My Diary

Pucci prefall 2015 goes David Bowie

31 July 2015

När jag såg Puccis pre-fall kollektion 2015 tänkte jag: Det där känner jag igen :) Sedan kom jag på att det påminner mig så starkt om min pappas idol David Bowie! Hur kul som helst och riktigt rockigt chict !!!

When I saw Puccis pre-fall collection 2015 I thought: I recognize that :) Then I understood why and it is because it reminds me strongly about my fathers biggest idol David Bowie! How fun and so rock-chic !!

play


Would U be Twerkin for a Birkin ?

30 July 2015

 

 

Jag har läst en rolig artikel av Bibby Sowray on-line på brittiska Telegraph. I artikeln står det att vi ska glömma privata jetplan och magnumbuteljer av Cristalchampagne, det är Hermès Birkinväska som är den internationella symbolen för rikedom. Väskan blev påtänkt 1981. "Jag minns det väl. Jag hade uppgraderats av Air France på en flygning till London, och satt bredvid en man," berättade Jane Birkin till Telegraph i mars 2012. "Jag är inte helt säker på vilken typ av väska som jag hade med mig - min make, Jacques Doillon, hade backat över min väska med sin bil och mosat den med flit två dagar innan. Föga anade han vet att den här flygresan, när allt föll ur vilken väska jag än hade att mannen bredvid mig skulle säga: ". Du bör ha en med fickor" Jag svarade: "Den dagen Hermès gör en väska med fickor kommer jag att ha en", och han svarade: "Men jag är Hermès och jag kommer att sätta dit fickor åt dig. " Den "mannen" var ingen annan än Jean-Louis Dumas, den dåvarande verkställande direktörn för Hermès.

Birkin har burit väskan sedan starten, men har nästan alltid "skräddarsytt" den med protestklistermärken, pärlor och andra prydnadssaker så att det "inte ser ut som en ”jävla” Birkin väska!", blundande kring det faktum att hon har en "snobbig bag "uppkallad efter sig. I artikeln finns också exempel på ett antal, enligt mig, riktigt fula Birkin väskor. :P

Aktuellt just nu är att Birkin krävt att Hermes slutar uppkalla väskorna, som görs i krokodil, efter henne. PETA har köpt aktier i Hermes för att kunna påverka tillverkningen av läderartiklar.

Under mina år som universitetsstuderande i mode har diskuterats om uttrycket ”Conspicuous Consumption” myntat av Thorstein Veblen för över 100 år sedan skrivs om i ”The Rise of Fashion” (2004). Veblen, en amerikansk ekonom, myntade en ny term inom den engelska litteraturen "conspicouos comsumption." Veblens tes är att konsumentkulturen blir medel för att enormt rika att konkurrera om status. Genom att offentligt visa upp sin förmåga att spendera pengar, utmanar de varandra i sporten att spendera. Den som kan slösa bort mest pengar öppet framför sina kamrater vinner mest ära. Mode följer nära logiken kring "conspicouos comsumption." Ingen klass i samhället, inte ens den mest fattiga, avstår från "conspicouos comsumption.". Sociologiskt var begreppet tänkt att visa på ett överdrivet konsumerande för de rikaste. Nämnas bör att senare ekonomer som Roussanov och Hurst visat att begreppet finns i alla utvecklade marknadsekonomier och anammas av alla klasser, rika och fattiga.

Jag själv är inte så intresserad av att inneha en Birkin, det finns andra mål i livet! Om vi säger såhär, jag skulle aldrig ”be Twerkin for a Birkin”. :)


I have read a funny article on-line by Bibbi Sowray for british Telegraph. In this article it says that we should forget private jets and magnums of Cristal, the Hermès Birkin is the international symbol of wealth. The bag was conceived in 1981. "I remember it well. I'd been upgraded by Air France on a flight to London, and was sitting next to a man," Jane Birkin told The Telegraph in March 2012. "I'm not quite sure what type of bag I had with me - my husband, Jacques Doillon, had reversed his car over my basket, crushed it on purpose not two days before. Little did he know that on this airplane journey, when everything fell out of whatever bag I had, the man next to me said: 'You should have one with pockets'. I said: 'The day Hermès make one with pockets I will have that', and he said: 'But I am Hermès and I will put pockets in for you'." The 'man' was none other than Jean-Louis Dumas, the then-chief executive of Hermès.
Birkin has carried the bag since its creation, but has almost always 'customised' it with protest stickers, beads and other trinkets so that it "doesn't look like a bloody Birkin bag!", sheepish about the fact that she has a "snobbish bag" named after her. In the article there are many pictures of what I think are really ugly Birkin bags :P

Birkin herself is now trying to get Hermes to not name the Birkin bags made in croc after her. And PETA has buyed stocks in Hermes to be able to influence the process in making products in leather.

During my years with fashionsstudies at the university we have discussed the term "Conspicuous Consumption" coined by Thorstein Veblen over 100 years ago is written about in ”The Rise of Fashion (2004). Veblen, an American economist, coined a new term in English literature "conspicouos comsumption." Veblen's thesis is that consumer culture becomes the means to enormously wealthy to compete for status. By publicly demonstrate their ability to spend money, they challenge each other in sport to spend. Anyone who can waste the most money openly in front of their peers win the most glory. Fashion closely follows the logic surrounding the "conspicouos comsumption." No class of society, even the poorest, to refrain from "conspicouos comsumption.". Sociological concept was meant to show excessively consuming for the richest. It should be mentioned that later economists as Roussanov and Hurst, has shown that the concept exists in all developed market economies and embraced by all classes, rich and poor.

Myself, I am not that interested in owning a Birkin, I have other goals in life! In short, I would never ”be Twerkin for a Birkin”.

The picture of Jane Birkin is copied from the article, please read full article here.

play


Pippi Longstocking for Vogue Japan in the september issue :)

28 July 2015

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @chanelofficial 

Pippi Longstocking from @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @moschino by @itsjeremyscott 

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo wearing @dior 

 

Pippi Långstrump är en ovanlig flicka. Hon är världens starkaste, har fräknar och röda flätor som står rakt ut, säger emot vuxna och är ouppfostrad. En flicka som spränger alla gränser och konventioner och som gör vad som faller henne in. Hon besegrar polis, skola och samhällsordning med sina ord och sin övernaturliga styrka. Hon sover med fötterna på huvudkudden och går baklänges på gatorna med motiveringen: 'Lever vi kanske inte i ett fritt land? Varför skulle man inte gå baklänges?' Såklart fanns det kritiker mot författaren Astrid Lindgrens figur och på en journalists fråga om kritiken svarade hon bland annat : "Det är många, många flickor, vuxna, som talat om att Pippi hjälpt dem ... Många har sagt att hon givit dem nån sorts kraft. Och det kan man förstå för i alla tider har det varit.. pojkar, pojkar, pojkar - och så kommer det en flicka. Då är det klart att de börjar tänka att kanske kan jag också."

Jag älskar att Vogue Japan har gjort Pippi till en centralfigur i det prestigefyllda septembernumret. Vi svenskar ska vara stolta över mycket Pippi står för: frihet, jämlikhet och rätten att vara sig själv! Det är så kul, Pippi brydde sig inte om vad hon satte på sig alls, och nu kopierar en stylist hennes stil med kläder från Chanel, Dior och Moschino :)

Pippi Lockstocking is an unusual girl. She is the strongest person in the world, has freckles and red pigtails standing straight out, she talks back to adults and is rude A girl who breaks all boundaries and conventions and does whatever she feels like doing. She defeats the police, the school and social orders with her words and her supernatural strength. She sleeps with his feet on the pillow and walk backwards on the streets to make a statement: 'Are we perhaps not in a free country? Why not go backwards? ' Of course, there were criticism directed at the author Astrid Lindgrens figure Pippi and when a journalist asked a question about the criticism the author replied, in part: "There are many, many girls, adults, who has said about Pippi that she helped them ... Many have said that she has given them some sort power. And it can be understood that thru history, it has been the fact that …..boys, boys, boys - and then a girl appears. Then it becomes clear that they start thinking that maybe I can too. "

I love that Vogue Japan has made Pippi a central figure in their prestigious september issue. We Swedes can be proud of a lot that Pippi stands for: Freedom, equality and the right to be yourself! This is so fun, Pippi did not care about what to wear and now a stylist try to copy her style using Chanel, Dior and Moschino :)

 

Pippi as we remember her from tv/movie. In this picture, being directed by the author Astrid Lindgren


Kate Moss by Mario Testino for Etro, so fab!

21 July 2015

Images from Etro campaign by Mario Testino featuring Kate Moss

Etro startades år 1968 av Gerolamo "Gimmo" Etro som etablerade sitt eget prêt-à-porter- och haute couture textilföretag och än idag är Etro ett familjeföretag. På Etros hemsida kan man läsa om företagets historia och hur de upprätthåller en traditionell kvalitet med mönster. Och att Etro lägger till en modern twist genom sina djärva färgval och innovativa kombinationer.

