My Diary

No secrets - my life

31 October 2016

 

Mitt liv är som en öppen bok. Ibland kan jag kanske ses som lite hemlighetsfull, men i mitt liv så är det bara "hjärtats val" som jag behåller inom mig själv. Idag lyser Stockholm och bjuder på en underbar höstdag. Så, snart en promenad med min mor och min lilla Krispy. Annars går den här dagen mestadels åt att hjälpa min mor med saker i hemmet som att handla, städa och laga mat. Annars är det få måsten den här veckan. Uppsatsen kommer ta den mesta tiden och det enda inbokade i veckan är en  första uppsatsinlämning på onsdag, Mulberry personalmöte på onsdag, seminarie modevetenskap torsdag och uppsatshandledning fredag. Nu, ut i det vackra vädret och njuta av ljuset och naturen som betyder så mycket för mig. Pussen

 

My life is like an open book. Sometimes I may come across as secretive, but in my life it is only "matters of the heart" that I keep for myself. Today, Stockholm is shining and present a beautiful autumn day. So, soon of for a walk with my mum and my little Krispy. Besides that this day is for helping my mother with domestics as grocery shopping, cleaning and cooking. Other then that not many musts this week. The essay will take up most of my time and the only fixed engagements this week is first essay draft submit wednesday, Mulberry staff meeting wednesday, fashionscience seminar thursday and essay tutorial friday. Now, out in this beautiful weather and enjoy the light and nature that are so essential for me. xoxo

 

 

Picture: Me modelling last winter for swedish brand Veronica Virta captured by Dellert Photography


HBD - Mario Testino

30 October 2016

 

 

 

När en av vår tids största fotografer fyller år, då måste man bara hylla honom med några favoritbilder. Grattis Mario Testino! Pussen

As one of our times most amazing photographer has his birthday, one just got to celebrate him with some of my fav pics. HBD Mario Testino! XOXO

 

 

Pics: www.mariotestino.com

 


yesterday - still energizing

30 October 2016

 

 

 

 

Älskar att gå ut och träffa få himla många nya bekantskaper och träffa alla man känner, sådan himla energi boost. Kvällen började med en inbjudan till Bergmans på middag, så himla gott med catering från Beirut. Därefter kom jag hem, och med hem menar jag V, Hells och nya Nightfly. Alltid såå roligt ute, kanske beror det på att jag dricker så himla lite alkohol också. Igår, ett glas skumpa och det fick räcka. Många frågar om hur jag orkar hålla igång med så mycket, studier, jobb, träning, uteliv och tid för vänner och familj? Svaret, hälsosam livsstil. Minimalt med alkohol, aldrig provat en drog eller rökt en cigarett. Lagar all mat hemma själv, inga halvfabrikat och inga konstiga dieter. Sedan tränar jag regelbundet, minst 3 gånger i veckan! På så sätt kan man dansa hela natten och vakna pigg och fräsch dagen efter och ta sig an nya utmaningar. Pussen

I love to go out and meet new people and also meet so many friends, what an energy boost. Yesterday evening started at Bergmans where I got invited to a dinner, so delicious with catering from Beirut. After that I went home, and with home I mean V, Hells and new Nightfly. Always so freakin fun out, maybe also so because I drink so little alcohol. Yesterday, one glass of champagne and that was all. Many ask me about how I can managed so much as studies, work, gym, party and time for friends and family? The answere, healthy lifestyle. I drink a minimum of alcohol, never tried a drug or smoked a cigarette. I cook all food at home by myself from the ground and do not belive in any diets of any form. Then I workout on a regular basis, at least 3 times a week! Living like that give you the energy to dance all night, wake up the next morning fresh and ready to take on new challenges. xoxo

 

 

 


tip for a sunday in stockholm

30 October 2016

 

 

 

 

 

Alla mode, historia och konstintresserade borde verkligen besöka utställning "Renässansmode i papper" som finns på Livrustkammaren i Stockholm under tiden den 16 september 2016 – 19 mars 2017.

På livrustkammarens hemsida kan man läsa om utställningen att: Nutid möter historia i utställningen Renässansmode i papper där familjen Medici gästar Livrustkammaren i vackra renässansdräkter. Renässansmode i papper visar en kollektion med handmålade dräkter som är inspirerade av renässansens mäktigaste familj, Medici i Florens. Dräkterna är tillverkade i papper av den belgiska konstnären Isabelle de Borchgrave och presenteras nu för första gången i Sverige och Norden. Dräkterna i papper låter ana prakten från det florentinska renässanshovet: överdådiga former, starka kulörer, spets, krus, släp, rosetter och volanger. Isabelle de Borchgrave har använt historiska  konstverk och porträtt som grunden för sitt arbete. Hon skapar också det vi inte ser hos porträtten: nederdelen av dräkten och skor, baksidor av dräkter och fantastiska håruppsättningar. Kollektionen består av 28 handmålade pappersdräkter, burna av kvinnor, män och barn, samt en häst, allt i naturlig storlek.

Isabelle de Borchgrave är en belgisk konstnär och skulptör (född 1946 i Bryssel) och har främst uppmärksammats för sina färgstarka målningar och avancerade pappersinstallationer och dräkter i naturlig storlek. Hon finns representerad på ett flertal museer världen över. Isabelle de Borchgrave har även varit verksam som designer och gjort klänningsdetaljer åt modeskaparen John Galliano när han var chefsdesigner för modehuset Christian Dior.

Den berömda familjen Medici är en släkt som styrde Florens under flera århundraden. Ursprungligen levde Medici på den toskanska landsbygden, men blir från 1200-talet en välbeställd borgarsläkt i Florens. Genom handel och bankaffärer blev de en av Europas rikaste familjer och dess huvudmannen, Cosimo den äldre, grep 1434 makten i Florens. Cosimos ättlingar styrde Toscana fram till 1737. Medicéernas rikedomar medförde att de blev Europas främsta renässansmecenater under 1400- och 1500-talen. Till Medici hörde fyra påvar: Leo X, Clemens VII, Pius IV och Leo XI, och två franska drottningar: Katarina av Medici och Maria av Medici.

Ett perfekt tips för en söndagsutflykt med andra ord! Pussen

 

 

 

 

All fashion, history and art lovers should certainly visit the exhibition "Renaissance in Fashion Paper" available in Livrustkammaren in Stockholm during the period September 16, 2016 - March 19th 2017.

At Livrustkammarens homepage you can read about the exhibition that is described: Present meets history in the exhibition Renaissance fashion in paper where the Medici family visits Livrustkammaren in beautiful Renaissance costumes. Renaissance fashion in paper shows a collection of hand-painted costumes inspired by the Renaissance's most powerful family, the Medici in Florence. The costumes are made in the paper by Belgian artist Isabelle de Borchgrave and presented for the first time in Sweden and the Nordic region. The costumes of paper hint at the splendor of the Florentine Renaissance court: opulent shapes, strong colors, lace, ripples, trailers, bows and ruffles. Isabelle de Borchgrave has used historic artwork and portraits as the basis for her work. She also creates what we do not see in the portraits: the bottom of the suit and shoes, backs of dresses and stunning hairdos. The collection consists of 28 hand-painted paper costumes, worn by women, men and children, and a horse, all in natural sizes.

Isabelle de Borchgrave is a Belgian artist and sculptor (born 1946 in Brussels) and is primarily noted for her colorful paintings and advanced paper installations and costumes in natural sizes. She is represented at several museums worldwide. Isabelle de Borchgrave has also worked as a designer and made dressdetails for the fashion designer John Galliano when he was head designer for fashion house, Christian Dior.

