My Diary

Marc Jacobs fall/winter 2015

30 June 2015

Jag älskar Marc Jacobs höstkollektioner 2015. Sällan ser man kollektioner som har så många plagg som man gärna har på sig :) Eftersom jag gillar så mycket från linjen Marc by Marc Jacobs så lägger jag in hela showen nedan. Inte bara kollektionenerna är starka, Marc har också valt starka kvinnor att fronta sin kampanj som t.ex. Cher, Winona Ryder, Willow Smith och Sofia Coppola. Bra jobbat Marc !

I love Marc Jacobs fallcollections 2015. Seldom I experience collections with so many wearable designs for me. :) Due to the fact that I love so much items in his collection Marc by Marc Jacobs I enclose the show below. Not just the collections are strong, Marc has also choosen strong women to front his campaign as for example Cher, Winona Ryder, Willow Smith and Sofia Coppola. Job well done Marc !

play


Tennis, so many rules :)

29 June 2015

Ibland saknar jag alla dom där tennispassen med bästa privattränaren Johan Kareld. När den här videon dök upp via British Vogue idag, så bestämde jag mig direkt för att nu ska jag slå slag i saken och börja spela igen, direkt när jag kommer hem från Miami. Men det verkar finnas så många nya regler :P

Sometimes I really miss all the tennislessons with my favourite private coach Johan Kareld. When this video showed up on British Vogue today I made my descision, I will take up tennis again as I return home to Stockholm from Miami. But there seems to be so many new rules :P

 

play

 


Balmain menswear SS2016

28 June 2015

All photos Monica Feudi / Feudiguaineri.com

Det här var Olivier Rousteings första show för Balmain herrkollektion. Han vill göra ett avtryck, något som man kommer att komma ihåg om några år och han frågade sig själv vad Balmain mannen är? Vad han kom fram till var att Balmain mannen är precis som han själv en man som genom resor, såsom äventyrare, är stark och upptäcker världen. Safaristyle?

Eftersom 40% av verksamheten i Balmain är för män, så var det viktigt för Olivier att göra sin första herrkollektion och samtidigt ha med sig kvinnorna. En hel del av olika varumärken designar helt åtskilda kollektioner för män och kvinnor, men Oliver ville att hans Balmain män och Balmain kvinnor var synkroniserade och anser att han blev nöjd med resultatet.

Jag gillar kollektionen, inte bara för den har ett snyggt och användbart uttryck, utan även för att den går emot den gällande unisextrenden och snarare berättare en historia om starka män i harmoni av starka kvinnor. Vi behöver inte sudda ut könslinjerna, vi kan vara starka tillsammans.

Här ovanför visar jag några av mina favoriter från kollektionerna :)

This was Olivier Rousteings first menswear show for Balmain. He wanted to make a statement, something you would remember in a couple of years, so he asked himself: What is the Balmain man? He found out that the Balmain men are just like himself a traveller that, like adventuriers. are strong men discovering the world. Safaristyle?

Due to the fact that 40% of the business of Balmain is the menswear. It was important for Olivier to show his first menswear collection together with a collection for women (resort) and connect them together. He thinks is really interesting because a lot of the brands design the collections for men and women very different. Olivier wanted his Balmain men and Balmain women to be really synchronized and he said he was really happy with the result.

I like the collection, not just because it shows beautiful and wearable clothes, but also the fact that it goes against the unisextrend in the way it tells a story about strong men in harmony with strong women. We do not have to erase the genderborders, we can be strong together.

Here above are some of my favourit outfits from the collections. :)

 


Faking it: The new style for working in the fashion industry

28 June 2015

Jag är en fashionista, eller snarare jag har passion för fashion, så kanske passionista är ett bättre ord. (Martina Bonnier myntade uttrycket). Modevärlden är svår att slå sig in i. Ibland känns det som kunskap och intresse för mode får stå tillbaka, då det som premieras är kontakter, bloggare och att klä sig så galet som möjligt. Enligt mig så behövs lite mer substans för att förstå mode, mode för mig är allvarligt. Mode är en del av samhället, skapat av historien och skapas för framtiden samtidigt som det upplevs i samtiden. Modestudierna har fått mig att förstå varför en trend och ett mode blir stort och även tänka varför! Med den bakgrunden kommer också fördelarna av kunna analysera vad som händer och också framtida trender. Efter enorma stora blunders i våra stora modemagasin (ex. på höstens fårskinnspälsar från Stella Mccartney, Stella är vegan och skulle aldrig använda djur i sina designs), börjar jag fundera alltmer kring frågan: Vilka kunskaper krävs egenligen för att få arbete inom mode och styling idag? Kanske allt är: Fake it until you make it ? :P

