My Diary

Marc Jacobs fall/winter 2015

30 June 2015

Jag älskar Marc Jacobs höstkollektioner 2015. Sällan ser man kollektioner som har så många plagg som man gärna har på sig :) Eftersom jag gillar så mycket från linjen Marc by Marc Jacobs så lägger jag in hela showen nedan. Inte bara kollektionenerna är starka, Marc har också valt starka kvinnor att fronta sin kampanj som t.ex. Cher, Winona Ryder, Willow Smith och Sofia Coppola. Bra jobbat Marc !

I love Marc Jacobs fallcollections 2015. Seldom I experience collections with so many wearable designs for me. :) Due to the fact that I love so much items in his collection Marc by Marc Jacobs I enclose the show below. Not just the collections are strong, Marc has also choosen strong women to front his campaign as for example Cher, Winona Ryder, Willow Smith and Sofia Coppola. Job well done Marc !


Tennis, so many rules :)

29 June 2015

Ibland saknar jag alla dom där tennispassen med bästa privattränaren Johan Kareld. När den här videon dök upp via British Vogue idag, så bestämde jag mig direkt för att nu ska jag slå slag i saken och börja spela igen, direkt när jag kommer hem från Miami. Men det verkar finnas så många nya regler :P

Sometimes I really miss all the tennislessons with my favourite private coach Johan Kareld. When this video showed up on British Vogue today I made my descision, I will take up tennis again as I return home to Stockholm from Miami. But there seems to be so many new rules :P

 

 


Balmain menswear SS2016

28 June 2015

All photos Monica Feudi / Feudiguaineri.com

Det här var Olivier Rousteings första show för Balmain herrkollektion. Han vill göra ett avtryck, något som man kommer att komma ihåg om några år och han frågade sig själv vad Balmain mannen är? Vad han kom fram till var att Balmain mannen är precis som han själv en man som genom resor, såsom äventyrare, är stark och upptäcker världen. Safaristyle?

Eftersom 40% av verksamheten i Balmain är för män, så var det viktigt för Olivier att göra sin första herrkollektion och samtidigt ha med sig kvinnorna. En hel del av olika varumärken designar helt åtskilda kollektioner för män och kvinnor, men Oliver ville att hans Balmain män och Balmain kvinnor var synkroniserade och anser att han blev nöjd med resultatet.

Jag gillar kollektionen, inte bara för den har ett snyggt och användbart uttryck, utan även för att den går emot den gällande unisextrenden och snarare berättare en historia om starka män i harmoni av starka kvinnor. Vi behöver inte sudda ut könslinjerna, vi kan vara starka tillsammans.

Här ovanför visar jag några av mina favoriter från kollektionerna :)

This was Olivier Rousteings first menswear show for Balmain. He wanted to make a statement, something you would remember in a couple of years, so he asked himself: What is the Balmain man? He found out that the Balmain men are just like himself a traveller that, like adventuriers. are strong men discovering the world. Safaristyle?

Due to the fact that 40% of the business of Balmain is the menswear. It was important for Olivier to show his first menswear collection together with a collection for women (resort) and connect them together. He thinks is really interesting because a lot of the brands design the collections for men and women very different. Olivier wanted his Balmain men and Balmain women to be really synchronized and he said he was really happy with the result.

I like the collection, not just because it shows beautiful and wearable clothes, but also the fact that it goes against the unisextrend in the way it tells a story about strong men in harmony with strong women. We do not have to erase the genderborders, we can be strong together.