The famous Medici family is a family that ruled Florence for several centuries. Originally Medici lived in the Tuscan countryside, but became from the 1200s a wealthy bourgeois family in Florence. Through trade and banking, they became one of Europe's wealthiest families and its principal, Cosimo the Elder, seized power in 1434 in Florence. Cosimo's descendants ruled Tuscany until 1737. Medici wealth meant that they became Europe's foremost renaissance patrons during the 1400 and 1500 quarters. For Medici was connection to four popes: Leo X, Clement VII, Pope Pius IV and Leo XI, and the two French queens: Catherine of Medici and Maria de 'Medici.

A great tip for a Sunday outing in other words! xoxo

 

Text and pictures from www.livrustkammaren.se (translated in english by myself)

 


having a gucci moment

30 October 2016

 

 

 

 

Mitt i en hektisk söndag så kom jag till det där momentet! Momentet då jag drömmer mig in i lala-land, dvs GUCCI land. Nu, åter till verkligheten igen! Pussen

In the middle of a hectic sunday I arrived in that moment! That moment when I dream myself away to lala-country, or GUCCI. Now, back to reality again! xoxo

 

 

GUCCI from www.netaporter.com.


H&M - sustainabilty manager Catarina Midby

29 October 2016

 

 

 

 

 

Är det något jag älskar med utländsk mode press, så är det djupdykningen i mode och vad som driver modeindustrin framåt. Jag, och många andra jag pratar med, skulle önska mer av denna kunskap i våra svenska stora modemagasin. En genuint intresserad fashionista har intresset som går långt över styling, mode är det vi andas det vi tänker på och det vi vill veta mer om dagligen.

Den här artikeln i GQ är ett typexempel på ovanstående resonemang, H&M Catarina Midby berättar om sitt arbete och berättar om hur ett globalt multiföretag som H&M har ett ansvar som de också tar på allvar.  GillarT!

 

If there is something I adore with foreign fashion press, it is the deep knowledge about fashion and what the fashionindusty is facing. I, and many others with me, would love that this kind of knowledge got in to our swedish fashionmagazines. A genuine fashionista has an intrest that goes beyond styling, fashion is in the air we breathe, on our mind constantly and what we want to more about on a daily basis.

This article in GQ is an example of the above. H&M Catarina Midby speaks out about her work and about how a global multicompany as H&M has a responsibility that they take serious. Like it!

 

 

 

Pictures in this post from mentioned article at www.gq-magazine.co.uk


The crown princess of Sweden

28 October 2016

 

 

 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria fotograferad på Kungliga slottet. Foto: Mattias Edwall/Kungahuset.se

 

Nu börjar mitt sista arbete innan min fil.kand. i modevetenskap blir klar, nämligen uppsatsen. På onsdag ska uppsatsens 5-7 första sidor vara klara och det jag börjar med nu är insamlingsmaterial. Idag har jag också haft mitt samtal med Susanna Molander som är min mentor/handledare i uppsatsarbetet och jag blev glad över alla bra idéer hon kunde hjälpa mig med. En positiv första kontakt alltså, wiie! Mitt ämne är Kronprinsessan Victoria ur ett modeperspektiv. Eftersom jag inte börjat än så är det svårt att berätta så mycket, men jag vill undersöka och visa på hennes sätt att genom svenska modeval marknasföra och fungera som stilinspiration inte bara för mode och design, utan även för Sverige och svenskt näringsliv. Känns som det kommer bli en spännande resa! Pussen

 

Now, my last assignment before my B.A. in fashionsscience, the essay. Up-coming wednesday the 5-7 first pages of the essay is due and for now I just begin to collect the material that is to be used. Today I had my first discussion with Susanna Molander that is my mentor/tutor for my essay and I got so excited by all the briliant ideas she brought. A positiv first contact, wiie! My subject is the Crown Princess Victoria from a fashionscience point of view. Due to not really started on the essay it is difficult to tell about the work yet, but I really want to know about and show scientificly her way, thru swedish fashionschoices, to make PR and function as an inspiration in style not just for fashiondesign, but for Sweden and swedish buisiness. I feel like I am up to a thrilling journey! XOXO

 

 


15 credits - fashion creations - check

27 October 2016

 

 

 

 

 

 

Jag kanske inte är en dum blondin ;) Lämnade precis in min sista tentamen innan uppsatsen - 15hp "Modets Gestaltningar", en dygn innan sluttid också! Nu, kan jag slappna av ikväll och snart blir det paaaarty! Laters haters! Pussen

I just might not be a stupid blonde ;) Just signed in my last tentamen before my essay - 15 credits "Fashion Creations", one day before it is due too! Now, time to relax and tonight partyy! Laters haters! xoxo

 

 


TBT - first crush

27 October 2016

 

 

 

Todays TBT is my first crush - at kindergarden - 4 years old! And this song he sang play-back for the 60 children I invited to a Halloween party I had at the British Embassy in Stockholm when I was 6 years old. A real walk down memory lane :) xoxo

 

 

 

 

 

 


I wonder....

27 October 2016

 

 

 

 

is it really allowed to take-a-break? Tonight, I will do so because I need it badly. So, me and ma beeps are gonna hang out at my place, drink some champagne and go out to party at Suite. A bad choice maybe, due to a 15 credit exame tomorrow in fashionscience and the first discussion with my mentor for the upcoming BAessay. My way of thinking I need an extra boost of energy, and what better then shaking your ass of with ma beeps? XOXO

är det verkligen tillåtet att ta ett brejk? Ikväll, kommer jag göra det för jag behöver det verkligen. Så, jag och mina bffs kommer hänga hemma hos mig, sippa lite skumpa och dansa på Suite. Ett dåligt val kanske med tanke på en 15hp tenta imorgon i modevetenskap och den första diskussionen med min mentor inför min kandidatuppsats. Mitt sätt att tänka är så här, jag behöver ett extra boost av energi och vad kan vara bättre än att skaka rumpan med vännerna? Pussen

 

 


raf simons - nyfw

27 October 2016

 

 

 

Picture featuring amazing Raf Simons from article on-line at www.cfda.com

 

 

Om det är någon designer jag har ett distansförhållande till så är det Raf Simons. Jag fullkomligen ääälskar konstnären och kreatören Raf Simons. Filmen "Dior and I" har jag sett otaliga gånger. En film som handlar om Raf Simons väg från utnämning till designer för Dior och vägen till hans första couture kollektion för modehuset. En film som rekommenderas, eller snarare är ett måste. En film som visar designers arbete, hantverket och logistiken kring en couture visning, arvet från ursprunget hos Mr Christian Dior och inte minst kopplingen till konsten, eller kanske snarare mode i form av konst. Nu arbetar Raf Simons för Calvin Klein. Herregud, vad spännande det kommer att bli att se hans kollektion på NYFW jan-feb 2017! Vill ni veta mer läs artiklar på hemsidorna för CFDA och Wmag! Pussen

 

If there is one designer I have a longdistance love affair it is Raf Simons. I truly adore the artist and creative designer Raf Simons. I have watched the movie "Dior and I" on numerous occations. A film that is about Raf Simons road for being appointed creative designer for House of Dior and the route for his first couture collection for the fashionhouse. The film is highly recommended, or more so almost a must. A movie that reveals the designers work, the craftmanship and logistic surrounding a collection, the heritage and legacy of Mr Christian Dior and last but not least the connection to art, or mayby fashion in the shape of art. Currently Raf Simons work for Calvin Klein. Omg, what exciting it will be to see his collection during NYFW in jan-feb 2017! Wanna know more, read articles on-lin at CDFA and Wmag! XOXO

 

 

 


Vogue - best lug soled shoes!