I am a fashionista, or rather I have a passion for fashion, so maybe passionista is a better word. (Martina Bonnier coined the term). The fashion world is difficult to find a job in. Sometimes I feel that knowledge and interest in fashion has to stand back, what is rewarded is the contacts, blogger and to dress as crazy as possible. According to me there is a need for more substance to understand fashion, fashion for me is serious. Fashion is a part of society, created by history and created for the future while it is experienced in the present. Fashion studies have led me to understand why a trend and a fashion becomes adorned and also to understand why! With that background comes benefits as being able to analyze what is happening in fashion and also future trends. After many huge blunders in our major fashion magazines (ex. "in fallcollection sheepskincoats are a big trend, see Stella Mccartney", Stella would never use animals in her designs), I begin to think more and more around the question: What knowledge is required to obtain work in fashion and styling today? Maybe everything is : Fake it until you make it? :P

 

play

 


GUCCI menswear SS2016 by Alessandro Michele, creating more than fashion!

24 June 2015

Alessandro Michele photographed by Jamie Hawkesworth in his home for Vogue, July 2015

Guccis nya herrkollektion SS2016 presenteras inom den massmediala delen av modeindustrin, tyvärr enligt mig ibland missförstådd av icke-insatta, som en kollektion som framstår som lite töntig.

I den tidiga historien så var det män, inte kvinnor, som bar de mest utsmyckade kläderna i dyra kvaliteer med spetsar, volanger och applikationer. Mode under medeltiden började, inte i Frankrike, utan i Italien, där det var nära sammankopplat med bildandet av städer - och med den ökande medelklassen. Paris var inte i spetsen för modet, eftersom den ännu inte var en viktig stad. Istället var det i Milano, Florens och Venedig (städer som var politiskt oberoende, ekonomiskt avancerade, och kulturellt blomstrande) som alla var mer fashionabla än Paris.

Mode var faktiskt bara en del av en bredare kulturell period, renässansen, som spreds från Italien till hela västvärlden. En kulturell period som t.o.m hade påverkan på det fortfarande bakåtsträvande medeltida Paris. Italien var ett mer kapitalistiskt samhälle. Det fanns en obeveklig rörelse mot fashioninriktat beteende. Lyx och mode var symboler för makt, briljant utnyttjat av härskare och glupskt eftersträvat.

Den italienska Renässansen har på många olika sätt, blivit utgångspunkten i skapandet av en "italiensk identitet" och kreativitet, särskilt under faser av sociala, politiska och ekonomiska omvandlingar när jakten på ett jag (en identitet) varit alltmer brådskande och känslosam. Renässansen, vare sig det finns en medvetenhet om att kultur och samhället har betydelse för ekonomi, politisk estetik om utseende; eller, i senare historiska perioder, på grund av en romantisering av renässansen som en modell för skönhetsideal, originalitet och smak - är renässansen nyckelepoken för förståelsen av den inriktning som det italienska modet tog under modern tid.

Guccis nya designer Alessandro Michele laborerar med identiteter och könsroller genom sin SS2016 kollektion. Michele sände ut både män och kvinnor på catwalken, ofta i liknande kläder och suddade linjerna mellan könen.

Kollektionen som presenterades könsneutralt innefattar spets, volanger, rosetter, broderier, virkningar och blommiga detaljer. Guccilooken för män innefattar vita virkade shorts med en broderad fjäril och ankare, män och kvinnor bar samma baggyshorts som såg ut som kjolar vid första anblicken och blommiga unisexkostymer. Modepubliken älskade kollektionen och applåderade igenom hela finalen. Den verkliga frågan anser vissa är om det finns en marknad bland män för en kollektionen, men som jag ser det är det inte det primära för Michele. Han har tagit på sig ett mycket djupare uppdrag inom modeindustrin. Genom sin kreativitet, naturligtvis med avstamp i Italien, skapar han inte bara mode utan karaktärer.