Mönster och tryck, såsom exempelvis paisley, i en vacker blandning. I Etros kampanj för höst/vinter 2015 har Kate Moss lagt sig på en ängsbädd av paisleytryck. Bilderna är tagna av Mario Testino och även om det finns så många blandade mönster så sticker Kate Moss ut, lysande som den ikoniska skönheten hon är. Kollektionen är en glamorös boho chic kollektion. Kläder och accessoarer i en utmärkt kombination med vackra bilder, erbjuder oss på bästa sätt den snyggaste höstmodekampanjen. Jag älskar den kanske också eftersom jag alltid har älskat Etro och äger några vintage plagg från tidigare kollektioner i min garderob :) Om jag skulle välja en outfit till hösten, eller kanske tre outfits, skulle de alla innefatta något från Etro. Det är bevis på hur mycket jag älskar den här kollektionen. Fab !!!

Etro started up in 1968 by Gerolamo ”Gimmo” Etro who establishes his own pret-a-porter and haute couture textile company and Etro is in fact still a familycompany. On Etros homepage you can read about the companys history and how they are Maintaining a traditional quality through pattern. And that Etro adds a contemporary twist through daring colours and innovative combinations.

Patterns and prints, as for example paisley, in a beautiful mix. In Etro’s Fall/Winter 2015 campaign Kate Moss  lay down on a äng of paisley prints. The pictures are shot by Mario Testino and though so many mixed prints , Kate Moss stands out, glowing like the iconic beauty she is. The collection is a glamorous boho chic one. The clothes and accessoires in combination with beautiful pictures gives us the best fashion campagni this fall. I love it, as I always has loved Etro and own some vintage stuff from earlier years in my wardrobe :) If I would choose an outfit for this fall, or maybe three, they would all have some pieces included from Etro, that is how much I love this collection. Fab!!!

Familypicture of the Etro family from Pinetrest


Ibiza here we come :)

15 July 2015

Imorgon flyger vi ner till Ibiza :) Ska bli så härligt med vänner, sol, bad, god mat och massa party! Eftersom jag inte kommer blogga på ett tag så får ni en liten bildbomb på vårt hotell Ushuaia och vårt bokade rum :) Det blir så awesome med uppträdanden varje kväll av bl.a. Armin van Buren, Axwell och Ingrosso, Avicii och David Guetta. Bye bye Bitchanos !

Tomorrow we fly down to Ibiza :) It is gonna be so nice with friends, sun, bathing, good dining and a lot of party! Due to the fact that I am not gobna be able to blog in a while I show you some pictures of our booked room at hotel Ushuaia :) It gonna be totally awesome with live acts every night with artists like for exemple Armin van Buren, Axwell and Ingrosso, Avicii and David Guetta. Bye Bye Bitchanos !


When you look through old stuff in you computer :)

14 July 2015

Photo by Tobias Fischer

På eftermiddagen blev jag kontaktad inför ett bokat fotojobb och de skulle ha lite bilder som skulle mailas till företagets kontor. Hur kul är det inte när man tittar igenom sitt fotobibliotek i datan och hittar bilder man totalt glömt bort :) Här är 2 av alla dessa bilder + ett nerladdat klipp från min första modevisning som var för OnePiece (herregud vilket party det blev efter) :)

This afternoon I was contacted due to a booked photoshoot and the companyoffice needed pictures. How funny it was looking thru my computer and find pictures I totally forgot :) Here is 2 of the forgotten pictures + a videoclip from my very first fashionshow that was for OnePiece (omg what a party it was after the show) :)

play


Summer spells beachfashion :)

12 July 2015

Fortfarande är det Chloes sommarklänningar 2015 som jag älskar mest. Men jag har hittat en hel del godbitar från Etro, Cavalli och Valentino också. Varför sitter jag och går igenom gångna säsongens klänningar? Jo, jag ska till ställen som stavas beach och party :) Först ut så poppar jag troligtvis ner till Visby imorgon eller på tisdag och stannar några dagar, sen har vi ett plan som är beställt med destination Båstad i ytterligare några dagar. Blir så underbart med trevligt folk och förhoppningsvis underbart väder :) Direkt när jag kommer hem så ska jag flyga ner till Paris i 2 dagar för jobb. Resten av sommaren är öppen kanske en sväng till Marbella eller om det blir av med Ibiza dit jag helst vill resa. Jag får se snart :)

Still, Chloes dresses for summer 2015 are the ones I adore the most. But I have found som goodies from Etro, Cavalli and Valentino as well. You might ask yourself: why I am looking at last seasons dresses? Well, the answere is that I am about to travel to places thats spells beach and party :) First on the list is popping down to Visby tomorrow or tuesday and stay a couple of days before the jet that is ordered takes us to Båstad for the rest of the week. So looking forward to spend time with lovely people and hopefully wonderful days and nights :) Directly as I come home I will fly down to Paris for work in 2 days. The rest of the summer is completely open, maybe a turn to Marbella or as I want most, Ibiza were I was invited. I will know soon :)

play

This is todays tune :)


Memories!!

11 July 2015

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


I am the lucky one :)

09 July 2015

Hela den här sommaren har hittills varit fullkomligt underbar :) Jag fick idag veta att jag kommit in på alla kurser jag sökt till på Stockholms Universitet, men behöver inte bestämma mig ännu. Huvudsaken är att jag tar en modeexamen nästa höst, men jag behöver inte satsa helt på studier detta år. Idag har jag hela dagen arbetat som inköpare av mode för tredje gången, riktigt roligt och mycket att ta in. Snabba beslut eftersom de jag arbetar för är på plats i Paris, medan jag svarar på bilder on-line hela tiden. Nästa gång följer jag med ner till Paris och är på plats för inköpen istället. Så, vad ska jag göra resten av sommaren och till hösten. Har faktiskt inte bestämt mig ännu, det blir troligtvis en hel del resande resten av sommaren, och till hösten kanske jag fortsätter att studera vid sidan av att vara modell och modeinköpa? Kanske provar jag på att flytta utomlands? Allt är möjligt :) Just nu njuter jag av dessa underbara sommardagar och sommarnätter...<3

This whole summer has so far been absolutely wonderful :) I got answer today that I have been accepted to all courses I applied for at the University of Stockholm, but no need to decide yet. The main thing is that I am taking a BA in fashionscience next fall, but I do not need to invest so much time on studies upcoming terms. Today I have been working the entire day as a fashion buyer for the third time, really fun and a lot to take in. Fast decisions, because the ones I work for is in Paris, while I study pictures on-line all the time. Next time I'm going down to Paris with them and work there instead. So, what will I do the rest of the summer and early autumn? I have not decided yet, it will probably be a lot of traveling the rest of the summer, and when autumn comes I might continue study alongside with working as a model and buyer of fashion? Maybe I will try on living abroad? Anything is possible :) Right now, I just enjoy these wonderful summer days and summer nights....<3

Please click on picture


Double F for Fendi stands for Fun and Fur, but not Fun for everybody ....

09 July 2015

Click on picture for closer look. All photos from Imaxtree

Jag läste på fashionista.com att igår i Paris presenterade Karl Lagerfeld sin första någonsin couture kollektion för Fendi som bestod nästan uteslutande av päls.

Fendi lanserades 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom

- "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

De 36 olika lookerna bestod av hellånga minkar, flerfärgade stolar, intarsia rockar och strukturerade kappor i olika nyanser av brunt, grått, grädde och rosa - några hade även applikationer i fjädrar och blommor applikationer.Onsdagens show var Fendis mest extravaganta visning av päls ännu och djurrättsaktivisterna hade högsta beredskap. Utanför showen fanns demonstranter som välkomnade showens besökerare med hemska skyltar och aggressiva skrik. Men, med tanke på hantverket och den långvariga rykte Fendi har för sina fina rockar tvivlar jag på att couture köpare kommer att avskräckas.

I read at fashionista.com (and quote) that yesterday in Paris the designer Karl Lagerfeld presented his  first-ever couture collection for the house of Fendi, which consisted almost entirely of fur. 