27 October 2016

 

 

 

 

 

Underbara val i artikeln om de 10 bästa hiker skorna/bootsen för hösten/vintern 2016. Älskar valen, här är mina favoriter ! Pussen

Wonderful choices in the article featuring the 10 best hiker shoes/boots for fall/winter 2016. Love the choices, here is my choices! XOXO

 

 

 

 

 

 

All pictures article on-line at www.vouge.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


Halloween - fashion kids

26 October 2016

 

 

 

 

Som en riktig fashionista, så är skulle några av de här outfitsen vara mina självklara val om jag fick klä ut mina egna barn på Halloween. Underbart! :)

As a true fashionista, these are my top choices of outfits if I had the opportunity to dress up my kids at Halloween. Adorable! :)

 

 

 

 

 

 


tuesday - no bluesday

25 October 2016

 

 

 

 

Sorry för dålig uppdatering!. Insåg att jag skrev ingenting alls igår, är det något som jag själv tycker är illa så är det bloggar som uppdateras lite hipp som happ. Anledningen igår var att jag hade helt fullt upp. Först jobbade jag på Mulberry, därefter hem och byta om snabbt och sedan iväg till Lydmar på middag. När jag kom hem sent, så var det bara att ta tag i tentamen och sedan somnade jag bokstavligen med böckerna och laptopen in knäet.

Idag har jag studerat, såklart. Jag har också hunnit med en promenad med lilla Krispy, fixa naglarna på Five Five Nails i Mood Sthlm och haft ett svettigt pass på S.A.T.S. Nu sitter jag och filar på fotnötter och källförteckning i tentan, innan jag ska springa ner till Vapiano och hänga med Angie som är här från Dubai :) Blir nog en hel del larvande ikväll eftersom vi tänkt oss lite PH-mys och massa skratt. Älskar människor som ger så mycket bra energi och inte bara är vackra på utsidan, utan har en insida som är guld värd! Pussen

Sorry for bad up-date! I just realized that I wrote nothing yesterday, and if that something I dislike it is blogger that up-dates are like "once-in-a-while". The reason for this was that I was too busy. First work at Mulberry, after that home to change clothes and then dinner at Lydmar. When I got home late, I just picked up all my books and started writing some on my tentamen and fell asleep litterary with the books and lap in my lap.

Today, been studying ofcourse. I also got time for a little pw with Krispy, get my nails done at Five Five Nails in Mood Sthlm and then run my legs off at S.A.T.S. Currently working working with my footnotes and bibliography for the tentamen, after that hit Vapiano to hang out with Angie that visits from Dubai :) I reckon it is gonna be some sillying around here tonight as we gonna have watch PH and chill and laugh our asses off. I love people who give so good energy and not just are beautiful on the outside, but real golden inside too! xoxo

 

 

 

 


rainy sunday

23 October 2016

 

 

 

 

 

 

Skönt att vakna upp fräsch en söndag. Det är fördelen med att inte dricka så mycket alkohol när man går ut :) Idag hade jag egentligen tänkt mig en brunch, men när jag tittade lite på 15hp tentamen som ska in på fredag så ändrade jag mig väldigt snabbt. Herregud, så massiv tentamen och den kommer att fordra en hel del dagar och timmar för att få ett riktigt bra betyg. Imorgon tar jag dock en liten paus från pluggandet eftersom jag ska arbeta på Mulberry då. Mitt recept för bra kombo studier, jobb och fritid är logistik. Fungerar logistiken kan man lätt ligga på dubbel helfart och ändå prestera superbt både studiemässigt och på jobbet! Älskar full fart! Pussen

So nice to wake up fresh on a sunday. That is the big plus with not drinking so much alcohol when partying :) Today I had booked up a brunch, but as I looked at the 15credit tentament that is due on friday I changed my mind quickly. Omg, what a massive tentamen and it is really going to need many days and hours to get a really good degree. Tomorrow though is gonna be a studiebreak due to working at Mulberry instead. My recipe for a great combo of studies, work and leisure is always logistics. If the logistics is well done I can easy go on double speed and yet perform super both in studies and at work. I love speed you know! XOXO

 

 


No one party like Lucy!

22 October 2016

 

 

 

 

Snart ska jag ut med jobbet och tacka av sötis Johanna som ska ut på långresa i världen. Därefter middag med bästa sällskapet på Hillenberg :) Jag känner på mig att det blir en magisk kväll! Pussen

Soon off with my colleagues to great Johanna who is off for a longtrip in the world. Thereafter dinner with the best company at Hillenberg :) I feel that this evening is gonna be magic! xoxo

 

 

 

 


Hello Mulberry Saturday!

22 October 2016

 

 

 

 

 

Idag hittar ni mig på Mulberry Birger Jarlsgatan. Varför inte trotsa ett mulet, kallt och mörkt höst Stockholm med en lite shoppingrunda som avslutas en dag som detta på bästa sätt med en afternoon tea tillsammans med någon speciell? Eller kom bara förbi och titta in i den nya fina flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan 17. Välkomna! Pussen

Today you find me at Mulberry Birger Jarlsgatan. Why not challenge the damp, cold and dark fall in Stockholm with a bit of shopping and after that why not finish the day with an afternoon tea with someone special? Or you might prefer to just stop by the new beautiful flagshipstore at Birger Jarlsgatan 17. Welcome! XOXO

 

 

 

 

 

Pictures from www.instagram.com/mulberryengland

 


Friyay !!!

21 October 2016

 

 

 

Friyay - means partay - who better start us up than fab icon Cher! Wiie

 

 

 

 


Can´t get enough ankle boots

21 October 2016

 

 

 

Aquazurra, Isabel Marant Etoile and Lanvin 

 

 

 

Om det är något jag aldrig kan få för många par av så är de ankelboots. Det fina med ankelboots är att man kan bära dom precis till allt från dräkt, kostym, långa- och korta klänningar till jeans! Här är några av höstens favoriter :) Pussen

If there is some fashion I can not get enough of it is ankle boots. The best thing is that they are so wearable and you can match them with everything from costume, short- and long dresses and even jeans! Here are some of this fall favourites :) xoxo

Christian Louboutin, Valentino and Marc Jacobs.

 

 

All pictures from www.barneys.com


TBT - and - yesterday

20 October 2016

 

 

 

TBT med anledning av gårdagskvällen som spenderades med bästa sällskapet på Kungliga Tennishallen. Så spännande match i Stockholm Open och den fick mig verkligen att tänka tillbaka på hur mycket jag spelade tennis ända fram till tonåren. Herregud, jag spelade flera gånger i veckan privat med min tränare och fick bokstavligen springa för livet. Fram och tillbaka från nät och från sida till sida till jag höll på att svimma. Underbara tider, haha! Pussen

TBT due to yesterdagy evening that was spent with the best company at Kungliga Tennishallen. So exciting match in Stockholm Open and it really get me thinking about how much I actually played tennis thru my childhood. Omg, I played several times a week alone with my private coatch and he got me running for life. Up and down, from side to side until almost fainting. Lovely times, haha! xoxo

 

Picture of me as a child playing tennis at St Regis in Bal Harbour, Miami.