Gucci's new menswear collection SS2016 is presented in the media part of the fashion industry, unfortunately according to me sometimes misunderstood by media as a collection that just seems a little geeky.

In the early history it was men, not women, who wore the most ornate clothes in expensive qualities with lace, ruffles and applications. Fashion in the Middle Ages began, not in France but in Italy, where it was closely linked with the formation of cities - and by the growing middle class. Paris was not at the forefront of fashion, because it was not yet a major city. Instead, it was in Milan, Florence and Venice (cities that were politically independent, economically advanced and culturally thriving) all of which was more fashionable than Paris.

Fashion was actually just one part of a broader cultural period, the Renaissance, which spread from Italy to the whole Western world. A cultural period that even had the influence it still retrograde medieval Paris. Italy was more a capitalist society. There was an inexorable movement towards fashion-oriented behavior. Luxury and fashion were symbols of power, brilliantly exploited by the rulers and avidly sought.

The Italian Renaissance is in many ways, become the starting point in the creation of an "Italian identity" and creativity, especially during phases of social, political and economic transformations when the pursuit of a self (identity) has been increasingly urgent and emotional. Renaissance, whether it is an awareness of the culture and society is important for economics, political aesthetics of appearance; or, in later historical periods, due romanticizing of the Renaissance as a model for the ideal of beauty, originality and taste - is the Renaissance epoch key to the understanding of the direction that the Italian fashion took in modern time.

Gucci's new designer Alessandro Michele experiment with identities and gender roles through their SS2016 collection, Michele sent out both men and women on the catwalk, often in similar clothes and erased the lines between the sexes.

The collection presented non-sexist items including lace, ruffles, bows, embroideries and floral details. Gucci-Look for men includes white crochet shorts with an embroidered butterfly and anchors, men and women wore the same baggy shorts that looked like skirts at first glance and floral unisex costumes. Fashion audience loved the collection and applauded throughout the entire final. The real issue some people consider to be is whether there is a market among men for this collection, but as I see it not as the primary issue for Michele. He has taken on a much deeper mission in the fashion industry through his creativity, and of course with roots in Italy, he creates not just fashion he creates charachters.

Gucci SS2016 all pictures from designfever.com


Some fall inspo from RTW collections for A/W 2015

23 June 2015

 

Acne

Chloe

Stella Mccartney

Allt pictures above from ww.vogue.co.uk


Chanel Paris-Salzburg pre-fall 2015 was first showed at the beautiful palace Schloss Leopoldskron in

17 June 2015

Interior from the castle Schloss Leopoldskron from website www.chanel.com as the place for displaying the Chanel pre-fall collection 2015

Den numera legendariska kollektionen Chanel Métiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015 introducerades under december förra året i Salzburg - i det österrikiska palatset Schloss Leopoldskron. Där fanns såklart de legendariska tweedkavajer som förknippas med Chanel (enligt legenden uppfann Coco Chanel tweedkavajen inspirerad av hotellpersonalen arbetskläder i den österrikiska orten)

Vi ser i pre-fall 2015 kollektionen bl.a.: Kostymer inspirerade av traditionella österrikiska och franska kläder. Jackor i tyrolsk stil med aristokratiska ordnar. Många dekorationer med kedjor och pärlor. Underbara blusar med volanger vid ärmslut och krage. Tweedrockar och tighta byxor instoppade i högskaftade stövlar.

Som den fashionista jag är längtar jag till hösten då Chanel öppnar upp sig första butik här i Stockholm! :)

The now legendary collection Chanel Metiers d'Art Paris-Salzburg pre-fall 2015, was introduced in december last year in Salzburg - in the Austrian palace Schloss Leopoldskron. There was of course the legendary tweed jackets associated with Chanel (according to legend Coco Chanel invented the tweed jacket inspired by the workclothes that the hotel staff in the Austrian resort used)

In the collection pre-fall 2015 we can see for example: Costumes that seems to be inspired by traditional Austrian and French clothes. Jackets in Tyrolean style with aristocratic orders. Many decorations with chains and beads. Gorgeous blouses with ruffles at the cuffs and collars. Tweed coats and tight pants tucked into high boots.