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome

-"You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,” ! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl Lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

The 36-look range featured floor-length minks, multi-colored stoles, intarsia coats and textured capes in shades of brown, grey, cream and pink — some even had feathers and floral appliques.Wednesday's show was the house's most extravagant display of fur yet, and animal rights activists were on high alert. Outside the show, protesters greeted showgoers with gruesome signage and aggressive shouting. But, considering the craftsmanship and the longstanding reputation Fendi has for its exquisite coats, I doubt that the couture buyers in attendance will be deterred.

play

 


Versace couture fashion show in Paris

06 July 2015

Italian fashion designer Donatella Versace during the Haute Couture Fall-Winter 2015/2016 collection show in Paris. Photograph: Kamil Zihnioglu/AP and Photograph: Miguel Medina/AFP/Getty Images

 

Donatella Versaces couture modevisning var extravagant. Catwalken var en 30 meter lång glasmonter som innehöll 25.000 nyskurna orkidéer och ett gigantisk Medusa huvud (Versaces emblem)

Oavsett vilka trenderna som gäller inom mode kan Donatella Versace inte kan låta bli att visa upp en kvinnas kropp maximalt. Klänningar var duvgrå, ljusturkosa och babyrosa och tillverkade i lager av utsökta material som georgette, spets och sliten chiffong. Korsett toppar översållade med Swarovski kristaller - och en övergripande medeltida känsla med ärmar som änglars vingar. Detta ljuva bröts av då alla modeller hade sju-tums platåskor eller knähöga stövlar samt ringbrynja klänningar och korsettklänning vilket gav en känsla av krigarkvinna kanske från drottningarna i Game of Thrones. "För mig representerar en korsett segheten hos en kvinna", sade Donatella Versace.

Korsetter har diskuterats mycket inom modestudierna på Stockholms Universitet, dels i egenskap av fashion med även djupare i den påverkan den haft kvinnans fysik. I ”The fashioned body” av Joanne Entwistle menar författaren att korsetten behållit sin styrka som erotisk plagg och fortfarande är ett av de mest betydande fetischobjekten idag. Hon tar också upp att författarna Kunzle och Steele båda erkänner ambivalens kring korsetten och faktiskt, alla kläder, som uttrycker två så motsatta önskningar: plagg ska täcka kroppen och samtidigt smickra och visa den. Kunzle har uttryckt följande: ”The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female”

Privat för mig så är Versace speciellt, en väska från Gianni Versace (som på den tiden var dyrare än en samtida Hermes Birkin) finns I min hylla. Gianni Versace arbetade i Florens dit min gudmor flyttade, efter att ha arbetat som toppmodell för Mikas I många år.

Donatella Versace’s couture fashion show was extravagant. The runway was a 30-metre long glass case housing 25,000 freshly cut orchid and a giant Medusa head.(Versace trademark)

Regardless of trends in fashion Donatella Versace really show off a woman’s entire body. Dresses were dove grey, light turquoise and baby pink and made from layers of exquisite material like threaded georgette, cobwebby lace and frayed chiffon. Corset tops were studded with Swarovski crystals that gave an overall medieval feeling with sleeves that looked like angels’ wings.  But softness change as all the models wore seven-inch platform shoes or knee high boots, and the chain mail dresses and corseted gown gave the feeling of a warriorwomen or a fairtale queen from Game of Thrones. “For me a corset represents the toughness of a woman,” said Donatella Versace.

Corsets have been a subject of many discussions during my fashion studies at Stockholm University, as well as the corset as a fashionitem but also the impact it has had for womens physique and health. In "The fashioned body" by Joanne Entwistle the author claims that the corset has maintained its strength as erotic garment and still is one of the most significant fetish objects of today. She also mentions that the authors Kunzle and Steele both acknowledge an ambivalence about the corset and indeed, all the clothes that express two such opposing desires: garments to cover your body and simultaneously flatter and show it. Kunzle has expressed the following: "The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female"

Private for me is Versace is speciak, a bag of Gianni Versace (which at the time was more expensive than a contemporary Hermes Birkin) has a place in my shelf. Gianni Versace was working in Florence where my godmother moved, after working as one of Mikas top models for many years.

 


Vogue like a painting - now at Thyssen in Madrid until 12th Oct

03 July 2015

 

Den här utställningen, som nu finns på konstmuseet Thyssen i Madrid (se här), samlar sextio modefotografier inspirerade av målning. Fotografierna, från Vogues arkiv, är verk av stora fotografer under de senaste tre decennierna.

Spanska guldålderns målning, holländska porträtt, bilder från den viktorianska perioden och prerafaeliterna, liksom de olika skolorna inom måleriet representerade i de europeiska kungliga samlingarna, har gett en modell för fotografer som,med fokus på kvinnlig skönhet, har format bilden av Vogue under åren och har också varit en förebild för många samtida konstnärer. Fotografer som finns representerade är bl.a. Irving Penn, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Steven Klein, Mario Testino,Peter Lindbergh och Camilla Åkrans.

Jag har upptäckt att modestudierna vid Stockholms Universitet och särskilt kursen som behandlade fotografiska bildanalyser verkligen förändrat mitt sätt att se på ett modefotografi. Att analysera en bild, speciellt en modebild, tar oändligt mycket längre tid för mig nu än innan mina modestudier. Det var Roland Barthes som utvecklade ett system för att analysera en bild..Kärnan i Barthes teori är hans föreställningar om två ordningar av beteckning. Dessa kallar han denotation och konotation. I andra ordningen, konotation, tillkommer också myter och symboler. En myt i Barthes mening en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen. Barthes menar att en myt är kulturens sätt att tänka om någonting; ett sätt att förklara något. Myten är den betecknade betydelsen av andra ordningen och myter är människans behov av att sätta etikett på saker och ting för att förstå dem. Det tredje sättet för beteckning av andra graden kallar Barthes för symboler. Ett tecken blir en symbol när det genom konvention och användning erhålls en betydelse som gör att det står för något annat.

Teoretikern Hall förklarade att Barthes denotation är den enkla, grundläggande, beskrivande nivån, där konsensus är bred och de flesta människor skulle komma överens om innebörden. På den andra nivån - konotation – finns dessa signaler/tecken som vi har kunnat "avkoda" på ett enkelt sätt med hjälp av våra konventionella begreppsklassificeringar för att läsa deras innebörd, ge ett bredare perspektiv genom andra typer av koder - "modespråket" - som binder dem till bredare teman och betydelser. Dessa binder dem med vad, kan vi kalla det bredare semantiska fält i vår kultur: idéer om "elegans", "formalitet", "enkelhet" och "romantik". Denna andra, vidare betydelse är inte längre en beskrivande nivå av uppenbar tolkning. Här börjar vi tolka de kompletterade tecknen när det gäller social ideologi - de allmänna övertygelser, konceptuella ramar och värderingar som finns i samhället.

This exhibition, now at the artmuseum Thyssen in Madrid (see more here), brings together sixty fashion photos inspired by painting. The photos, from the Vogue Archive, are the work of great photographers of the past three decades.

Spanish Golden Age painting, Dutch portraiture, pictures from the Victorian period and the Pre-Raphaelites, as well as the various schools of painting represented in the European royal collections, have provided a model for the photographers who, focusing on female beauty, have shaped the image of Vogue magazine over the years and have also been an example for many contemporary artists. Photographers that is represented are among others Irving Penn, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Steven Klein, Mario Testino, Peter Lindbergh and Camilla Akrans.

I have discovered that my fashion studies at Stockholm University and specially the course about photographic image analysis, really changed my way of looking at a fashion photography. To analyze an image, especially a fashion image, takes infinitely longer for me now than before my fashion studies. It was Roland Barthes who developed a system to analyze a picture. In Barthes' theory is his notions about two orders of designation. These he calls denotation and connotation. In the second scheme, connotation, also includes myths and symbols. A myth in Barthes' sense is a story which within a culture explains or perceive any aspect of reality or nature. Barthes argues that a myth is culture's way of thinking about something; a way of explain something. The myth is denoted the importance of the second order, and the myths is the human need to put labels on things to understand them. The third way for the designation of the second degree Barthes calls for symbols. A sign becomes a symbol in the Convention and use obtained a significance that makes it stand for something else.

Theorist Hall explained that Barthes denotation is the simple, basic, descriptive level, where consensus is wide and most people would agree on the meaning. On the second level - connotation - are these signals / signs that we have been able to "decode" in a simple way by using our conventional conceptual classifications to read their meaning, giving a broader perspective through other types of codes - "fashion language" - which connects them to broader themes and meanings. These bind them with what we can call the wider semantic field in our culture: ideas about the "elegance", "formality", "simplicity" and "romance". This second, wider meaning is no longer a descriptive level of obvious interpretation. Here we begin to interpret the completed signs in terms of social ideology - the general beliefs, conceptual frameworks and values ​​in society.

All pictures from El Museo de Art Thyssen website.


Marc Jacobs fall/winter 2015

30 June 2015

Jag älskar Marc Jacobs höstkollektioner 2015. Sällan ser man kollektioner som har så många plagg som man gärna har på sig :) Eftersom jag gillar så mycket från linjen Marc by Marc Jacobs så lägger jag in hela showen nedan. Inte bara kollektionenerna är starka, Marc har också valt starka kvinnor att fronta sin kampanj som t.ex. Cher, Winona Ryder, Willow Smith och Sofia Coppola. Bra jobbat Marc !