TBT - early teens

20 October 2016

 

 

 

 

 

En bild från mina fjortisdagar på Banérgatan (flyttade därifrån när jag var 15 år). Herregud, så mycket attityd haha! Pussen

A picture from my early teens at Banérgatan (moved from there when I was 15 y/o). Omg, soo much attitude haha! XOXO

 

 


Global Fashion Conference 2016

20 October 2016

 

 

Delphine Bellini deputy CEO of Schiaparelli 

 

Dagen har spenderats på bästa sätt, dvs med mode. Jag har precis varit på en jättespännande konferens i Stockholm, med riktigt tunga namn inom modeindustrin. Himla spännande och givande konferens med intressanta ämnen och superba föreläsare. Idag var ämnet mode och lyx. Verkligen ett ämne i Alice smak! Först ut itdag var David Zajtmann från Institut Francais de la Mode och han talade om företagsmodeller inom haute couture och ready to wear med en koppling till värden inom Paris modeindustri. Jätteintressant! En talare som var helt otrolig var också Delphine Bellini som är VD för Schiaparelli och som pratade om ikonen Elsa Schiparelli och hur hon förändrade modeindustrin genom att utmana människors syn på femininitet och skönhet. Roligt, och jag kände mig lite stolt,  så pratade en kollega till mig på Imagegroup AB, Charlie Andersson om lyxmode, PR och företagande utifrån hans roll. Alla var jättebra och konferensen var ett riktigt boost för ett modefreak som jag! xoxo

 

This day has been spent in the best way possible, as fashion is. I have just been at an exciting conference in Stockholm, with big profiles in the fashionindusty. Soo thrilling and rewarding conference with interesting subjects and engaged talkers. Today the main subject was fashion and luxury! Really a subject on fleek for Alice! First out was David Zajtmann from Institut Français de la Mode who talked about buisinessmodels for both haute couture and ready to wear in and its relation of capturing value in the Fashion Industry of Paris. Next up was Delphine Bellini who is the deputy CEO of Schiaparelli who told the story of icon fashion designer Elsa Schiaparelli and how that women changed the fashion industry in her time by challenging peoples ideas of percieved femininity and beauty. Another rewarding, and somewhat proud moment for me, was when my collegue at Imagegroup AB, Charlie Andersson talked about luxury fashion, PR and buisness from his perspecive. Everybody was amazing and the conference was a true boost for a fashionfreak as I am! xoxo

 

 

David Zajtmann from Institut Français de la Mode 

 

 

Both pictures from www.instagram.com/stockholmfashiondistrict


Having good manners

19 October 2016

 

 

Baobab, Lalique och Feu de Beaumont 

Tom Ford, Cochine och Fornasetti.

 

 

 

Nu är vi snart inne i den perioden då inbjudningarna till alla middagar och glöggmingel snart är igång. En sak som jag har med mig sedan barnsben är att det är god ton att alltid ha något med sig till värden och/eller värdinnan. Jag brukar beställa mängder av doftljus från olika lite mer exklusiva märken och på det sättet har jag alltid en bra och personlig gåva att ge bort. Perfekt! xoxo

Soon we reach that time of the year when invitations to dinnerpartys and swedish "glöggmingle" soon starts. One thing that I got with my oldfashioned upbringing is that it is essential to always bring a gift to the host or/and hostess. I usually order a wide range of scented candles from a bit more exclusive brands and then I always have a great and personal gift to bring. Perfect! xoxo

Timothy Dunn, Dolce & Gabbana och Diptyque

 

Wedgwood, Molton Brown och Bond No 9.

 

 

All pictures from www.harrods.com


Time is a luxury

18 October 2016

 

 

 

 

 

 

Tid är en lyx jag verkligen inte har råd med för tillfället. Kalendern för de närmaste 2 veckorna är så uppbokad. Så här ser Alice i Underlandets liv ut den närmaste tiden:

Onsdag: Fm/ Föreläsning om modet kopplat till kändisskap. Em/Inlämning uppsatsPM. Kväll/Stockholm Open på Kungliga Tennishallen

Torsdag: Global Fashion Conference i Aula Magna Stockholms Universitet

Fredag: PMseminarium heldag på Stockholms Universitet

Lördag: Jobb på Mulberry

Söndag:Ledig

Måndag: Jobb på Mulberry

Tis-Tor: Tenta studier

Fredag: Tentamen modekandidatkurs15 hp

Lördag: Jobb på Mulberry

 

Vad kan jag säga, allt som behövs är att dansa sig igenom den lilla tid som finns utöver det schemalagda, för att snabbt få positiv energi :) ÄlskarT

 

Time is a luxury I really can not afford at the moment. The calender for upcoming weeks are so tight. This is how life will be for Alice in Wonderland at this time:

Wednesday: Pm/ Lecture about fashion and celebreties. Am/Leave in a PM about upcoming BAessay. Evening/Stockholm Open at the Royal Tenniscourt.

Thursday: Global Fashion Conference 2016 in Aula Magna at Stockholms University

Friday: PMseminare the entire day about the class upcoming BAessays.

Saturday: Work at Mulberry

Sunday: Free time

Monday: Work at Mulberry

Tue-Thur: Study to get ready for fashionexamination

Friday: Examination fashionscienceBA 15 credits

Saturday: Work at Mulberry

 

What to say? All that I need inbetween is to dance in order to quickly gain positiv energy :) Love it

 

 

 

 

 

 


Mulberry for Emilia de Poret

17 October 2016

 

 

Hur stilsäker är inte Emilia de Poret som i helgen valde att lägga upp en outfitbild på instagram med bl.a. en Mulberry New Bayswater i kalvskinn med dragkedjor :) Klassiskt men ändå helt rätt och så himla modern! Vill ni följa hennes blogg på svenska ELLE, så följ länken här. Ni vet ju att Emilia de Poret också tillsammans med Ebba Kleberg von Sydow skrivit böcker om mode och driver en superbra modepodd? Köpa boken eller lyssna på podden, enklast surfar ni in här! Pussen

 

How stylish Emilia de Poret is as she this weekend chose to post a instagram picture of an outfit with the Mulberry New Bayswater in calfskin with zips. Classic and though so right on fleek modern :) Wanna follow her blog on swedish ELLE, follow link here. You must know that Emilia de Poret also together with Ebba Kleberg von Sydow write books about fashion and have a superb fashionpodcast? Wanna buy the book or listen to the pod, just check them out here! xoxo

 

 

Picture from www.instagram.com/emiliadeporet

 


stutterheim - not just for rainy days

17 October 2016

 

 

 

 

 

Vi vet redan att Alexander Stutterheim regnkläder är så inne att stjärnor som Kanye West och Jay Z. bär hans design. Nu händer det något helt nytt, eftersom den svenska designern utökar sitt modeområde till att inkludera tröjor under namnet John Sterner. Når han kanske samma succé där? Hoppas så iaf. Vill ni läsa mer, så finns en artikel här! Pussen


We already know that Alexander Stutterheim raincoats are so trendy that they are worn by celebs as Kanye West and Jay Z. Now something entirely new and different happens as the Swedish designer, adds to his earlier fashionsegment, sweaters under the lable John Sterner. Will he reach equal success with sweaters? I do hope so! Wanna read more, see article here! xoxo

 

 

Photo by Malin Lauterbach / Courtesy of John Sterner from linked article in Vogue.