As being the fashionista I am, I long for fall to come, due to the fact that finally Chanel opens up their first store here in Stockholm, Sweden! :)


Modehusen - och konsumenter som vill ha diskreta lyxvaror - inte iögonfallande logotyper

16 June 2015

En underbar Chanelväska från www.chanel.com, som jag gärna skulle äga (utan massa logotyper och iögonfallande)

 

Jag har precis läst en artikel on-line under affärssidorna på www.thestar.com. Av artikeln framgår att de riktigt köpstarka har en förkärlek för lågmälda och logofria modeprodukter och detta synsätt delas av ett växande antal rika kunder, enligt en hel del experter. Kunderma föredrar att punga ut enorma summor för unika produkter som är svåra att hitta, istället för igenkännbara handväskor från lyxiga varumärken som Louis Vuitton, Gucci och Prada.

Skiftet i köpsmak handlar till stor del för modehusen om att anpassa sig till ett ögonblick i high-end fashion när personlig smak och individualitet är det ultimata. Experter säger att förkärlek för mer diskreta lyxvaror också delvis har underblåsts av en politisk debatt om inkomstskillnader, som gör att köpstarka spenderare anser det tacky att bära en handväska som praktiskt taget tillkännager sin stora prislapp. Denna nya inställning har bidragit till att skapa en ny väg för några av jättarna inom lyxdetaljhandeln. Louis Vuitton, Gucci och Prada. Dagens lyxshoppare uppskattar inte uppenbara tecken på rikedom, i synnerhet logoprodukter som dessa varumärken är kända för.

Dagens high-end shoppare kommer fortfarande punga ut $ 1800 för ett par klackar, men de vill att de inte ska vara korttidstrendiga i en tid när instagram, modebloggar och live-streamade catwalks visar att trenderna växlar snabbare än någonsin.

Det har blivit en tuff läxa för många lyxbutiker som blivit alltför populär för sitt eget bästa. Gucci försäljning sjönk 1,1 procent under 2014, Prada såg också sin försäljning minska 1,5 procent i fjol och har sagt att man kommer att hålla tillbaka butiksexpansionsplanerna.

"Idag handlar det egentligen om diskret lyx", säger Juni Haynes, en lyxdetaljhandeln konsult och en före detta chef på exklusiva märket Valentino.

"Jag tror att eftersom kunderna har börjat märka förändringar i sina egna inkomster och inkomster för andra, börjar de känna en liten yuppie skuld kring inköp av varor med logotyper", säger Charles Lawry, biträdande professor vid Pace University som studerar Luxury Marketing . "Det är tanken att du inte vill verka som om du försöker skryta om de produkter som du äger."

I Kina, som i flera år var motorn för tillväxten hos många lyxiga affärer, så har tillslag mot korruption och en vikande konjunktur dämpat önskan av dyra objekt. Men experter säger att en annan förändring sker, alltför: Nyligen rika kinesiska kunder vill inte längre ha för flashiga Louis Vuitton bagageuppsättningar eller Gucci solglasögon. Det har skett en anmärkningsvärt snabb förändring av smak.

"Det som tog kanske 20 till 30 år för konsumenter i USA att ändra smakinställning - för kinesiska konsumenter, tog det bara två eller tre år", säger Olivier Abtan, världsledande för lyx på konsultföretaget BCG.

De lyxmärken som nu oroar sig för utveckling försöker hastigt att anpassa sig till sin nya verklighet. Louis Vuitton anlitade Nicolas Ghesquiere, en designer som i allmänhet betraktas som en av modevärldens ledande innovatörer, att fungera som sin nya creative director. När hans första kollektion för märket debuterade förra året, gick inte Ghesquiere ifrån logotypen helt men gav upphov till olika tolkningar: Men hans kreativa energi har ännu kvar att ta ett steg framåt vad det gäller försäljningssiffror.

Gucci har också antagit en aggressiv strategi. I december anställdes en ny creative director, Alessandro Michele. Det är också att begränsa antalet nya produkter och öppnar färre butiker. Francois-Henri Pinault, verkställande direktör för Kering, Guccis moderbolag, har sagt under Guccis vd Marco Bizzarri, att "vi gör ett försök att förnya vilka produkter vi erbjuder " för att ge de en mer "modern identitet." Cheferna säger att det innebär inte att ge upp sin berömda GG logotyp helt och hållet, men att hitta nya sätt att tolka det - särskilt i deras högsta prisklasser.