Here above are some of my favourit outfits from the collections. :)

 


Faking it: The new style for working in the fashion industry

28 June 2015

Jag är en fashionista, eller snarare jag har passion för fashion, så kanske passionista är ett bättre ord. (Martina Bonnier myntade uttrycket). Modevärlden är svår att slå sig in i. Ibland känns det som kunskap och intresse för mode får stå tillbaka, då det som premieras är kontakter, bloggare och att klä sig så galet som möjligt. Enligt mig så behövs lite mer substans för att förstå mode, mode för mig är allvarligt. Mode är en del av samhället, skapat av historien och skapas för framtiden samtidigt som det upplevs i samtiden. Modestudierna har fått mig att förstå varför en trend och ett mode blir stort och även tänka varför! Med den bakgrunden kommer också fördelarna av kunna analysera vad som händer och också framtida trender. Efter enorma stora blunders i våra stora modemagasin (ex. på höstens fårskinnspälsar från Stella Mccartney, Stella är vegan och skulle aldrig använda djur i sina designs), börjar jag fundera alltmer kring frågan: Vilka kunskaper krävs egenligen för att få arbete inom mode och styling idag? Kanske allt är: Fake it until you make it ? :P

I am a fashionista, or rather I have a passion for fashion, so maybe passionista is a better word. (Martina Bonnier coined the term). The fashion world is difficult to find a job in. Sometimes I feel that knowledge and interest in fashion has to stand back, what is rewarded is the contacts, blogger and to dress as crazy as possible. According to me there is a need for more substance to understand fashion, fashion for me is serious. Fashion is a part of society, created by history and created for the future while it is experienced in the present. Fashion studies have led me to understand why a trend and a fashion becomes adorned and also to understand why! With that background comes benefits as being able to analyze what is happening in fashion and also future trends. After many huge blunders in our major fashion magazines (ex. "in fallcollection sheepskincoats are a big trend, see Stella Mccartney", Stella would never use animals in her designs), I begin to think more and more around the question: What knowledge is required to obtain work in fashion and styling today? Maybe everything is : Fake it until you make it? :P

 

 


GUCCI menswear SS2016 by Alessandro Michele, creating more than fashion!

24 June 2015

Alessandro Michele photographed by Jamie Hawkesworth in his home for Vogue, July 2015

Guccis nya herrkollektion SS2016 presenteras inom den massmediala delen av modeindustrin, tyvärr enligt mig ibland missförstådd av icke-insatta, som en kollektion som framstår som lite töntig.

I den tidiga historien så var det män, inte kvinnor, som bar de mest utsmyckade kläderna i dyra kvaliteer med spetsar, volanger och applikationer. Mode under medeltiden började, inte i Frankrike, utan i Italien, där det var nära sammankopplat med bildandet av städer - och med den ökande medelklassen. Paris var inte i spetsen för modet, eftersom den ännu inte var en viktig stad. Istället var det i Milano, Florens och Venedig (städer som var politiskt oberoende, ekonomiskt avancerade, och kulturellt blomstrande) som alla var mer fashionabla än Paris.

Mode var faktiskt bara en del av en bredare kulturell period, renässansen, som spreds från Italien till hela västvärlden. En kulturell period som t.o.m hade påverkan på det fortfarande bakåtsträvande medeltida Paris. Italien var ett mer kapitalistiskt samhälle. Det fanns en obeveklig rörelse mot fashioninriktat beteende. Lyx och mode var symboler för makt, briljant utnyttjat av härskare och glupskt eftersträvat.

Den italienska Renässansen har på många olika sätt, blivit utgångspunkten i skapandet av en "italiensk identitet" och kreativitet, särskilt under faser av sociala, politiska och ekonomiska omvandlingar när jakten på ett jag (en identitet) varit alltmer brådskande och känslosam. Renässansen, vare sig det finns en medvetenhet om att kultur och samhället har betydelse för ekonomi, politisk estetik om utseende; eller, i senare historiska perioder, på grund av en romantisering av renässansen som en modell för skönhetsideal, originalitet och smak - är renässansen nyckelepoken för förståelsen av den inriktning som det italienska modet tog under modern tid.

Guccis nya designer Alessandro Michele laborerar med identiteter och könsroller genom sin SS2016 kollektion. Michele sände ut både män och kvinnor på catwalken, ofta i liknande kläder och suddade linjerna mellan könen.