H&M - Sustainable awards

17 October 2016

 

 

 

 

 

Jag har alltid handlat på H&M. Min stil utmärks av att den är en daglig mix av lyx, vintage och enkelt. Nu när H&Ms VD Karl-Johan Persson tar in utmärkelser, som visar att H&M driver utvecklingen framåt för arbetet med hållbarhet och utveckling inom globala modeindustrin, blir man ju lite stolt och varm inuti! :) Läs gärna mer i artiklarna här och r! 

 

I have always been a H&M consumer. My style is a daily mix of luxury, vintage and affordable. Now, as H&M CEO Karl-Johan Persson brings in awards as proof of H&M is leading the way forward for sustainable buisiness, leadership and development within the global fashionindustry, one gets a bit proud and warm inside. :) Please read more in article here and here!

 

 

Picture by TT / Henrik Montgomery from article mentioned above.


Bye University - Hello career

17 October 2016

 

 

 

 

Nästa vecka har jag min sista tentamen, därefter uppsatsen och sen i slutet av året är min fil.kand i modevetenskap klar! Vilken resa det har varit :) Jag hade tur att antagningen till fil.kanden den här hösten var baserad på hur höga betyg man haft inom modevetenskapen och eftersom jag snittar över B, så blev jag antagen (istället för de som t.ex. har flera tidigare akademiska examen). Satsningen för mig har nästan uteslutande varit modevetenskap. Problemet är att det är ett så nytt ämne så arbetsmarknaden har inte hängt med i utvecklingen i Sverige, eller kanske snarare makten inom modebransch inte har hunnit få kunskap i ämnet. När människor får veta att man studerar mode vid universitetet, så är ofta följdfrågan: design eller textil? Modevetenskap verkar helt okänt, tyvärr även för många inne i modebranschen.

Modevetenskaplig utbildningen på universitetsnivå innebär ett djupare akademiskt sätt att se på och analysera mode genom. Det är inte en ren och kort stylist- eller esteonom yrkesutbildning, utan det är en djup och svår vetenskapligt akademisk utbildning. Modevetenskapen går in i så många andra utbildningar som t.ex att vi lärt oss genom ekonomiska studier att analysera och förutse just modemarknaden specifikt, istället för hela ekonomin som man studerar om man väljer att bli civilekonom. Vi går också in i pskologiämnen i det sätt vi närmar oss känslan av att bära "rätt kläder" och att t.ex. skapa identiteter visuellt. Historia är ett stort ämne där vi bl.a. analyserar modets roll i att skapa nationaliteter, vilket är en stor trend idag och ett av de viktigaste greppen vid byte av designer för stora modehus, dvs att hitta kärnan/historien i modehuset. Moderniteten som är så viktigt del av modet har ofta fått en central roll. Globaliseringen för tillverkning och försäljning på den enorma modemarknaden och modets förändrade villkor och de nya hinder och möjligheter som finns i framtiden är också ämnen som en modevetare diskuterar och utvecklar. Hållbarhet och materialval har diskuteras djupt i kurserna. Modevetare har också djup kunskap om PR, tidningsbranschen, filmbranschen och sociala medias roll för modet, bl.a. hur konsumenter påverkas och varför, samt självklart hur man med kunskap kan styra denna påverkan. 

Fler ansvariga inom modebranschen borde skaffa sig kunskap om, och inse djupet i, denna relativt nya akademiska utbildning! Branschen skulle då få en boost och bli ett föredöme för andra länder i utvecklingen av mode inte bara via design utan även via modekunskap, PR och ett nytt och djupare analyserat konsumentperspektiv och självklart utveckling av konstformen mode i sig.

Nu är det dags för mig att börja tänka på framtida yrken. Som jag ser det nu är det PR eller modemagazine som lockar mig mest:) PR, som bl.a. genom ett bättre analysarbete skulle kunna bli betydligt mer socialt konsumentinriktat än idag. Modemagasin, eftersom jag är väldigt imponerad av flera utländska stora modemagasins analyser av mode och skulle vilja bidra till det för svenska läsare. Så, håll tummarna. Pussen

 

Next week I have my last exame in fashionsscience and thereafter just the essay left and so this year I will have my BA in fashionscience. What a trip it's been :) I was lucky this fall due do that the admission for the BA was based only on the highest marks in fashion science courses and because I have an average above B, I got accepted before those with previous academic examens. Focus has been almost exclusively fashion studies. The problem is that it is such a new subject and the labor market has not kept up with the progress, or rather does not have knowledge of the subject. When people hear that I study fashion at the University, the following question is often; design or textile? Fashionscience seems completely unknown, unfortunately also for many within the fashion industry.

Fashion scientific education at university level involves a deeper academic way to view and analyze fashion. It is not at all to compare with a workeducation as stylist- or esteonom, due to that it is a deep and analytic sientific academic education. Fashionscience as a subject goes into so many other programs that as for example we learn about economic studies and how to analyze and predict the fashion market specifically, instead as the entire global economy in all fields as you study if you choose to become an MBA. We also go into Phd subejcts in the way we approach the feeling of wearing  "right clothes" and how to create identities. History is a big topic which we, among other things, analyzes fashion's role in creating nationalities, a big trend today and a strong factor as fashionhouses change employ new creative designers. Modernity goes alongside fashion as a thread altrough our studies. The globalization of production and sales at the global market and fashion changed conditions and presumed new obstacles and opportunities are also subjects a fashionscience graduate known about and can discuss and develop. Sustainability and fabrics are discussed deeply in the courses. A fashion scientist also has deep knowledge about PR, fashionmagazines, moviebuisiness and social medial roles for fashion, as for example including how consumers are affected and why, as for how to control the consumers and affect them.

More people in powerpositions of the fashion industry should acquire knowledge of, and realize the depth of, this relatively new academic education! The fashionindustry would get a boost and become a rolemodel for other countries in the development of fashion not only by design but also through fashion knowledge, PR and a deeper and more analyzied consumer perspecive and of course development of the art form fashion itself.

Now it is about time for me to think about the future career choices. As I see it at the moment what excites me most is PR or fashionmagazines :) PR, as for I see a big potential in how better analyzes could create a bigger consumer market. Fashionmagazines, as I think the big foreign fashionmagazine and their analyzises about fashion would be a boost if we could provide it to the national fashion magazine readers. So, keep your fingers crossed! xoxo


snap-back-sunday - guldknappen

16 October 2016

 

 

 

 

 

 

 

Snap-back-sunday! Även vissa modeller äter, särskilt jag som äter ständigt eftersom jag har så snabb metabolism. Här mitt emellan modellande för Damernas Värld, Guldknappen! Guldknappen 2014 vanns av Roland Hjort för Whyred och jag hade underbara kläder från den som vann läsarnas pris, nämligen Ida Sjöstedt! Underbara minnen. Pussen

Snap-back-sunday! Even some models eat, especially me who eats constantly due to fast metabolism. Here, inbetweend modelling, for Damernas Världs Guldknappen awards! Guldknappen 2014 was won by Roland Hjort for Whyred and I wore wonderful clothes from the winner of the readers award namely Ida Sjöstedt! Wonderful memories. XOXO

 

 

 

 

 

Top picture me dressed in fabulous design by Ida Sjöstedt.

Above me on stage while Martina Bonnier gives winneraward of Guldknappen to Roland Hjort for Whyred.


