bound to Please: A History of the Victorian Corset" by Leigh Summers, the author has shown how the corset played a major role in the design to define and strengthen women's understanding of themselves as women and as sexual beings. Also, as women in relation to men and to society at large. Summers intention of the book was to identify and illustrate the different ways corsets oppressed women both physically and emotionally. She believes that the goal of the corset was to ensure that the female flesh "stays in place" and thus, by extension, to the woman, potentially unruly and recalcitrant nature, would be kept in place. As Summers investigated the role played by corsets in the minds and lives of women during the Victorian epoch, she focused on how corsets punished, regulated and sculpted the female form from childhood and adolescence through pregnancy into old age. The author writes about how the design structures made of steel and bones injured the body and undermined the mental health and how this was a decisive factor in an image building of middle class women as psychologically inferior beings. Women 'trapped in corsets" from childhood to adulthood suffered terribly by a series of short- and long-term illnesses and injuries, both mental and physical. It is not surprising that "morbid sensitivity" followed many women whose bodies were subjected to enormous physical pressure by the corset. Depression, anxiety, and concern was the mental legacy of prolonged use of corsets. But it also meant physical effects such as nausea, vomiting, eating disorders, headache, malaise, chest and back pain, broken ribs and serious uterine disorders.For the majority of reformists and feminists represented a corset "shackles of slavery"Robust and good health was considered at the time to be a breach of the limits of acceptable femininity. Female weakness, on the other hand, was a sign of beauty, especially in upper circuits.The fact is that the garment was critical to produce and maintain a vulnerable femininity that men found so adorable. Until the last decades of the nineteenth century was the stereotypical femininity marked by instability, a design that was itself in direct opposition to his masculine binary identified by strength, courage and ability.

There are people who look at the corset different. Some have argued, among others Kunzle, that these women using corsets were not at all passive or victims of patriarchy, instead that they in fact were socially and sexually assertive. Kunzles mean that women, to a greater extent than men, have used their sexuality to climb the social ladder and corsets gave a sexual pleasure that went against the dominant norm of the view of the Victorian women as asexual.

My own view is that I am not in any way opposed to beautifying the body in ways that good skin care, exercise, eat right, or why not some plastic surgery?What I am against is the controlled body making women not being able to breathe freely and live normally. Women who artificially build up huge asses while trying to have minimal waists. Some women does not only tie there body they go to the extent of having surgery to get rid off their lower ribs. There is also the thing about how I react about choosing what signals to give to younger generations and being a role model as young people should have. Horrible!

Fergie's video, however, is awesome anyway! (Even though my eyes got caught on the abnormal waist and the history of the corset that is the reason for this blogpost). Styling is freakin amasing and could not have been made more confident. Then that it makes me proude it is a Swedish stylist/artist, Bea Akerlund, behind the styling. Sweden always has a finger when it comes to appear on the world fashion scene, is it now so? :)

 

 

 

 

 

 

Pictures breathheavy.com and etonline.com

 

 


I love that hairdo - that you do - sooo well

02 July 2016

 

 

 

 

 

Dagens moodboard! Börjar kraftigt längta tillbaka till min ikoniska frisyr som jag alltid hade under 2 år, men slutade med i höstas då jag klippte mig lite kortare än vanligt. Nu har håret vuxit ut igen och jag funderar verkligen att återgå till mitt grymma fluffiga ikoniska jag :) Älskart Pussen.

Todays moodboard! I really crave to go back to my iconic hairdo that I had everyday for 2 years, but stoppet with last fall as I cut my hair shorter than usually. Now my hair has grown out again and I am truly thinking about going back to my freakin awesome iconic me :) Love it XOXO.

 

 

Me last fall outside my house with my iconic fluffy hair. Wearing Barbour jacket and one of my mum´s Chanel iconic bags.

 


friyay

01 July 2016

 

 

 

 

Jag känner mig verkligen utvilad inför helgens äventyr. Igårkväll tog jag det bara lugnt och det var behövligt. Idag har jag jobbat på Mulberry Birger Jarlsgatan och sedan en lite powernap. Jag är så himla trött den här perioden när gräspollenhalterna i Stockholm är maxade, så var tvungen att ställa in dagens planerade Djurgårdsrunda. Nu snart iväg på festligheter :) Pussen

I really feel that I needed to rest for tonights adventures. Yesterday evening I just chilled out totally and that was really needed. Today I have been working at Mulberry and after that a powernap. I get so very tired this period when the grasspollen levels in Stockholm is skyhigh, so I had to cancel todays plan for a walk around Djurgården. Now soon off for tonights festivities :) XOXO