Kollektionen som presenterades könsneutralt innefattar spets, volanger, rosetter, broderier, virkningar och blommiga detaljer. Guccilooken för män innefattar vita virkade shorts med en broderad fjäril och ankare, män och kvinnor bar samma baggyshorts som såg ut som kjolar vid första anblicken och blommiga unisexkostymer. Modepubliken älskade kollektionen och applåderade igenom hela finalen. Den verkliga frågan anser vissa är om det finns en marknad bland män för en kollektionen, men som jag ser det är det inte det primära för Michele. Han har tagit på sig ett mycket djupare uppdrag inom modeindustrin. Genom sin kreativitet, naturligtvis med avstamp i Italien, skapar han inte bara mode utan karaktärer.

Gucci's new menswear collection SS2016 is presented in the media part of the fashion industry, unfortunately according to me sometimes misunderstood by media as a collection that just seems a little geeky.

In the early history it was men, not women, who wore the most ornate clothes in expensive qualities with lace, ruffles and applications. Fashion in the Middle Ages began, not in France but in Italy, where it was closely linked with the formation of cities - and by the growing middle class. Paris was not at the forefront of fashion, because it was not yet a major city. Instead, it was in Milan, Florence and Venice (cities that were politically independent, economically advanced and culturally thriving) all of which was more fashionable than Paris.

Fashion was actually just one part of a broader cultural period, the Renaissance, which spread from Italy to the whole Western world. A cultural period that even had the influence it still retrograde medieval Paris. Italy was more a capitalist society. There was an inexorable movement towards fashion-oriented behavior. Luxury and fashion were symbols of power, brilliantly exploited by the rulers and avidly sought.

The Italian Renaissance is in many ways, become the starting point in the creation of an "Italian identity" and creativity, especially during phases of social, political and economic transformations when the pursuit of a self (identity) has been increasingly urgent and emotional. Renaissance, whether it is an awareness of the culture and society is important for economics, political aesthetics of appearance; or, in later historical periods, due romanticizing of the Renaissance as a model for the ideal of beauty, originality and taste - is the Renaissance epoch key to the understanding of the direction that the Italian fashion took in modern time.

Gucci's new designer Alessandro Michele experiment with identities and gender roles through their SS2016 collection, Michele sent out both men and women on the catwalk, often in similar clothes and erased the lines between the sexes.

The collection presented non-sexist items including lace, ruffles, bows, embroideries and floral details. Gucci-Look for men includes white crochet shorts with an embroidered butterfly and anchors, men and women wore the same baggy shorts that looked like skirts at first glance and floral unisex costumes. Fashion audience loved the collection and applauded throughout the entire final. The real issue some people consider to be is whether there is a market among men for this collection, but as I see it not as the primary issue for Michele. He has taken on a much deeper mission in the fashion industry through his creativity, and of course with roots in Italy, he creates not just fashion he creates charachters.

Gucci SS2016 all pictures from designfever.com


Some fall inspo from RTW collections for A/W 2015

23 June 2015

 

Acne

Chloe

Stella Mccartney

Allt pictures above from ww.vogue.co.uk


Chanel Paris-Salzburg pre-fall 2015 was first showed at the beautiful palace Schloss Leopoldskron in

17 June 2015

Interior from the castle Schloss Leopoldskron from website www.chanel.com as the place for displaying the Chanel pre-fall collection 2015

Den numera legendariska kollektionen Chanel Métiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015 introducerades under december förra året i Salzburg - i det österrikiska palatset Schloss Leopoldskron. Där fanns såklart de legendariska tweedkavajer som förknippas med Chanel (enligt legenden uppfann Coco Chanel tweedkavajen inspirerad av hotellpersonalen arbetskläder i den österrikiska orten)

Vi ser i pre-fall 2015 kollektionen bl.a.: Kostymer inspirerade av traditionella österrikiska och franska kläder. Jackor i tyrolsk stil med aristokratiska ordnar. Många dekorationer med kedjor och pärlor. Underbara blusar med volanger vid ärmslut och krage. Tweedrockar och tighta byxor instoppade i högskaftade stövlar.