I love Marc Jacobs fallcollections 2015. Seldom I experience collections with so many wearable designs for me. :) Due to the fact that I love so much items in his collection Marc by Marc Jacobs I enclose the show below. Not just the collections are strong, Marc has also choosen strong women to front his campaign as for example Cher, Winona Ryder, Willow Smith and Sofia Coppola. Job well done Marc !

play


Tennis, so many rules :)

29 June 2015

Ibland saknar jag alla dom där tennispassen med bästa privattränaren Johan Kareld. När den här videon dök upp via British Vogue idag, så bestämde jag mig direkt för att nu ska jag slå slag i saken och börja spela igen, direkt när jag kommer hem från Miami. Men det verkar finnas så många nya regler :P

Sometimes I really miss all the tennislessons with my favourite private coach Johan Kareld. When this video showed up on British Vogue today I made my descision, I will take up tennis again as I return home to Stockholm from Miami. But there seems to be so many new rules :P

 

play

 


Balmain menswear SS2016

28 June 2015

All photos Monica Feudi / Feudiguaineri.com

Det här var Olivier Rousteings första show för Balmain herrkollektion. Han vill göra ett avtryck, något som man kommer att komma ihåg om några år och han frågade sig själv vad Balmain mannen är? Vad han kom fram till var att Balmain mannen är precis som han själv en man som genom resor, såsom äventyrare, är stark och upptäcker världen. Safaristyle?

Eftersom 40% av verksamheten i Balmain är för män, så var det viktigt för Olivier att göra sin första herrkollektion och samtidigt ha med sig kvinnorna. En hel del av olika varumärken designar helt åtskilda kollektioner för män och kvinnor, men Oliver ville att hans Balmain män och Balmain kvinnor var synkroniserade och anser att han blev nöjd med resultatet.

Jag gillar kollektionen, inte bara för den har ett snyggt och användbart uttryck, utan även för att den går emot den gällande unisextrenden och snarare berättare en historia om starka män i harmoni av starka kvinnor. Vi behöver inte sudda ut könslinjerna, vi kan vara starka tillsammans.

Här ovanför visar jag några av mina favoriter från kollektionerna :)

This was Olivier Rousteings first menswear show for Balmain. He wanted to make a statement, something you would remember in a couple of years, so he asked himself: What is the Balmain man? He found out that the Balmain men are just like himself a traveller that, like adventuriers. are strong men discovering the world. Safaristyle?

Due to the fact that 40% of the business of Balmain is the menswear. It was important for Olivier to show his first menswear collection together with a collection for women (resort) and connect them together. He thinks is really interesting because a lot of the brands design the collections for men and women very different. Olivier wanted his Balmain men and Balmain women to be really synchronized and he said he was really happy with the result.

I like the collection, not just because it shows beautiful and wearable clothes, but also the fact that it goes against the unisextrend in the way it tells a story about strong men in harmony with strong women. We do not have to erase the genderborders, we can be strong together.

Here above are some of my favourit outfits from the collections. :)

 


Faking it: The new style for working in the fashion industry

28 June 2015

Jag är en fashionista, eller snarare jag har passion för fashion, så kanske passionista är ett bättre ord. (Martina Bonnier myntade uttrycket). Modevärlden är svår att slå sig in i. Ibland känns det som kunskap och intresse för mode får stå tillbaka, då det som premieras är kontakter, bloggare och att klä sig så galet som möjligt. Enligt mig så behövs lite mer substans för att förstå mode, mode för mig är allvarligt. Mode är en del av samhället, skapat av historien och skapas för framtiden samtidigt som det upplevs i samtiden. Modestudierna har fått mig att förstå varför en trend och ett mode blir stort och även tänka varför! Med den bakgrunden kommer också fördelarna av kunna analysera vad som händer och också framtida trender. Efter enorma stora blunders i våra stora modemagasin (ex. på höstens fårskinnspälsar från Stella Mccartney, Stella är vegan och skulle aldrig använda djur i sina designs), börjar jag fundera alltmer kring frågan: Vilka kunskaper krävs egenligen för att få arbete inom mode och styling idag? Kanske allt är: Fake it until you make it ? :P

I am a fashionista, or rather I have a passion for fashion, so maybe passionista is a better word. (Martina Bonnier coined the term). The fashion world is difficult to find a job in. Sometimes I feel that knowledge and interest in fashion has to stand back, what is rewarded is the contacts, blogger and to dress as crazy as possible. According to me there is a need for more substance to understand fashion, fashion for me is serious. Fashion is a part of society, created by history and created for the future while it is experienced in the present. Fashion studies have led me to understand why a trend and a fashion becomes adorned and also to understand why! With that background comes benefits as being able to analyze what is happening in fashion and also future trends. After many huge blunders in our major fashion magazines (ex. "in fallcollection sheepskincoats are a big trend, see Stella Mccartney", Stella would never use animals in her designs), I begin to think more and more around the question: What knowledge is required to obtain work in fashion and styling today? Maybe everything is : Fake it until you make it? :P

 

play

 


GUCCI menswear SS2016 by Alessandro Michele, creating more than fashion!

24 June 2015

Alessandro Michele photographed by Jamie Hawkesworth in his home for Vogue, July 2015

Guccis nya herrkollektion SS2016 presenteras inom den massmediala delen av modeindustrin, tyvärr enligt mig ibland missförstådd av icke-insatta, som en kollektion som framstår som lite töntig.

I den tidiga historien så var det män, inte kvinnor, som bar de mest utsmyckade kläderna i dyra kvaliteer med spetsar, volanger och applikationer. Mode under medeltiden började, inte i Frankrike, utan i Italien, där det var nära sammankopplat med bildandet av städer - och med den ökande medelklassen. Paris var inte i spetsen för modet, eftersom den ännu inte var en viktig stad. Istället var det i Milano, Florens och Venedig (städer som var politiskt oberoende, ekonomiskt avancerade, och kulturellt blomstrande) som alla var mer fashionabla än Paris.

Mode var faktiskt bara en del av en bredare kulturell period, renässansen, som spreds från Italien till hela västvärlden. En kulturell period som t.o.m hade påverkan på det fortfarande bakåtsträvande medeltida Paris. Italien var ett mer kapitalistiskt samhälle. Det fanns en obeveklig rörelse mot fashioninriktat beteende. Lyx och mode var symboler för makt, briljant utnyttjat av härskare och glupskt eftersträvat.

Den italienska Renässansen har på många olika sätt, blivit utgångspunkten i skapandet av en "italiensk identitet" och kreativitet, särskilt under faser av sociala, politiska och ekonomiska omvandlingar när jakten på ett jag (en identitet) varit alltmer brådskande och känslosam. Renässansen, vare sig det finns en medvetenhet om att kultur och samhället har betydelse för ekonomi, politisk estetik om utseende; eller, i senare historiska perioder, på grund av en romantisering av renässansen som en modell för skönhetsideal, originalitet och smak - är renässansen nyckelepoken för förståelsen av den inriktning som det italienska modet tog under modern tid.

Guccis nya designer Alessandro Michele laborerar med identiteter och könsroller genom sin SS2016 kollektion. Michele sände ut både män och kvinnor på catwalken, ofta i liknande kläder och suddade linjerna mellan könen.

Kollektionen som presenterades könsneutralt innefattar spets, volanger, rosetter, broderier, virkningar och blommiga detaljer. Guccilooken för män innefattar vita virkade shorts med en broderad fjäril och ankare, män och kvinnor bar samma baggyshorts som såg ut som kjolar vid första anblicken och blommiga unisexkostymer. Modepubliken älskade kollektionen och applåderade igenom hela finalen. Den verkliga frågan anser vissa är om det finns en marknad bland män för en kollektionen, men som jag ser det är det inte det primära för Michele. Han har tagit på sig ett mycket djupare uppdrag inom modeindustrin. Genom sin kreativitet, naturligtvis med avstamp i Italien, skapar han inte bara mode utan karaktärer.

Gucci's new menswear collection SS2016 is presented in the media part of the fashion industry, unfortunately according to me sometimes misunderstood by media as a collection that just seems a little geeky.

In the early history it was men, not women, who wore the most ornate clothes in expensive qualities with lace, ruffles and applications. Fashion in the Middle Ages began, not in France but in Italy, where it was closely linked with the formation of cities - and by the growing middle class. Paris was not at the forefront of fashion, because it was not yet a major city. Instead, it was in Milan, Florence and Venice (cities that were politically independent, economically advanced and culturally thriving) all of which was more fashionable than Paris.