Bottega Veneta, ett annat Keringägt lyxmärke som har sett goda försäljningstillväxt på sistone, är något som experterna pekar på som ett exempel på en high-end märke som har lyckats. "Det är inte braskande", säger Callahan, en San Francisco-baserade advokat som checkar ut en $ 2470 handväska med sin mamma under ett besök i Bottegas 5th Avenue butik.

När Louis Vuitton, Gucci och Prada försöker öka försäljningen, är deras utmaning inte så enkel som att stjäla kunder från andra återförsäljare. Experter säger att high-end konsumenter också alltmer använder sina dollar till upplevelser som till exempel en påkostad ö semester eller en extravagant middag på en Michelinrestaurang, snarare än på varor. Mot denna bakgrund har Louis Vuitton butik på Rodeo Drive skapat en speciell oas bara för viktiga kunder - en takterrass där gästerna kan sola sig och njuta av champagne. Gucci har ett liknande utrymme i Los Angeles, och Prada har ett i Las Vegas. - En upplevelse, trots allt, är något du inte kan sätta en etikett på.

Under mina år som modestuderande vid Stockholms Universitet har vi läst mycket om teoretikern Simmels teori ”trickle-down” om modeförändring som en process baserad på imitation av sociala eliter från sina sociala underordnade. Simmels modell av modeförändring utgick från tanken att modet först antogs av överklassen, och senare anammades av lägre klasser. Lågstatusgrupper försökte att erhålla högre status genom att anta klädmodet som användes av högstatusgrupper. Det här beteendet hävdade Simmel sätter igång en sort smitta, som i en sorts ”nedåtspiral” gör att stilar antogs av grupper med allt lägre statusnivåer. När ett speciellt elitstatusmode nådde fram till den lägsta klassen, så antog överklassen skyndsamt ett nytt mode, eftersom den förra stilen då hade förlorat sin attraktion genom sin klassbredd. Modeeliten i högsta statusgruppen försökte då ånyo differentiera sig som grupp, från sina underordnade genom att anta nya modestilar.

Det är enligt mitt sätt att se inte bara det att storkonsumenter vill särskilja sig som klass genom att välja logofria varor De vill med all säkerhet också skilja sig ifrån tanken, eller farhågan, att det de bär kan antas vara fejk och av lågkvalitet samt ofta på bekostnad av de svagaste i den globala modeindustrin. Själv skulle jag aldrig idag köpa en dyr logoprodukt från något av flitigt kopierade modehusen. Såklart bär jag produkter med loggor som jag köpt tidigare eller tagit från min mors garderob, som Chanel, Gianni Versace, Hermes, Fendi etc. Men skulle jag gå ut och köpa en väska idag, skulle jag helt klart välja en enkel Bottega Veneta eller väldigt ovanlig och limiterad Chanel.

 

Läs gärna artikeln som inlägget baserats och citerats på, on-line http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html

This blogpost contains quotes and summerys from an article on-line at http://www.thestar.com/business/2015/06/16/luxury-goods-go-low-key-even-logo-free.html . Though the article is too big for a blogpost, please read it in full version on-line as I chose not to translate it. I has also commented the article and added my own thougts to it that also has not been translated here either.

Eller varför inte den här diskreta Bottega Veneta väskan i perfekt storlek ? www.bottegaventa.com


Fashion and beauty role models that inspires me :)

15 June 2015

I mitt hem har foton som inspirerar och ger mig idéer inför mitt närmaste mål att prova på yrket modeassistent. Vissa kallar dessa samlade intryck för moodboards, för mig är det bästa uttrycket läromedel. Alla har vi våra idéer kring estetik och vad som är skönhet, här får ni ett inlägg där jag valt några av mina främsta mode förebilder och inspirationskällor som ligger på bordet just nu.

In my home I gather photos that inspires and gives me ideas for my next goal to try the profession of being a fashion assistant. Some may call these overall impressions: moodboards. For me the best expression is teaching materials. We all have our ideas about aesthetics and what beauty is, here you find a blogpost in which I have chosen some of my main fashion role models and sources of inspiration that are spread on my table right now.