Som den fashionista jag är längtar jag till hösten då Chanel öppnar upp sig första butik här i Stockholm! :)

The now legendary collection Chanel Metiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015, was introduced in december last year in Salzburg - in the Austrian palace Schloss Leopoldskron. There was of course the legendary tweed jackets associated with Chanel (according to legend Coco Chanel invented the tweed jacket inspired by the workclothes that the hotel staff in the Austrian resort used)

In the collection pre-fall 2015 we can see for example: Costumes that seems to be inspired by traditional Austrian and French clothes. Jackets in Tyrolean style with aristocratic orders. Many decorations with chains and beads. Gorgeous blouses with ruffles at the cuffs and collars. Tweed coats and tight pants tucked into high boots.

As being the fashionista I am, I long for fall to come, due to the fact that finally Chanel opens up their first store here in Stockholm, Sweden! :)


Modehusen - och konsumenter som vill ha diskreta lyxvaror - inte iögonfallande logotyper

16 June 2015

En underbar Chanelväska från www.chanel.com, som jag gärna skulle äga (utan massa logotyper och iögonfallande)

 

Jag har precis läst en artikel on-line under affärssidorna på www.thestar.com. Av artikeln framgår att de riktigt köpstarka har en förkärlek för lågmälda och logofria modeprodukter och detta synsätt delas av ett växande antal rika kunder, enligt en hel del experter. Kunderma föredrar att punga ut enorma summor för unika produkter som är svåra att hitta, istället för igenkännbara handväskor från lyxiga varumärken som Louis Vuitton, Gucci och Prada.

Skiftet i köpsmak handlar till stor del för modehusen om att anpassa sig till ett ögonblick i high-end fashion när personlig smak och individualitet är det ultimata. Experter säger att förkärlek för mer diskreta lyxvaror också delvis har underblåsts av en politisk debatt om inkomstskillnader, som gör att köpstarka spenderare anser det tacky att bära en handväska som praktiskt taget tillkännager sin stora prislapp. Denna nya inställning har bidragit till att skapa en ny väg för några av jättarna inom lyxdetaljhandeln. Louis Vuitton, Gucci och Prada. Dagens lyxshoppare uppskattar inte uppenbara tecken på rikedom, i synnerhet logoprodukter som dessa varumärken är kända för.

Dagens high-end shoppare kommer fortfarande punga ut $ 1800 för ett par klackar, men de vill att de inte ska vara korttidstrendiga i en tid när instagram, modebloggar och live-streamade catwalks visar att trenderna växlar snabbare än någonsin.

Det har blivit en tuff läxa för många lyxbutiker som blivit alltför populär för sitt eget bästa. Gucci försäljning sjönk 1,1 procent under 2014, Prada såg också sin försäljning minska 1,5 procent i fjol och har sagt att man kommer att hålla tillbaka butiksexpansionsplanerna.

"Idag handlar det egentligen om diskret lyx", säger Juni Haynes, en lyxdetaljhandeln konsult och en före detta chef på exklusiva märket Valentino.

"Jag tror att eftersom kunderna har börjat märka förändringar i sina egna inkomster och inkomster för andra, börjar de känna en liten yuppie skuld kring inköp av varor med logotyper", säger Charles Lawry, biträdande professor vid Pace University som studerar Luxury Marketing . "Det är tanken att du inte vill verka som om du försöker skryta om de produkter som du äger."