Fashion was actually just one part of a broader cultural period, the Renaissance, which spread from Italy to the whole Western world. A cultural period that even had the influence it still retrograde medieval Paris. Italy was more a capitalist society. There was an inexorable movement towards fashion-oriented behavior. Luxury and fashion were symbols of power, brilliantly exploited by the rulers and avidly sought.

The Italian Renaissance is in many ways, become the starting point in the creation of an "Italian identity" and creativity, especially during phases of social, political and economic transformations when the pursuit of a self (identity) has been increasingly urgent and emotional. Renaissance, whether it is an awareness of the culture and society is important for economics, political aesthetics of appearance; or, in later historical periods, due romanticizing of the Renaissance as a model for the ideal of beauty, originality and taste - is the Renaissance epoch key to the understanding of the direction that the Italian fashion took in modern time.

Gucci's new designer Alessandro Michele experiment with identities and gender roles through their SS2016 collection, Michele sent out both men and women on the catwalk, often in similar clothes and erased the lines between the sexes.

The collection presented non-sexist items including lace, ruffles, bows, embroideries and floral details. Gucci-Look for men includes white crochet shorts with an embroidered butterfly and anchors, men and women wore the same baggy shorts that looked like skirts at first glance and floral unisex costumes. Fashion audience loved the collection and applauded throughout the entire final. The real issue some people consider to be is whether there is a market among men for this collection, but as I see it not as the primary issue for Michele. He has taken on a much deeper mission in the fashion industry through his creativity, and of course with roots in Italy, he creates not just fashion he creates charachters.

Gucci SS2016 all pictures from designfever.com


Some fall inspo from RTW collections for A/W 2015

23 June 2015

 

Acne

Chloe

Stella Mccartney

Allt pictures above from ww.vogue.co.uk


Chanel Paris-Salzburg pre-fall 2015 was first showed at the beautiful palace Schloss Leopoldskron in

17 June 2015

Interior from the castle Schloss Leopoldskron from website www.chanel.com as the place for displaying the Chanel pre-fall collection 2015

Den numera legendariska kollektionen Chanel Métiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015 introducerades under december förra året i Salzburg - i det österrikiska palatset Schloss Leopoldskron. Där fanns såklart de legendariska tweedkavajer som förknippas med Chanel (enligt legenden uppfann Coco Chanel tweedkavajen inspirerad av hotellpersonalen arbetskläder i den österrikiska orten)

Vi ser i pre-fall 2015 kollektionen bl.a.: Kostymer inspirerade av traditionella österrikiska och franska kläder. Jackor i tyrolsk stil med aristokratiska ordnar. Många dekorationer med kedjor och pärlor. Underbara blusar med volanger vid ärmslut och krage. Tweedrockar och tighta byxor instoppade i högskaftade stövlar.

Som den fashionista jag är längtar jag till hösten då Chanel öppnar upp sig första butik här i Stockholm! :)

The now legendary collection Chanel Metiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015, was introduced in december last year in Salzburg - in the Austrian palace Schloss Leopoldskron. There was of course the legendary tweed jackets associated with Chanel (according to legend Coco Chanel invented the tweed jacket inspired by the workclothes that the hotel staff in the Austrian resort used)

In the collection pre-fall 2015 we can see for example: Costumes that seems to be inspired by traditional Austrian and French clothes. Jackets in Tyrolean style with aristocratic orders. Many decorations with chains and beads. Gorgeous blouses with ruffles at the cuffs and collars. Tweed coats and tight pants tucked into high boots.

As being the fashionista I am, I long for fall to come, due to the fact that finally Chanel opens up their first store here in Stockholm, Sweden! :)


Modehusen - och konsumenter som vill ha diskreta lyxvaror - inte iögonfallande logotyper

16 June 2015

En underbar Chanelväska från www.chanel.com, som jag gärna skulle äga (utan massa logotyper och iögonfallande)

 

Jag har precis läst en artikel on-line under affärssidorna på www.thestar.com. Av artikeln framgår att de riktigt köpstarka har en förkärlek för lågmälda och logofria modeprodukter och detta synsätt delas av ett växande antal rika kunder, enligt en hel del experter. Kunderma föredrar att punga ut enorma summor för unika produkter som är svåra att hitta, istället för igenkännbara handväskor från lyxiga varumärken som Louis Vuitton, Gucci och Prada.

Skiftet i köpsmak handlar till stor del för modehusen om att anpassa sig till ett ögonblick i high-end fashion när personlig smak och individualitet är det ultimata. Experter säger att förkärlek för mer diskreta lyxvaror också delvis har underblåsts av en politisk debatt om inkomstskillnader, som gör att köpstarka spenderare anser det tacky att bära en handväska som praktiskt taget tillkännager sin stora prislapp. Denna nya inställning har bidragit till att skapa en ny väg för några av jättarna inom lyxdetaljhandeln. Louis Vuitton, Gucci och Prada. Dagens lyxshoppare uppskattar inte uppenbara tecken på rikedom, i synnerhet logoprodukter som dessa varumärken är kända för.

Dagens high-end shoppare kommer fortfarande punga ut $ 1800 för ett par klackar, men de vill att de inte ska vara korttidstrendiga i en tid när instagram, modebloggar och live-streamade catwalks visar att trenderna växlar snabbare än någonsin.

Det har blivit en tuff läxa för många lyxbutiker som blivit alltför populär för sitt eget bästa. Gucci försäljning sjönk 1,1 procent under 2014, Prada såg också sin försäljning minska 1,5 procent i fjol och har sagt att man kommer att hålla tillbaka butiksexpansionsplanerna.

"Idag handlar det egentligen om diskret lyx", säger Juni Haynes, en lyxdetaljhandeln konsult och en före detta chef på exklusiva märket Valentino.

"Jag tror att eftersom kunderna har börjat märka förändringar i sina egna inkomster och inkomster för andra, börjar de känna en liten yuppie skuld kring inköp av varor med logotyper", säger Charles Lawry, biträdande professor vid Pace University som studerar Luxury Marketing . "Det är tanken att du inte vill verka som om du försöker skryta om de produkter som du äger."

I Kina, som i flera år var motorn för tillväxten hos många lyxiga affärer, så har tillslag mot korruption och en vikande konjunktur dämpat önskan av dyra objekt. Men experter säger att en annan förändring sker, alltför: Nyligen rika kinesiska kunder vill inte längre ha för flashiga Louis Vuitton bagageuppsättningar eller Gucci solglasögon. Det har skett en anmärkningsvärt snabb förändring av smak.

"Det som tog kanske 20 till 30 år för konsumenter i USA att ändra smakinställning - för kinesiska konsumenter, tog det bara två eller tre år", säger Olivier Abtan, världsledande för lyx på konsultföretaget BCG.

De lyxmärken som nu oroar sig för utveckling försöker hastigt att anpassa sig till sin nya verklighet. Louis Vuitton anlitade Nicolas Ghesquiere, en designer som i allmänhet betraktas som en av modevärldens ledande innovatörer, att fungera som sin nya creative director. När hans första kollektion för märket debuterade förra året, gick inte Ghesquiere ifrån logotypen helt men gav upphov till olika tolkningar: Men hans kreativa energi har ännu kvar att ta ett steg framåt vad det gäller försäljningssiffror.

Gucci har också antagit en aggressiv strategi. I december anställdes en ny creative director, Alessandro Michele. Det är också att begränsa antalet nya produkter och öppnar färre butiker. Francois-Henri Pinault, verkställande direktör för Kering, Guccis moderbolag, har sagt under Guccis vd Marco Bizzarri, att "vi gör ett försök att förnya vilka produkter vi erbjuder " för att ge de en mer "modern identitet." Cheferna säger att det innebär inte att ge upp sin berömda GG logotyp helt och hållet, men att hitta nya sätt att tolka det - särskilt i deras högsta prisklasser.

Bottega Veneta, ett annat Keringägt lyxmärke som har sett goda försäljningstillväxt på sistone, är något som experterna pekar på som ett exempel på en high-end märke som har lyckats. "Det är inte braskande", säger Callahan, en San Francisco-baserade advokat som checkar ut en $ 2470 handväska med sin mamma under ett besök i Bottegas 5th Avenue butik.

När Louis Vuitton, Gucci och Prada försöker öka försäljningen, är deras utmaning inte så enkel som att stjäla kunder från andra återförsäljare. Experter säger att high-end konsumenter också alltmer använder sina dollar till upplevelser som till exempel en påkostad ö semester eller en extravagant middag på en Michelinrestaurang, snarare än på varor. Mot denna bakgrund har Louis Vuitton butik på Rodeo Drive skapat en speciell oas bara för viktiga kunder - en takterrass där gästerna kan sola sig och njuta av champagne. Gucci har ett liknande utrymme i Los Angeles, och Prada har ett i Las Vegas. - En upplevelse, trots allt, är något du inte kan sätta en etikett på.