Hermes - gets me dreaming

16 October 2016

 

 

 

 

 

Den här söndagen drömmer jag mig tillbaka till det som var mitt hem den största delen av mitt liv. Livet i stallet med min ponny. Det fanns inget som jag prioriterade högre än min ponny, därför fick att hänga med kompisar, festa och allt sådan andra tonåringar gör stå tillbaka totalt ända fram till när min ponny hastigt gick bort alldeles för ung. Denna underbara gamla Hermes campaign får mig verkligen att drömma mig tillbaka. Drömma mig tillbaka till den tiden som betytt så himla mycket för mig och som jag kanske söker mig tillbaka till snart? ÄlskarT

This sunday I dream away back in time to the largest period of my life. The life in the stable with my pony. There was nothing that came before in my priorities than my pony, ofc that meant hanging with friends, partying and all what teenagers do I completely turned my back to until my pony abrouptly died way too young. This wonderful earlier Hermes campaign gets me dreaming back in time. Dreaming of a time that meant the world to me and might do so again soon? Love it.

 

 

 

 

All pictures from earlier ad campaign for Hermes. Please click on image of your choice for a closer look.


My unexpected lover

15 October 2016

 

 

 

Det går aldrig att planera sin tid på ett tillfredsställande sätt! Jag är väldigt flexibel, ändå blir jag frustrerad när andra människor gör ett riktigt dåligt jobb och det påverkar mig. Inte en gång, utan nästan varje vecka. Helt omöjligt när kursansvarig lägger in en hel bok att läsa, dra slutsater om och vara redo att diskutera inom några få dagar, särskilt när man följt instruktionerna och planerat upp sin tid utefter givna förutsättningar. Så den här boken blir min älskare torsdag-måndag (förutom allt annat jag planerat in). Trots att all litteratur ska annonseras minst 1v innan föreläsning och gärna vid kursstart, kommer informationen oftast inte inom tiden och t.om. ibland dagen innan. Så hej då planering och att vara noga med logistiken och studera för att lära,  igen!!!

I can never accomplish to do a fullfilling schedule! I am very flexible, although I get so0 annoyed when other people do a very poor job that affects me daily. Not once, but almost every week. Quite impossible when the responsible for our course puts in an entire book to read, draw conclusion from and be ready to discuss on tuesday morning, especially when I have followed given instructions and planned my time accoringly. So, this book will be my everyday lover thursday-monday (on all the time I have not schedule already). Even though all literature should be annonced more than 1w before lecture and mainly and the start of the course, this information usually does not, sometimes info comes even the day before lection. So say bye-bye to be a good planner, for studying to actually learn, again!!!

 

 

 


TBT - 16 y/o Alice

13 October 2016

 

 

 

 

 

Throw-Back-Thursday to my first show ever, for OnePiece, as I just had turned 16 y/o! Not allowed to stay and party after, haha! xoxo

 

 

 

 

 


current status - awesome

13 October 2016

 

 

 

 

Feeling on fleek, feeling faboulous and feeling selfconfident as usual. I love my life, soo truly blessed! XoXo

 

 

 

 

 


bob dylan for nobel prize

13 October 2016

 

 

Bob Dylan captured by photographer Daniel Kramer

 

 

En sådan dag man känner sig lite extra stolt över Sverige och Nobel priset. Äntligen, Bob Dylan får Nobels pris i litteratur! Wiie..

One of those days you feel a little extra proud of Sweden and the Nobel prize. Finally, Bob Dylan receives Nobels price in litterature! Wiie...

 

 

 

 


broes before - ?

12 October 2016

 

 

 

 

 

I will tell you a fairytale. In fact not a fairytale for the persons involved where real as you and I. There was a boy and a girl, and after that there was no more! The reason was a code called "broes before hoes" but in this example the girl was not a hoe, so the broe code became "broes before love" or not even that, though they where not broes at all. Why, well infact the broe was the paid hoe, one can say that position was already taken by an evil backstabbing jelous male bitch! And so they lived happily ever after! Or?

 

 

 

 

 

 


Ralph Lauren - dog choice

12 October 2016

 

 

 

 

Dog polosweaters in knit cashmere from Ralph Lauren

 

 

Dagen började med frukost och sedan ett besök på Eriksbergskliniken för att ta bort en prick i ansiktet. Låter ganska lite, men är man estet så är man, haha! Efter det hem och lagade till en lunch innan jag tog en pw med mitt lilla monster Debonaires Krispy Kreme. Krispy är också en liten estet och eftersom det har blivit kallare nu mot kvällen, så har hon valt mellan dessa outfits. Jag tror hon tyckte den röda var lite väl tidig innan jul, så hon valde den vita med dödskallen. Nu hos underbara älskade farmor och farfar där det blir lite spis. Ni som känner mig vet att familjen alltid prioriteras! Pussen

Today started with breakfast and thereafter I had an appointment at Eriksbergskliniken to take away a spot in my face. Sounds quite redicoulus, but as being an esthetic person things like these matters, haha! After that home to fix lunch and then a pw with my little monster Debonaires Krispy Kreme. Krispy, being picky herself and due to getting colder in the evening, got to choose between these outfits. I do think she felt the red was a bit to early before christmas so she picked out the white skull outfit. Currently we are at beloved grandparents place for some dinner. You who really know me knows that always means family first! xoxo

 

 

 

 


bridal inspiration

11 October 2016

 

 

 

Inbal Dror, Naeem Khan and Inbal Dror

 

Ibland måste man verkligen få drömma. Drömma om den dagen som innebär att man står som brud med mannen i sina drömmar. Här är lite mode bröllopsklänning inspiration från de senaste kollektionerna för fall 2017. Såå vackra! 

När vi nu ändå är inne på bröllop: Det öppnar en utställning på Slottet nästa vecka om vårt kungahus bröllopsklänningar. Den utställningen ser jag verkligen fram emot, vill ni veta mer följ länken här! Pussen

 

Sometimes you may really dream. Dream about that day you will stand as bride in front of the man of your dreams. Here I present some fashion bridal inspiration from the latest collections for fall 2017. Sooo adorable!

As we are talking abot weddings. An exhibition opens up att Stockholms Slott (Royal Castle) next week abot our royal family weddings and the dresses. That exhibition I really look forward to, wanna know more follow link here! xoxo

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


Bea Szenfeld - according to Vogue

10 October 2016

 

 

 

 

Väldigt häftigt att Vogue skriver om Bea Szenfeld! En artikel fylld av lovord för vår svenska mode artist. Läs artikeln här. ÄlskarT

So cool that Vogue writes about Bea Szenfeld! An article filled with praises for our swedish fashion artist. Read article here. Love it

 

 

Picture from www.vogue.com


lxls - swedish awardwinning label

09 October 2016

 

 

 

Picture by John Scarisbrick

 

Ni har väl upptäckt LXLS som vann det nyinstiftade svenska modepriset "Knappnålen" på Guldknappengalan som anordnas årligen av Damernas Värld!? Om inte, så är det verkligen dags! Så himla fina jackor och här visar jag mina favoriter :) Pussen

You must have discovered LXLS the brand that recently won the new swedish fashion award "Knappnålen (The pin)" at Guldknappengalan a yearly eventy by Damernas Värld?! If not, it is really about time! So lovely jackets and here I present my favs :) xoxo

 

 

 

 

All pictures from LXLS website www.lxls.se


winter is coming

09 October 2016

 

 

 

Rick Owens, ACNE och Saint Laurent

 

Nu börjar Stockholm kännas riktigt kallt, fuktigt och mörkt. Kanske dags för en riktigt fin vinterjacka innan snön börjar fall och innebär att päls är det enda alternativet? Här är några riktiga godbitar som får mitt stora modehjärta att klappa lite extra! Pussen

Stockholm is now becoming really cold, damp and dark. Maybe time for a really nice winterjacket before the snow starts falling and leaves fur as the only option? Here are some true fine ones that makes my big fashionheart beat a little faster! xoxo

 

Givenchy, Balenciaga and Dries Van Noten.