I Kina, som i flera år var motorn för tillväxten hos många lyxiga affärer, så har tillslag mot korruption och en vikande konjunktur dämpat önskan av dyra objekt. Men experter säger att en annan förändring sker, alltför: Nyligen rika kinesiska kunder vill inte längre ha för flashiga Louis Vuitton bagageuppsättningar eller Gucci solglasögon. Det har skett en anmärkningsvärt snabb förändring av smak.

"Det som tog kanske 20 till 30 år för konsumenter i USA att ändra smakinställning - för kinesiska konsumenter, tog det bara två eller tre år", säger Olivier Abtan, världsledande för lyx på konsultföretaget BCG.

De lyxmärken som nu oroar sig för utveckling försöker hastigt att anpassa sig till sin nya verklighet. Louis Vuitton anlitade Nicolas Ghesquiere, en designer som i allmänhet betraktas som en av modevärldens ledande innovatörer, att fungera som sin nya creative director. När hans första kollektion för märket debuterade förra året, gick inte Ghesquiere ifrån logotypen helt men gav upphov till olika tolkningar: Men hans kreativa energi har ännu kvar att ta ett steg framåt vad det gäller försäljningssiffror.

Gucci har också antagit en aggressiv strategi. I december anställdes en ny creative director, Alessandro Michele. Det är också att begränsa antalet nya produkter och öppnar färre butiker. Francois-Henri Pinault, verkställande direktör för Kering, Guccis moderbolag, har sagt under Guccis vd Marco Bizzarri, att "vi gör ett försök att förnya vilka produkter vi erbjuder " för att ge de en mer "modern identitet." Cheferna säger att det innebär inte att ge upp sin berömda GG logotyp helt och hållet, men att hitta nya sätt att tolka det - särskilt i deras högsta prisklasser.

Bottega Veneta, ett annat Keringägt lyxmärke som har sett goda försäljningstillväxt på sistone, är något som experterna pekar på som ett exempel på en high-end märke som har lyckats. "Det är inte braskande", säger Callahan, en San Francisco-baserade advokat som checkar ut en $ 2470 handväska med sin mamma under ett besök i Bottegas 5th Avenue butik.

När Louis Vuitton, Gucci och Prada försöker öka försäljningen, är deras utmaning inte så enkel som att stjäla kunder från andra återförsäljare. Experter säger att high-end konsumenter också alltmer använder sina dollar till upplevelser som till exempel en påkostad ö semester eller en extravagant middag på en Michelinrestaurang, snarare än på varor. Mot denna bakgrund har Louis Vuitton butik på Rodeo Drive skapat en speciell oas bara för viktiga kunder - en takterrass där gästerna kan sola sig och njuta av champagne. Gucci har ett liknande utrymme i Los Angeles, och Prada har ett i Las Vegas. - En upplevelse, trots allt, är något du inte kan sätta en etikett på.

Under mina år som modestuderande vid Stockholms Universitet har vi läst mycket om teoretikern Simmels teori ”trickle-down” om modeförändring som en process baserad på imitation av sociala eliter från sina sociala underordnade. Simmels modell av modeförändring utgick från tanken att modet först antogs av överklassen, och senare anammades av lägre klasser. Lågstatusgrupper försökte att erhålla högre status genom att anta klädmodet som användes av högstatusgrupper. Det här beteendet hävdade Simmel sätter igång en sort smitta, som i en sorts ”nedåtspiral” gör att stilar antogs av grupper med allt lägre statusnivåer. När ett speciellt elitstatusmode nådde fram till den lägsta klassen, så antog överklassen skyndsamt ett nytt mode, eftersom den förra stilen då hade förlorat sin attraktion genom sin klassbredd. Modeeliten i högsta statusgruppen försökte då ånyo differentiera sig som grupp, från sina underordnade genom att anta nya modestilar.