Under mina år som modestuderande vid Stockholms Universitet har vi läst mycket om teoretikern Simmels teori ”trickle-down” om modeförändring som en process baserad på imitation av sociala eliter från sina sociala underordnade. Simmels modell av modeförändring utgick från tanken att modet först antogs av överklassen, och senare anammades av lägre klasser. Lågstatusgrupper försökte att erhålla högre status genom att anta klädmodet som användes av högstatusgrupper. Det här beteendet hävdade Simmel sätter igång en sort smitta, som i en sorts ”nedåtspiral” gör att stilar antogs av grupper med allt lägre statusnivåer. När ett speciellt elitstatusmode nådde fram till den lägsta klassen, så antog överklassen skyndsamt ett nytt mode, eftersom den förra stilen då hade förlorat sin attraktion genom sin klassbredd. Modeeliten i högsta statusgruppen försökte då ånyo differentiera sig som grupp, från sina underordnade genom att anta nya modestilar.

Det är enligt mitt sätt att se inte bara det att storkonsumenter vill särskilja sig som klass genom att välja logofria varor De vill med all säkerhet också skilja sig ifrån tanken, eller farhågan, att det de bär kan antas vara fejk och av lågkvalitet samt ofta på bekostnad av de svagaste i den globala modeindustrin. Själv skulle jag aldrig idag köpa en dyr logoprodukt från något av flitigt kopierade modehusen. Såklart bär jag produkter med loggor som jag köpt tidigare eller tagit från min mors garderob, som Chanel, Gianni Versace, Hermes, Fendi etc. Men skulle jag gå ut och köpa en väska idag, skulle jag helt klart välja en enkel Bottega Veneta eller väldigt ovanlig och limiterad Chanel.

 

Läs gärna artikeln som inlägget baserats och citerats på, on-line http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html

This blogpost contains quotes and summerys from an article on-line at http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html . Though the article is too big for a blogpost, please read it in full version on-line as I chose not to translate it. I has also commented the article and added my own thougts to it that also has not been translated here either.

Eller varför inte den här diskreta Bottega Veneta väskan i perfekt storlek ? www.bottegaventa.com


Fashion and beauty role models that inspires me :)

15 June 2015

I mitt hem har foton som inspirerar och ger mig idéer inför mitt närmaste mål att prova på yrket modeassistent. Vissa kallar dessa samlade intryck för moodboards, för mig är det bästa uttrycket läromedel. Alla har vi våra idéer kring estetik och vad som är skönhet, här får ni ett inlägg där jag valt några av mina främsta mode förebilder och inspirationskällor som ligger på bordet just nu.

In my home I gather photos that inspires and gives me ideas for my next goal to try the profession of being a fashion assistant. Some may call these overall impressions: moodboards. For me the best expression is teaching materials. We all have our ideas about aesthetics and what beauty is, here you find a blogpost in which I have chosen some of my main fashion role models and sources of inspiration that are spread on my table right now.

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Emma Thorstrand Photographer Christian Coinbergh. Picture taken from theforumist.com

 

Stylist Jenny Fredriksson Photographer Bersa. Picture taken from www.bersa.se

Stylist Lisa Pettersson Photographer Åsa Tallgard. Picture taken from http://www.gosee.us/asatallgard/page/news

And a big inspiration is the amazing stylist and hairstylist Tito Frez, who always looks fab and stylish himself and makes me and others he styles feel and look beautiful.


"Shoes: Pleasure and Pain" @ V & A Museum in London

10 June 2015

Wedding toe-knob paduka Silver and gold over wood India, 1800s V&A: LOAN: CALAM.2:1+2 © Victoria and Albert Museum, London

 

Nu på lördag öppnar utställningen ”Shoes:Pleasure and Pain” på Victoria & Albert Museum i London. Som tur är utställningen öppen 13 juni 2015 – 31 januari 2016, eftersom jag oftast åker till London strax innan jul.

Utställningen kommer att visa extrema skor från runt om i hela världen och presenterar cirka 200 par skor som sträcker sig allt ifrån en sandal i rent bladguld, med ursprung från det gamla Egypten, till de mest komplicerade designs av samtida skohantverkare. Utställningen kommer att visa den kulturella betydelsen och den transformerande kapacitet skor har, vidare kommer den att undersöka den senaste utvecklingen inom skotekniker som skapar möjlighet till allt högre klackar och dramatiska former. Exempel från berömda skobärare och samlare kommer att visas tillsammans med en bländande utbud av historiska skor, vilka många aldrig har visats tidigare.

Jag är en riktig skopassionista så utställningen känns som ett måste :)

Upcoming saturday the exhibition ”Shoes:Pleasure and Pain” opens up at the Victoria & Albert Museum in London. My luck is that the exhibition is open 13 june 2015 – 31 january 2016, due to the fact I almost every year travel to London before christmas.

This exhibition will look at the extremes of footwear from around the globe, presenting around 200 pairs of shoes ranging from a sandal decorated in pure gold leaf originating from ancient Egypt to the most elaborate designs by contemporary makers. It will consider the cultural significance and transformative capacity of shoes and will examine the latest developments in footwear technology creating the possibility of ever higher heels and dramatic shapes. Examples from famous shoe wearers and collectors will be shown alongside a dazzling range of historic shoes, many of which have not been displayed before.

I am a real shoepassionista so therefor the exhibition feels like a must-visit :)

Read more at: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/shoes-pleasure-and-pain/about-the-exhibition/

Pale-blue shoes, photographed on the mantelpiece in The Norfolk House Music Room, the British Galleries at the V&A, London, 2014 Silk satin with silver lace and braid England, 1750s V&A: T.70+A—1947; M.48+A—1962 (diamond and sapphire buckles. © Victoria and Albert Museum, London

Atalanta Weller (b.1978) ‘Scotty’ boots Leather and polyurethane Designed in England, made in Portugal, 2010 V&A: T.94:1+2—2011. Image © Victoria and Albert Museum, London


Congratz Azzedine Alaia 75 years and still going strong, making women beautiful :)

07 June 2015

När Azzedine Alaia flyttade till Paris fick han sitt första jobb hos Christian Dior, men det varade bara fem dagar. Efter Alaia öppnade sitt eget designhus, har han parallellt arbetat med uppdrag för andra designers; t.ex. skapade han prototypen för Yves Saint Laurents Mondrian-inspirerade klänning. Alaïa var den första som använde supermodellen Naomi Campbell på catwalken. Han visste från början att Naomi hade ”star quality”, verklig närvaro och har sagt att när hon gör entré i ett rum sker något magiskt. Men i början ville ingen anlita henne som catwalk-modell. Alaia åkte till New York tillsammans med Naomi för att besöka olika modellagenture. Agenturerna ville inte anlita henne. En av agenturerna som nobbade Naomi var Elite. Då gick Alaia för att träffa ägaren till Elite och sa till honom: "Lyssna hon är min dotter, så du måste anlita henne och se efter henne. Jag vill inte att hon ska vara kvar på egen hand i New York." Det var början på en av största supermodellernas karriär.

Alaias unika försäljningsargument vilade på maximal definition av kroppen, hans kläder, ofta bias- cut, tillät bäraren att uppleva största möjliga rörelsefrihet. Idag är Alaias skapelser mindre extrema. Men ändå bygger hans design fortfarande på kroppen, istället trender. Designern har beskrivit sig själv som en ”bâtisseur” eller byggmästare. Han skär mönstret och monterar prototypen för varenda klänning som han skapar, genom skulptering och drapering av tyget på en levande modell. Han har förklarat, "Jag måste prova mina saker på en levande kropp, eftersom de kläder jag gör måste respektera kroppen"

When Azzedine Alaia moved to Paris his first job, for Christian Dior, lasted only five days. After Alaia opened his own he also worked on commissions for other designers; for example, he created the prototype for Yves Saint Laurent's Mondrian-inspired shift dress. Alaïa was the first to feature the supermodel Naomi Campbell on the catwalk. He knew from the start Naomi had star quality, and real presence, whenever she enters a room magic happens. But at the beginning, nobody wanted her to model for shows. Alaia went to New York together with Naomi to see the model agencies. The agencys did not want her and not Elite either. So Alaia went to see the owner and said to him, "Listen. She is my daughter, so you have to take her on and look after her. I don't want her to be left all on her own in New York." The beginning of a supermodels career.

The designers unique selling point was that, despite maximum definition of the body, his clothes, often bias-cut, allowed the wearer to experience the greatest possible freedom of movement . Today Alaias creations are less extreme. And yet his designs are still based on the body rather then trends .  Alaïa has described himself as a bâtisseur, or builder. He cuts the pattern and assembles the prototype for every single dress that he creates, sculpting and draping the fabric on a live model. As he explains, "I have to try my things on a living body because the clothes I make must respect the body"


Fashion that makes you think about more important things than, fashion ...