 

 

Ulla Johnson, Valentino and Sea.

 

All pictures from www.barneys.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


you don´t know me

08 October 2016

 

 

 

 

 

 

 

Current mood for those of us that are hard to get! Love you! xoxo


take me to bed

08 October 2016

 

 

 

 

Med en enorm ny säng, så kommer en annan känsla. Jag letar efter de där perfekta sängkläderna som får hela sovrummet att andas kärlek och sexighet. Den där känslan av egyptisk bomull, känslan av kyla och värme på samma gång. Är inte de här textilierna från Roberto Cavalli helt underbara? Jag planerar inför att ha ett dunkelt, varmt och ombonat sovrum. Något jag har svårt med är att komma in i ett hem som ser ut som alla andras hem, att folk som robotar går mainstream som alla som måste just de där Missoni textilierna och exakt den där Flos lampan. Alltid söker jag efter något eget och något ombonat. Mina ideal och syn på skönhet är min egen. Hela mitt liv har jag gått min egen väg, aldrig varit som "de andra" tjejerna. Det var svårt som ung, men nu så känns det så himla rätt, ärligt och enkelt. Nu gäller det att inspireras och bli kär i kommande sovrumsinredning! Precis som i livet, ni som verkligen känner mig, sällan faller jag men när jag gör det så är det ärligt och sant! Pussen

With an enourmous new bed along comes a different feeling. I look for that perfect bedroom interiour and fabrics that make the bedroom steam with love and sexiness. That feeling of egyptic wool, feeling of cold and warmth at the same time. Is these textiles from Roberto Cavalli not lovely? I plan for a shady, warm and soothing bedroom. One thing I have problem with is entering homes that looks like copys of other peoples home, that people mainstream until becoming robots with those Missoni textiles and that Flos lamp. As always I seek for something to express myself and cosy. My ideal and sense of beauty is all my own. My entire life i have walked my own path, never being like "all-other" girls. It was hard when I was much younger, but now everything is so freaking right, easy and true. Now, seeking for love and inspiration for up-coming bedroom interior! Like in life, you who truly know me, I seldom fall but when I do it is honest and true! xoxo

 

 

 

Pictures from Roberto Cavalli Home Collection.


friyay - oops - shhhhh

07 October 2016

 

 

 

Freeeedag!!! Ooops, den här dagen har jag inte gjort något vettigt alls. Bara larvat runt med garv och snapchat hemma med bästa Olivia. Btw, shhhhh så kommer helgen fortsätta också. Ska varken jobba eller ägna en enda tanke till studier. Det här är min helt fria helg och herregud du är verkligen välkommen! Pussen

Friyay!!! Ooops, today I have not done anything with substance. I have just fooled around with babe Olivia the entire day at home laughing and snapchatting at home. Btw, shhhhh this is the way this weekend gonna continue. No work and no thought at studies at all. This is my completely free weekend and omg you are so freaking welcome! XOXO

 

 

Outfit: Sunnies Versace, dress Monroe and watch Breitling.


TBT/TT in Alices lovely world

06 October 2016

 

 

 

 

 

Dagens TBT får bli en bild ifrån oktober förra året eftersom idag verkligen känns som en härlig, småvarm och solig höstdag i vackra Stockholm.

Dagens TT -  är en följd av gårdagen. Onsdagen innehöll alltifrån föreläsningar, hjälpa min mor, arbetsmöte på Imagegroup AB, få min nya säng på plats och sedan lite vardagslyx på Kasai följt av en liten utgång. Torsdagen startade upp med frukost på Mocco och nu en powernap innan powerwalk runt Djurgården och studier. Pussen

 

Todays TBT is best illustrated with a picture from october last year with an amazing, warm and sunny autumn day in beautiful Stockholm.

Todays TT - is a follow up from yesterday. Wednesday was filled with as examples: lectures, support my mum, staff meeting at Imagegroup AB, get my new bed installed and after that fine dining at Kasai and a little party. Thursdag began with breakfast at Mocco, then a powernap before a powerwalk around Djurgården and then studies. XOXO

 

 

Picture by Armand Dommer


Rounding up Paris Fashionweek

06 October 2016

 

 

Louis Vuitton

 

Då blev det till sist dags att summera mina intryck från Paris Fashionweeks kollektioner rtw ss2017. Delad första plats får min absoluta favoritkollektioner från Alexander Mcqueen, Dries Van Noten och Elie Saab. Andra plats får följande kollektioner dela på Chanel, Mugler, Valentino, Sonia Rykiel, Stella Mccartney, Dior och Louis Vuitton. Pussen

Now, it is about time I did myself a summery of my impressions from Paris Fashionweeks collection for rtw ss2017. Joined first place goes  to my absolutely favourite collections from Alexander Mcqueen, Dries Van Noten and Elie Saab. Second place (or 1st runner up) is joined by these collektions: Chanel, Mugler, Valentino, Sonia Rykiel, Stella Mccartney, Dior and Louis Vuitton. XOXO

 

 

Moncler Gamme Rogue

 

 

Miu Miu

 

Pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


kiss my lovely ass

04 October 2016

 

 

 

 

 

När jag börjar bli riktigt stressad så är det här de bästa tipsen: Umgås med människor som ger dig underbar energi, träna, ät riktigt bra mat och på fasta tider. Allt energitjuveri - pussen på min lilla rumpa! xoxo

As I am getting really stressed out these are my best tip: Socialize with people who gives you great energy, train, eat really good food and do not miss out on meals. All energythieves - kiss my little butt! xoxo

 

 


when studies get annoying

04 October 2016

 

 

Nu ska jag iväg på ytterligare ett ärende till mailboxes på Östermalmstorg. Det känns som jag springer dit flera gånger i veckan. Varför? Jo, min kurs har inga kompendier och jag har inte heller någon skrivare hemma. Så, resultatet av detta upplägg med filer med dokument (förutom all litteratur som införskaffats) är att 1000tals sidor tas ut och betalas för via mailboxes. Nu är det 20 dokument som ska hämtas ut, herregud! Inte bara att kanditatkursen har ett hektiskt schema och kräver bra mycket mer än heltid. Upplägget med alla dessa dokument som kommer försent i anslutning till föreläsning eller rentav efter föreläsningar, stressar enormt. Håll ut Alice, bara några få månader kvar nu, puuuh! Pussen

Now off to another errend at mailboxes on Östermalmstorg. It feels like running there several times a week. Why? Well, my course does not give out the usual compendium and I do not have a printer at home. The result of this way of pedagogy with files with enourmous amounts of pages (besides all litterature) is that 1000s of pages must be printed out and paid for at mailboxes. Now, 20 doc that must be printed out, omg! Not just that this BA course has a very hectic schedule that demands much more than full time. The preparations with all this document that either get sent out to late before lectures or sometimes even after, is so stressful. Alice, just breath now when it is just a few months left. XOXO

 

 

Picture of me last winter when modelling for Veronica Virta. Photographer Dellert Photography.