Det är enligt mitt sätt att se inte bara det att storkonsumenter vill särskilja sig som klass genom att välja logofria varor De vill med all säkerhet också skilja sig ifrån tanken, eller farhågan, att det de bär kan antas vara fejk och av lågkvalitet samt ofta på bekostnad av de svagaste i den globala modeindustrin. Själv skulle jag aldrig idag köpa en dyr logoprodukt från något av flitigt kopierade modehusen. Såklart bär jag produkter med loggor som jag köpt tidigare eller tagit från min mors garderob, som Chanel, Gianni Versace, Hermes, Fendi etc. Men skulle jag gå ut och köpa en väska idag, skulle jag helt klart välja en enkel Bottega Veneta eller väldigt ovanlig och limiterad Chanel.

 

Läs gärna artikeln som inlägget baserats och citerats på, on-line http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html

This blogpost contains quotes and summerys from an article on-line at http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html . Though the article is too big for a blogpost, please read it in full version on-line as I chose not to translate it. I has also commented the article and added my own thougts to it that also has not been translated here either.

Eller varför inte den här diskreta Bottega Veneta väskan i perfekt storlek ? www.bottegaventa.com


Fashion and beauty role models that inspires me :)

15 June 2015

I mitt hem har foton som inspirerar och ger mig idéer inför mitt närmaste mål att prova på yrket modeassistent. Vissa kallar dessa samlade intryck för moodboards, för mig är det bästa uttrycket läromedel. Alla har vi våra idéer kring estetik och vad som är skönhet, här får ni ett inlägg där jag valt några av mina främsta mode förebilder och inspirationskällor som ligger på bordet just nu.

In my home I gather photos that inspires and gives me ideas for my next goal to try the profession of being a fashion assistant. Some may call these overall impressions: moodboards. For me the best expression is teaching materials. We all have our ideas about aesthetics and what beauty is, here you find a blogpost in which I have chosen some of my main fashion role models and sources of inspiration that are spread on my table right now.

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Emma Thorstrand Photographer Christian Coinbergh. Picture taken from theforumist.com

 

Stylist Jenny Fredriksson Photographer Bersa. Picture taken from www.bersa.se

Stylist Lisa Pettersson Photographer Åsa Tallgard. Picture taken from http://www.gosee.us/asatallgard/page/news

And a big inspiration is the amazing stylist and hairstylist Tito Frez, who always looks fab and stylish himself and makes me and others he styles feel and look beautiful.


"Shoes: Pleasure and Pain" @ V & A Museum in London

10 June 2015

Wedding toe-knob paduka Silver and gold over wood India, 1800s V&A: LOAN: CALAM.2:1+2 © Victoria and Albert Museum, London

 

Nu på lördag öppnar utställningen ”Shoes:Pleasure and Pain” på Victoria & Albert Museum i London. Som tur är utställningen öppen 13 juni 2015 – 31 januari 2016, eftersom jag oftast åker till London strax innan jul.

Utställningen kommer att visa extrema skor från runt om i hela världen och presenterar cirka 200 par skor som sträcker sig allt ifrån en sandal i rent bladguld, med ursprung från det gamla Egypten, till de mest komplicerade designs av samtida skohantverkare. Utställningen kommer att visa den kulturella betydelsen och den transformerande kapacitet skor har, vidare kommer den att undersöka den senaste utvecklingen inom skotekniker som skapar möjlighet till allt högre klackar och dramatiska former. Exempel från berömda skobärare och samlare kommer att visas tillsammans med en bländande utbud av historiska skor, vilka många aldrig har visats tidigare.

Jag är en riktig skopassionista så utställningen känns som ett måste :)

Upcoming saturday the exhibition ”Shoes:Pleasure and Pain” opens up at the Victoria & Albert Museum in London. My luck is that the exhibition is open 13 june 2015 – 31 january 2016, due to the fact I almost every year travel to London before christmas.