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Robert Nordberg Photographer Thomas Klementsson, Picture taken from www.robertjnordberg.se

Stylist Emma Thorstrand Photographer Christian Coinbergh. Picture taken from theforumist.com

 

Stylist Jenny Fredriksson Photographer Bersa. Picture taken from www.bersa.se

Stylist Lisa Pettersson Photographer Åsa Tallgard. Picture taken from http://www.gosee.us/asatallgard/page/news

And a big inspiration is the amazing stylist and hairstylist Tito Frez, who always looks fab and stylish himself and makes me and others he styles feel and look beautiful.


"Shoes: Pleasure and Pain" @ V & A Museum in London

10 June 2015

Wedding toe-knob paduka Silver and gold over wood India, 1800s V&A: LOAN: CALAM.2:1+2 © Victoria and Albert Museum, London

 

Nu på lördag öppnar utställningen ”Shoes:Pleasure and Pain” på Victoria & Albert Museum i London. Som tur är utställningen öppen 13 juni 2015 – 31 januari 2016, eftersom jag oftast åker till London strax innan jul.

Utställningen kommer att visa extrema skor från runt om i hela världen och presenterar cirka 200 par skor som sträcker sig allt ifrån en sandal i rent bladguld, med ursprung från det gamla Egypten, till de mest komplicerade designs av samtida skohantverkare. Utställningen kommer att visa den kulturella betydelsen och den transformerande kapacitet skor har, vidare kommer den att undersöka den senaste utvecklingen inom skotekniker som skapar möjlighet till allt högre klackar och dramatiska former. Exempel från berömda skobärare och samlare kommer att visas tillsammans med en bländande utbud av historiska skor, vilka många aldrig har visats tidigare.

Jag är en riktig skopassionista så utställningen känns som ett måste :)

Upcoming saturday the exhibition ”Shoes:Pleasure and Pain” opens up at the Victoria & Albert Museum in London. My luck is that the exhibition is open 13 june 2015 – 31 january 2016, due to the fact I almost every year travel to London before christmas.

This exhibition will look at the extremes of footwear from around the globe, presenting around 200 pairs of shoes ranging from a sandal decorated in pure gold leaf originating from ancient Egypt to the most elaborate designs by contemporary makers. It will consider the cultural significance and transformative capacity of shoes and will examine the latest developments in footwear technology creating the possibility of ever higher heels and dramatic shapes. Examples from famous shoe wearers and collectors will be shown alongside a dazzling range of historic shoes, many of which have not been displayed before.

I am a real shoepassionista so therefor the exhibition feels like a must-visit :)

Read more at: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/shoes-pleasure-and-pain/about-the-exhibition/

Pale-blue shoes, photographed on the mantelpiece in The Norfolk House Music Room, the British Galleries at the V&A, London, 2014 Silk satin with silver lace and braid England, 1750s V&A: T.70+A—1947; M.48+A—1962 (diamond and sapphire buckles. © Victoria and Albert Museum, London

Atalanta Weller (b.1978) ‘Scotty’ boots Leather and polyurethane Designed in England, made in Portugal, 2010 V&A: T.94:1+2—2011. Image © Victoria and Albert Museum, London


Congratz Azzedine Alaia 75 years and still going strong, making women beautiful :)

07 June 2015

När Azzedine Alaia flyttade till Paris fick han sitt första jobb hos Christian Dior, men det varade bara fem dagar. Efter Alaia öppnade sitt eget designhus, har han parallellt arbetat med uppdrag för andra designers; t.ex. skapade han prototypen för Yves Saint Laurents Mondrian-inspirerade klänning. Alaïa var den första som använde supermodellen Naomi Campbell på catwalken. Han visste från början att Naomi hade ”star quality”, verklig närvaro och har sagt att när hon gör entré i ett rum sker något magiskt. Men i början ville ingen anlita henne som catwalk-modell. Alaia åkte till New York tillsammans med Naomi för att besöka olika modellagenture. Agenturerna ville inte anlita henne. En av agenturerna som nobbade Naomi var Elite. Då gick Alaia för att träffa ägaren till Elite och sa till honom: "Lyssna hon är min dotter, så du måste anlita henne och se efter henne. Jag vill inte att hon ska vara kvar på egen hand i New York." Det var början på en av största supermodellernas karriär.