 


can´t wait until next summer

04 October 2016

 

 

 

Alexander Mcqueen

 

 

Som vanligt så presenterar jag de looker jag tycker är absolut finast från de senaste visningarna för kollektionerna till ss2017. Nu har jag också lagt upp dessa i ordning i bloggposterna. Så inte helt oväntat, min favorit här är Alexander Mcqueen. Eftersom jag är en liten bildanalys freak, så slår det mig också hur självsäkra Alexander Mcqeen modellerna ser ut och de ger verkligen en feeling av stark feminitet. Något jag älskar är ju när modellerna strålar ut att det dom bär är något de verkligen står för! ÄlskarT

As usual I present the looks I absolutely adore from the latest runways for the ss2017 collections. Now, I also started up by putting up the pictures after which collection I loved most in the blogposts. So not entirely as a surprise my latest fav is Alexander Mcqueen. Due to me being a bit of fashion photo analyze fantatic, it hits me how selfconfident the Alexander Mcqueen models look and what a feeling of strong femininity they show. Something I truly love is when it shines thru that the models really can stand up for what they are wearing! Love it.

 

 

 

Sonia Rykiel

 

 

Hermes

 

 

Chanel

 

 

Emporio Armani

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


fashionscience - my current focus

03 October 2016

 

 

 

 

Modevetenskapen tar över mitt liv för närvarande. Vilket hektiskt schema. Så, den här veckan vänder jag ryggen till allt annat eftersom modevetenskapen kommer att vara min varje dag och varje natt närmaste vän. Idag späckat schema med Italien i focus på förmiddagen och Frankrike under eftermiddagen: Altro mode - perspektiv på Italiensk mode produktion och konsumtion - föreläsare Chiara Faggella - litteratur av Palmer och Riella. Constructing Dior - mode, märken och att berätta en historia - föreläsare Sara Skillen - litteratur av Breward, Tungate och Wigley.

Älskar mitt liv, och älskar mode! Pussen

Fashionsscience takes over my life at the moment. Such a hectic schedule. So this week, gotta turn my back on everything else while fashionscience will be my every day and every night companion. Today a full schedule with Italy as focus in the morning and France in the afternoon: Altra moda - Perspectives on Italian fashion production and consumption - lecture by Chiara Faggella - litteratur by Palmer and Riello. Constructing Dior - fashion brands and storytelling - lecture by Sara Skillen - litterature by Breward, Tungate and Wigley.

Love my life, and love fashion! xoxo

 

 

 


Paris - update ss2017

03 October 2016

 

Stella Mccartney

 

Det här är mina utvalda outfits från de senaste visningarna under Paris fashionweek. Ni kanske reagerar på att vissa modehus har jag fler bilder från,  än  andra. Anledningen är enkel: Jag lägger upp outfits jag själv tycker är underbara, de andra låter jag bara passera och bearbeta min modehjärna, utan att hamna på min hemsida. Varför? Jo, för det här en en hemsida om mig, min syn på mode, mitt liv och mina preferenser. Jag har inga krav att förmedla nya trender eller konstnärliga uttryck och riktningar. Himla enkelt svar. Pussen

These are my choosen outfits from the latest shows during fashionweek in Paris. You might react on that some fashionhouses are more represented in pictures here then other. The reason it simple: I choose to post the outfits that are in my flavour, the other ones I just let them process and then pass thru my fashionbrain, without being posted on my homepage. Why? Well, this is a homepage about me, my vision about fashion, my life and my preferences. I have no demand on this page to show the world upcoming global trends och artistic expressions and directions. Simple as that. XOXO

 

Sacai

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


A sunday in paris

02 October 2016

 

 

Valentino

 

Här visar jag en liten up-date från det vackraste Paris fashionweek hade att erbjuda under dagen! Pussen

Here I present a little up-date from the most beautiful Paris fashionweek had to show today! xoxo

 

 

Givenchy

 

 

Celine

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


sunday - bumday

02 October 2016

 

 

 

 

Outfit: Bikerjacket Mary-Kate and Ashley in BikBok collab, Chanel Large Flap Bag (one of my mums really old ones) and a Herve Leger skirt. 

 

Eftersom det är söndag, så letade jag i mitt mobil album på lite "bum" bilder! Det finns väldigt lite av dessa i mina album, troligtvis för jag tar väldigt lite bilder av mig själv annat än när jag bara snappar loss. Det finns inte heller några vidare sexiga bilder, eftersom jag är av den mer gammeldags typen som inte desperat söker uppmärksamhet på det sättet alls! Så den här bilden får helt enkelt stå för sunday-bumday. Pussen

Due to sunday, I searched my mobile albume for some "bum" pictures! Very few of those kind of pics in my albume, most certain because I take very few pics of myself other than snapping. There are no sexy pics either, due to being a bit a old-fashined girl that do not seek that kind of desperate attention at all! So, this pic is my simple choice for sunday-bumday. XOXO

 

 

 

 


a weekend in paris

02 October 2016

 

Balenciaga

 

Nina Ricci

 

Det första jag gjorde när jag vaknade var att gå igenom alla de senaste visningar för ss2017 på Paris fashionweek. Som vanligt presenterar jag mina favoriter och det som jag själv helst skulle bära nästa sommar. Nu iväg på en brunch med Ello, sååå himla hungrig och såå himla vacker dag i älskade Stockholm. Pussen

The first thing I did as I woke up is to go through all the latest fashionshows for ss2017 at Paris fashionweek. As usual I present here my favourites and those outfits I would love to wear next summer. Now off for a brunch with Ello, sooo freakin hungry and suuuuch a beautiful day in beloved Stockholm. XOXO

 

 

Zuhair Murad

 

 

Andreas Kronthaler Vivienne Westwood

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look


saturday equals duckfaces

01 October 2016

 

 

 

 

 

 

Efter en dag på jobbet är det tid för den efterlängtade lördagskvällen! Planerna är en lätt start på Miss Voon och därefter middag på Lydmar. Kanske vi ses ute? Mitt gäng är de som ständigt larvar oss, gör duckfaces och snappar! Barnsligt? Javisst, men att våga vara lite barn är att vara väldigt vuxen, eller? Pussen

After a day at work here comes saturday, and I have missed you. Tonights plans are an easy start at Miss Voon and thereafter dinner at Lydmar. Maybe see ya out there? My click is the ones that always fools aroung, doing duckfaces and snapchats! Childish? Ofc, but to dare to be a little bit chilish is acutally to be really an adult, or? XOXO

 

 


saturday at paris fashionweek

01 October 2016

 

 

 

Haider Ackermann

 

 

Elie Saab

 

 

Mugler

 

 

ACNE

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


workday at mulberry

01 October 2016

 

 

Nu ska jag snart ner och arbeta på Mulberry :) Den nya flaggskeppsbutiken är så himla stor och rymmer så himla mycket mer lyxvaror. ÄlskarT. Tycker också att det är kul att hitta en Mulberry Chester Firefly Smooth Calf som en utnämnd klassiker i veckan enligt N.Y. Times (tillsammans med en J.W Anderson och Celine) Så himla fin, eller hur! Pussen

Soon off to work at Mulberry :) The new flagshipstore is so enormous and inside so much more luxury goods. Love it. Also love to find a Mulberry Chester Firefly Smooth Calf as a classic this week according to N.Y. Times (along with a J.W Anderson and a Celine). So adorable, is it not! xoxo

 

 

 

Picture from www.nytimes.com