This exhibition will look at the extremes of footwear from around the globe, presenting around 200 pairs of shoes ranging from a sandal decorated in pure gold leaf originating from ancient Egypt to the most elaborate designs by contemporary makers. It will consider the cultural significance and transformative capacity of shoes and will examine the latest developments in footwear technology creating the possibility of ever higher heels and dramatic shapes. Examples from famous shoe wearers and collectors will be shown alongside a dazzling range of historic shoes, many of which have not been displayed before.

I am a real shoepassionista so therefor the exhibition feels like a must-visit :)

Read more at: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/shoes-pleasure-and-pain/about-the-exhibition/

Pale-blue shoes, photographed on the mantelpiece in The Norfolk House Music Room, the British Galleries at the V&A, London, 2014 Silk satin with silver lace and braid England, 1750s V&A: T.70+A—1947; M.48+A—1962 (diamond and sapphire buckles. © Victoria and Albert Museum, London

Atalanta Weller (b.1978) ‘Scotty’ boots Leather and polyurethane Designed in England, made in Portugal, 2010 V&A: T.94:1+2—2011. Image © Victoria and Albert Museum, London


Congratz Azzedine Alaia 75 years and still going strong, making women beautiful :)

07 June 2015

När Azzedine Alaia flyttade till Paris fick han sitt första jobb hos Christian Dior, men det varade bara fem dagar. Efter Alaia öppnade sitt eget designhus, har han parallellt arbetat med uppdrag för andra designers; t.ex. skapade han prototypen för Yves Saint Laurents Mondrian-inspirerade klänning. Alaïa var den första som använde supermodellen Naomi Campbell på catwalken. Han visste från början att Naomi hade ”star quality”, verklig närvaro och har sagt att när hon gör entré i ett rum sker något magiskt. Men i början ville ingen anlita henne som catwalk-modell. Alaia åkte till New York tillsammans med Naomi för att besöka olika modellagenture. Agenturerna ville inte anlita henne. En av agenturerna som nobbade Naomi var Elite. Då gick Alaia för att träffa ägaren till Elite och sa till honom: "Lyssna hon är min dotter, så du måste anlita henne och se efter henne. Jag vill inte att hon ska vara kvar på egen hand i New York." Det var början på en av största supermodellernas karriär.

Alaias unika försäljningsargument vilade på maximal definition av kroppen, hans kläder, ofta bias- cut, tillät bäraren att uppleva största möjliga rörelsefrihet. Idag är Alaias skapelser mindre extrema. Men ändå bygger hans design fortfarande på kroppen, istället trender. Designern har beskrivit sig själv som en ”bâtisseur” eller byggmästare. Han skär mönstret och monterar prototypen för varenda klänning som han skapar, genom skulptering och drapering av tyget på en levande modell. Han har förklarat, "Jag måste prova mina saker på en levande kropp, eftersom de kläder jag gör måste respektera kroppen"

When Azzedine Alaia moved to Paris his first job, for Christian Dior, lasted only five days. After Alaia opened his own he also worked on commissions for other designers; for example, he created the prototype for Yves Saint Laurent's Mondrian-inspired shift dress. Alaïa was the first to feature the supermodel Naomi Campbell on the catwalk. He knew from the start Naomi had star quality, and real presence, whenever she enters a room magic happens. But at the beginning, nobody wanted her to model for shows. Alaia went to New York together with Naomi to see the model agencies. The agencys did not want her and not Elite either. So Alaia went to see the owner and said to him, "Listen. She is my daughter, so you have to take her on and look after her. I don't want her to be left all on her own in New York." The beginning of a supermodels career.

The designers unique selling point was that, despite maximum definition of the body, his clothes, often bias-cut, allowed the wearer to experience the greatest possible freedom of movement . Today Alaias creations are less extreme. And yet his designs are still based on the body rather then trends .  Alaïa has described himself as a bâtisseur, or builder. He cuts the pattern and assembles the prototype for every single dress that he creates, sculpting and draping the fabric on a live model. As he explains, "I have to try my things on a living body because the clothes I make must respect the body"


Fashion that makes you think about more important things than, fashion ...