05 June 2015

 

I am not gonna translate this article from www.huffingtonpost.com that I just read. It moved me deeply and I will quote parts of the article below.  . Sweden has so many great designers, editors, stylists, photographers etc.etc. Today I am especially proud of Calle Stoltz :)

Quotes from article written by Eleanor Goldberg:

"On first glance, the images look like they’ve been lifted from a striking Vogue spread. But upon closer inspection, it becomes more clear that these Kenyan “models” have probably never flipped through the high-fashion magazine’s glossy pages....Back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Calle Stoltz partnered with creative group Saatchi & Saatchi to produce a compelling campaign highlighting the struggles Samburu people, a nomadic tribe, face. Each "model" posed holding a luxury good and was set against a stark and arid backdrop. The goal was to show how the money consumers flippantly spend on disposable items can have an immeasurable impact on people living in disaster areas.  More than 250,000 members of the tribal community live in a remote area of Northern Kenya, an area where such as essentials as water are challenging to come by, according to the Samburu Project, a group that provides clean drinking water to the Samburu people in Kenya. The women are typically tasked with fetching water for their families and spend up to 12 hours a day doing so, often only to come back empty handed. If they're "lucky" enough to find water, it's often contaminated -- which can lead to diarrhea, a leading cause of death in the community.To help these communities survive, Cordaid, and its local partners, work on finding sustainable solutions during the drought periods. Such systems include building shallow wells and ponds so that they can save water during the rainy season, according to the organization's website.

The group hopes that the campaign will continue to inspire supporters to reevaluate the value of the money they spend, and how setting aside just a few dollars can make a difference.

Please read full article and get links to make a difference at: http://www.huffingtonpost.com/2015/06/05/poverty-photoshoot-kenya_n_7512410.html


”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”

05 June 2015

Fashionsad for YSL

 

Jag läste en artikel av Elizabeth Lancaster som publicerades igår on-line på www.cbsnews.com En modeannons har förbjudits då den visat en modell med "ohälsosam undervikt". Annonsen för Yves Saint Laurent som publicerades i Elle UK har förbjudits då modellen som avbildas i annonsen ses som "sjukligt underviktig"

"Många människor tittar på dessa annonser" "Men i modevärlden, säljer skinny fortfarande en hel del." berättar vice chef Natalie Zmuda Advertising Age till CBS. UK:s Advertising Standards Authority ansåg att denna annons i synnerhet var "oansvarig", med modellens synliga bröstkorg och revben samt tunna knän och lår.

Efter alla de skadliga effekterna dessa typer av bilder har haft på kroppsuppfattning och hälsa är det svårt att förstå hur de kan fortsätta att visas i media.

Andra modeannonser/kampanjer som förbjudits i UK är t.ex. nedanstående annons för Tom Ford (sexualiserad kvinna) och Miu Miu (sexualisering av barn, modellen var dock 21 år när bilden togs, men det som räknas är såklart det visuella budskapet)

 

I read an article that was published yesterday on-line at www.cbsnews.com by Elizabeth Lancaster. ”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”. An advertisement for fashion brand Yves Saint Laurent that appeared in Elle UK magazine has been banned after a regulator deemed the model depicted in the ad as "unhealthily underweight."

"A lot of people are looking at these advertisements," "But in the fashion world, skinny is still selling a lot." said deputy managing editor Natalie Zumba at Advertising Age to CBS. The U.K.'s Advertising Standards Authority thought that this ad in particular was "irresponsible," citing the model's visible rib cage, thin knees and thighs, and a pose that drew attention to her narrowness.

After all of the harmful effects these types of images have had on body-image and health it's hard to understand how they can continue to appear in the media.

Other fashion ads that has been banned in UK is for example; fashion ad below for Tom Ford (sexualising women) and Miu Miu (sexualising children, though the model at the time of the photoshoot actually was 21 years, but its the visual message thats important).


The True Cost - out now ! A must movie for a true fashionista...

30 May 2015

Nu får Mr Darcy (Colin Firth) vara sidekick på hans frus Livias filmpremiär av "The True Cost".

The True Cost är en film som får mig att tänka kring min kärlek till det vackra och underbara som jag älskar, mode ! Vad jag bara vill säga innan jag verkligen rekommenderar att ni beställer filmen är: Skulle inte ni, precis som jag, gladeligen betala det dubbla för kläderna som lågprisvarukedjorna säljer, om det garanterades att den vinstandelen gick till arbetarna och inte till aktieägarna eller fabrikörernas vinstutdelningar? 

"Det här är en berättelse om kläder. Den handlar om de kläder vi bär, de människor som gör dem, och effekterna branschen har på vår värld. Priset på kläder har minskat i årtionden, medan miljö- och människokostnaden vuxit dramatiskt. The True Cost är en banbrytande dokumentärfilm som drar tillbaka gardinen och avslöjar den oberättade storyn, och frågar oss, vem/vilka/vad är det som verkligen betalar priset för våra kläder?

The True Cost är filmad i länder över hela världen, från upplysta catwalks till den mörkaste slummen och presenterar intervjuer med världens ledande opinionsbildare, inklusive Stella McCartney, Livia Firth och Vandana Shiva. The True Cost är ett aldrig tidigare skådad projekt som inbjuder oss på en ögonöppnande resa runt om i världen och in i många människor liv samt de platser som ligger bakom våra kläder. " (citat från truecostmovie.com)

Läs allt om filmen och se hur man ser det på truecostmovie.com.

Now, Mr. Darcy (Colin Firth) is the sidekick to his wife Livia at her movie premiere of movie "The True Cost".

The True Cost is a film that makes me think about my love for the beautiful and wonderfull as I love fashion! What I just want to say before I really recommend you to order the film is: Would not you, like me, happily pay double for the fashion the big lowprice retailers produce and sell, if there were guarantees that the profits of this part of the cost,  went to the workers and not to shareholders or the factoryowners?

"This is a story about clothing. It’s about the clothes we wear, the people who make them, and the impact the industry is having on our world. The price of clothing has been decreasing for decades, while the human and environmental costs have grown dramatically. The True Cost is a groundbreaking documentary film that pulls back the curtain on the untold story and asks us to consider, who really pays the price for our clothing?

Filmed in countries all over the world, from the brightest runways to the darkest slums, and featuring interviews with the world’s leading influencers including Stella McCartney, Livia Firth and Vandana Shiva, The True Cost is an unprecedented project that invites us on an eye opening journey around the world and into the lives of the many people and places behind our clothes." quote from truecostmovie.com

Please read everything about the movie and see how to watch it at truecostmovie.com. 


Congrats, Louis Vuitton and H&M are listed as the most valuable fashion brands in the world :)

22 May 2015

Picture Louis Vuitton

Picture H&M

 

Forbes listade förvånadsvärt LVMH-ägda Louis Vuitton som nummer 14 på sin lista över världens 100 mest värdefulla varumärken. Det var det enda klädmärket på topp 20 där resterande företag mestadels var teknikföretag som Apple, Microsoft och Google.

I februari, uttalade Louis Vuitton att deras omsättningstillväxt 2014 har de att tacka sin creative director Nicholas Ghesquière för:

"För Louis Vuitton, kan 2014 kännetecknas av en stark kreativt momentum, som dominerades av det entusiastiska mottagandet av Nicolas Ghesquière första visningar och nya produkter," skrev varumärket då i ett uttalande enligt brittiska Vogue.

Svenska H & M utsågs till nummer 33 på Forbes lista. I maj 2015 har bolaget ett börsvärde på $ 67.800.000.000 och sysselsätter cirka 93.351 personer.

Gucci utsågs till nummer 42 på listan över världens 100 mest värdefulla varumärken, Hermes kom in på 51, Cartier på 55, Zara på 58, Coach på 63, Rolex på 65, Prada på 74, Chanel vid 85, Ralph Lauren på 89 och Target på 92.

 

Forbes surprisingly listed LVMH-owned Louis Vuitton as no. 14 on its list of the world's 100 most valuable brands. The only fashion brand in the top 20 was mostly surpassed by technology companies, including Apple, Microsoft andGoogle.

Back in February, Louis Vuitton accredited its 2014 revenue growth to creative director, Nicholas Ghesquière.

"For Louis Vuitton, 2014 was characterized by strong creative momentum, dominated by the enthusiastic reception of Nicolas Ghesquière's first runway shows and the new products," the brand wrote in a statement at the time, according to British Vogue.

Swedish retailer H&M was named no. 33 on Forbes' list. As of May 2015, the company has a market cap of $67.8 billion and employs about 93,351 people.