05 June 2015

 

I am not gonna translate this article from www.huffingtonpost.com that I just read. It moved me deeply and I will quote parts of the article below.  . Sweden has so many great designers, editors, stylists, photographers etc.etc. Today I am especially proud of Calle Stoltz :)

Quotes from article written by Eleanor Goldberg:

"On first glance, the images look like they’ve been lifted from a striking Vogue spread. But upon closer inspection, it becomes more clear that these Kenyan “models” have probably never flipped through the high-fashion magazine’s glossy pages....Back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Calle Stoltz partnered with creative group Saatchi & Saatchi to produce a compelling campaign highlighting the struggles Samburu people, a nomadic tribe, face. Each "model" posed holding a luxury good and was set against a stark and arid backdrop. The goal was to show how the money consumers flippantly spend on disposable items can have an immeasurable impact on people living in disaster areas.  More than 250,000 members of the tribal community live in a remote area of Northern Kenya, an area where such as essentials as water are challenging to come by, according to the Samburu Project, a group that provides clean drinking water to the Samburu people in Kenya. The women are typically tasked with fetching water for their families and spend up to 12 hours a day doing so, often only to come back empty handed. If they're "lucky" enough to find water, it's often contaminated -- which can lead to diarrhea, a leading cause of death in the community.To help these communities survive, Cordaid, and its local partners, work on finding sustainable solutions during the drought periods. Such systems include building shallow wells and ponds so that they can save water during the rainy season, according to the organization's website.

The group hopes that the campaign will continue to inspire supporters to reevaluate the value of the money they spend, and how setting aside just a few dollars can make a difference.

Please read full article and get links to make a difference at: http://www.huffingtonpost.com/2015/06/05/poverty-photoshoot-kenya_n_7512410.html


”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”

05 June 2015

Fashionsad for YSL

 

Jag läste en artikel av Elizabeth Lancaster som publicerades igår on-line på www.cbsnews.com En modeannons har förbjudits då den visat en modell med "ohälsosam undervikt". Annonsen för Yves Saint Laurent som publicerades i Elle UK har förbjudits då modellen som avbildas i annonsen ses som "sjukligt underviktig"

"Många människor tittar på dessa annonser" "Men i modevärlden, säljer skinny fortfarande en hel del." berättar vice chef Natalie Zmuda Advertising Age till CBS. UK:s Advertising Standards Authority ansåg att denna annons i synnerhet var "oansvarig", med modellens synliga bröstkorg och revben samt tunna knän och lår.

Efter alla de skadliga effekterna dessa typer av bilder har haft på kroppsuppfattning och hälsa är det svårt att förstå hur de kan fortsätta att visas i media.

Andra modeannonser/kampanjer som förbjudits i UK är t.ex. nedanstående annons för Tom Ford (sexualiserad kvinna) och Miu Miu (sexualisering av barn, modellen var dock 21 år när bilden togs, men det som räknas är såklart det visuella budskapet)

 

I read an article that was published yesterday on-line at www.cbsnews.com by Elizabeth Lancaster. ”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”. An advertisement for fashion brand Yves Saint Laurent that appeared in Elle UK magazine has been banned after a regulator deemed the model depicted in the ad as "unhealthily underweight."

"A lot of people are looking at these advertisements," "But in the fashion world, skinny is still selling a lot." said deputy managing editor Natalie Zumba at Advertising Age to CBS. The U.K.'s Advertising Standards Authority thought that this ad in particular was "irresponsible," citing the model's visible rib cage, thin knees and thighs, and a pose that drew attention to her narrowness.

After all of the harmful effects these types of images have had on body-image and health it's hard to understand how they can continue to appear in the media.

Other fashion ads that has been banned in UK is for example; fashion ad below for Tom Ford (sexualising women) and Miu Miu (sexualising children, though the model at the time of the photoshoot actually was 21 years, but its the visual message thats important).