Gucci was named number 42 on the list of the world's 100 most valuable brands,Hermes came in at 51, Cartier at 55, Zara at 58, Coach at 63, Rolex at 65,Prada at 74, Chanel at 85, Ralph Lauren at 89 and Target at 92.

 

Please read full article: http://www.fashiontimes.com/articles/21011/20150521/louis-vuitton-named-valuable-luxury-brand-forbes.htm

 


Louis Vuitton Series 2 exhibition arrives in Rome tomorrow :)

21 May 2015

 

Past, present and future :pictures: @instagram#louisvuittonseries2

 

Louis Vuitton Series 2 landar i Rom som enda europeiska anhalt för utställningen, från 22 Maj-7 juni, på Palazzo Ruspoli.

Utställningen innefattar en bana i 9 steg (och 9 rum) som berättar om universum och en ständig utveckling av det franska märket. 9 teman som illustrerar både modehusets arv och den kreativa vägen som ledde till födelsen av den tredje kollektionen av den hyllade modedesignern för det legendariska märket.  

 

Louis Vuitton Series2 arrives in Roma as the only European stop of the exhibition, from May 22 to June 7, at the Palazzo Ruspoli.

The exhibition contains of a path in 9 stages (and 9 rooms) that tells the universe, and articulated in constant evolution, the French brand. 9 themes that illustrate both the heritage of the Maison, qaunto the creative path that led to the birth of the third collection of the acclaimed fashion designer for the legendary label.


"Makeup" av Mia Högfeldt är efterlängtad :)

12 May 2015

Bild från www.mynewsdesk.com

 

Jag blir sällan nöjd när jag försöker sminka mig på något nytt sätt. Kanske är det därför jag nästan alltid har en naturlig och ”ren” make-up? Men nu ska jag faktiskt inspireras och ta lärdom av en ny bok som kommer snart, Makeup av Mia Högfeldt.

Mia Högfeldt som är en av Sveriges mest erfarna makeup artister delar med sig med knep och råd för kvinnor i alla åldrar. Alltifrån smink och verktyg till hur man vårdar sin hud på bästa sätt.

"- En makeup ska framhäva och stärka en person, inte dölja ansiktet under lager av smink. För mig är det viktigast att makeupen boostar ditt självförtroende, säger Mia. - Jag vill dela med mig av allt jag lärt mig under mina år i branschen. Om vad som funkar form- och färgmässigt, om produkter och teknik och hur du hittar det som passar just dig."

Läs hela artikeln här:http://www.mynewsdesk.com/se/bonnier-fakta/pressreleases/aentligen-en-svensk-makeupbok-full-av-inspiration-foer-kvinnor-i-alla-aaldrar-1157980

I am seldom satisfied after trying to apply new makeup in a new way. Maybe that's why I always wear a natural and "clean" make-up? But now I hope to be inspired and learn from a new book thats about to be released soon, Makeup by Mia Högfeldt.

Mia Högfeldt which is one of Sweden's most experienced makeup artists share her tricks and advice for women in all ages. From makeup and tools to how you take care for your skin in the best way.

"- A makeup should emphasize and strengthen a person, not hiding the face under layers of makeup. For me it is important that the makeup boosts your confidence, says Mia. - I want to share with you everything I have learned from my years in the industry. As what works form and color wise, about products and technologies and how to find out what suits you."

Read full article here :http://www.mynewsdesk.com/se/bonnier-fakta/pressreleases/aentligen-en-svensk-makeupbok-full-av-inspiration-foer-kvinnor-i-alla-aaldrar-1157980
 


Fashion has no age !

10 May 2015

Joni Michell for Ralph Lauren. Photograph: Ralph Lauren

Joan Didion for Céline. Photograph: Céline

 

Ibland kommer modeartiklar som verkligen ligger rätt i tiden. Så som Ida Skovmands artikel i svenska Helsingborgs Dagblad med rubriken ”Våren och sommaren 2015 är en säsong som har ovanligt hög medelålder. Åttioplussare i modemagasinen, vad betyder det egentligen? Är det en åldersdemokratisk förändring på sikt eller ett simpelt pr-trick?” Där skriver hon om när Céline avslöjade att Joan Didion ”åttio bast” som märkets nya kampanjansikte möttes det med enorm uppmärksamhet. En företeelse som har sina rötter för Céline ända sedan de anställde Phoebe Philo som verkar ha den ”ovanliga begåvningen att förvandla allt hon tar i till guld”. Kanske gäller det också synen på mannekängåldrar. Med Céline är inte ensam om företeelsen just nu. I många reklamkampanjer frontas stora märken av kvinnor med en helt annan ålder som t.ex. Joni Mitchell 71 år för Saint Laurent och Iris Apfel 93 år för Kate Spade. Även Dolce & Gabbana hittar tillbaka till den italiensk familjen med ”äldre okända damer med handväskor i nävarna”.

Minna Palmqvist som är en svensk klädskapare och inte rädd för att uttrycka vad hon anser är fel i modebranschen, blev ”sjukt peppad” när Célinekampanjen kom och använde en äldre person i sin visning för ss2015. Hon har medvetet använt sig av agenturernas ”peopleavdelning” som inte behöver leva upp till längd, mått och ungdomsfixering. Av artikeln framgår att Minna Palmqvist tycker det är synd att äldre människor inte får ta plats i det offentliga rummet.

Modejournalisten och tillträdda modechefen för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm Karina Ericsson Wärn har sett tydligt att hur vi ser på äldre människor i stil skiljer sig mellan olika länder och städer: ”– Paris är inte på långa vägar så ålderssegregerat som Stockholm är och man ser ständigt livs levande äldre stilikoner på gatan. Min egen make är sjuttio, och blir ständigt fotograferad av streetstyle-fotografer. Men att modebranschen marknadsför sig med framförallt knappt vuxna är förstås ett stort problem” Hon anser också att modet, ”rent visuellt” inte har en klar åldersgrupp som målgrupp: ”– Man kan vara pensionär och snygg i Weekday, och man kan vara gymnasiestuderande och flott i Max Mara, om plånboken tillåter.”

Även om detta bara är en trend så ställer jag mig helt bakom vad Minna Palmqvist menar med att: ”Oavsett bakomliggande strategier ändras i alla fall något, om än litet, varje gång ett stort företag väljer att visa upp andra ansikten än dem vi är vana att se, vare sig det handlar om ålder, kön, etnicitet eller kroppsform”

(Läs gärna hela artikeln och intervjuerna : http://www.hd.se/kultur/2015/04/12/ovre-modealdern/)

Sometimes fashions trends really come at the right time. As Ida Skovmands article in Swedish newspaper Helsingborgs Dagblad, entitled "The spring and summer of 2015, is a season that has unusually high average age. 80+ in fashion magazines, what does it really mean? Is there a democratic change in age in the long term or is it a simple PR trick? " The journalist writes about when Céline revealed that Joan Didion "80 years" was the brand's new campaign face and this was met with tremendous attention. A phenomenon that has its roots in Céline since Phoebe Philo came to the house, who seems to have the "unusual talent to turn everything she touches into gold". Perhaps it changes even the mannequin ages. Céline is not alone in this phenomenon right now. Many advertising campaigns are fronted by women with a completely different age then usual, such as Joni Mitchell 71 for Saint Laurent and Iris Apfel 93 years for Kate Spade. Even Dolce & Gabbana go back to the Italian family with "older unfamiliar ladies with handbags in their hands."

Minna Palmqvist is a Swedish fashion designer who are not afraid to express what she thinks is wrong in the fashion industry. She became crazy motivated when the Célinecampaign came and used an older person in her display of ss2015. She has deliberately used the services of the modelagencies called the "people department" that does not need to live up to the length, measurement and youthfixation. The article shows that Minna Palmqvist thinks it's a shame that older people are not allowed to take place in the public space.

Fashion journalist and fashion boss of Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm, Karina Ericsson Wärn, have notices a clear change in how we see older people and style and how it differs between countries and cities, "- Paris is not nearly as age segregated as Stockholm is and you look constantly see older styleicons on the street. My own husband is seventy years, and is constantly photographed by streetstyle photographers. But the fact that the fashionindustry markets itself primarily with barely adults is of course a big problem "She also believes that courage,"visually" does not have a clear agegroup as the targetgroup:" - You could be retired and stylish in Weekday, and you can be a secondary student and beautiful in Max Mara, if your wallet allows. "

Although if this is just a trend I fully agree what Minna Palmqvist mean by saying: "Regardless of the strategies underlying the change is at least something, albeit small, every time a major company chooses to display other faces than those we are used to seeing, whether it's about age, gender, ethnicity or body shape"

(Please read the entire article and interviews: http://www.hd.se/kultur/2015/04/12/ovre-modealdern/)

Minna Palmqvists vårmodevisning 2015.Bild Märta Thisner och Petter Cohen


The page has some warnings