Alaias unika försäljningsargument vilade på maximal definition av kroppen, hans kläder, ofta bias- cut, tillät bäraren att uppleva största möjliga rörelsefrihet. Idag är Alaias skapelser mindre extrema. Men ändå bygger hans design fortfarande på kroppen, istället trender. Designern har beskrivit sig själv som en ”bâtisseur” eller byggmästare. Han skär mönstret och monterar prototypen för varenda klänning som han skapar, genom skulptering och drapering av tyget på en levande modell. Han har förklarat, "Jag måste prova mina saker på en levande kropp, eftersom de kläder jag gör måste respektera kroppen"

When Azzedine Alaia moved to Paris his first job, for Christian Dior, lasted only five days. After Alaia opened his own he also worked on commissions for other designers; for example, he created the prototype for Yves Saint Laurent's Mondrian-inspired shift dress. Alaïa was the first to feature the supermodel Naomi Campbell on the catwalk. He knew from the start Naomi had star quality, and real presence, whenever she enters a room magic happens. But at the beginning, nobody wanted her to model for shows. Alaia went to New York together with Naomi to see the model agencies. The agencys did not want her and not Elite either. So Alaia went to see the owner and said to him, "Listen. She is my daughter, so you have to take her on and look after her. I don't want her to be left all on her own in New York." The beginning of a supermodels career.

The designers unique selling point was that, despite maximum definition of the body, his clothes, often bias-cut, allowed the wearer to experience the greatest possible freedom of movement . Today Alaias creations are less extreme. And yet his designs are still based on the body rather then trends .  Alaïa has described himself as a bâtisseur, or builder. He cuts the pattern and assembles the prototype for every single dress that he creates, sculpting and draping the fabric on a live model. As he explains, "I have to try my things on a living body because the clothes I make must respect the body"


Fashion that makes you think about more important things than, fashion ...

05 June 2015

 

I am not gonna translate this article from www.huffingtonpost.com that I just read. It moved me deeply and I will quote parts of the article below.  . Sweden has so many great designers, editors, stylists, photographers etc.etc. Today I am especially proud of Calle Stoltz :)

Quotes from article written by Eleanor Goldberg:

"On first glance, the images look like they’ve been lifted from a striking Vogue spread. But upon closer inspection, it becomes more clear that these Kenyan “models” have probably never flipped through the high-fashion magazine’s glossy pages....Back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Calle Stoltz partnered with creative group Saatchi & Saatchi to produce a compelling campaign highlighting the struggles Samburu people, a nomadic tribe, face. Each "model" posed holding a luxury good and was set against a stark and arid backdrop. The goal was to show how the money consumers flippantly spend on disposable items can have an immeasurable impact on people living in disaster areas.  More than 250,000 members of the tribal community live in a remote area of Northern Kenya, an area where such as essentials as water are challenging to come by, according to the Samburu Project, a group that provides clean drinking water to the Samburu people in Kenya. The women are typically tasked with fetching water for their families and spend up to 12 hours a day doing so, often only to come back empty handed. If they're "lucky" enough to find water, it's often contaminated -- which can lead to diarrhea, a leading cause of death in the community.To help these communities survive, Cordaid, and its local partners, work on finding sustainable solutions during the drought periods. Such systems include building shallow wells and ponds so that they can save water during the rainy season, according to the organization's website.

The group hopes that the campaign will continue to inspire supporters to reevaluate the value of the money they spend, and how setting aside just a few dollars can make a difference.

Please read full article and get links to make a difference at: http://www.huffingtonpost.com/2015/06/05/poverty-photoshoot-kenya_n_7512410.html


”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”

05 June 2015

Fashionsad for YSL

 

Jag läste en artikel av Elizabeth Lancaster som publicerades igår on-line på www.cbsnews.com En modeannons har förbjudits då den visat en modell med "ohälsosam undervikt". Annonsen för Yves Saint Laurent som publicerades i Elle UK har förbjudits då modellen som avbildas i annonsen ses som "sjukligt underviktig"

"Många människor tittar på dessa annonser" "Men i modevärlden, säljer skinny fortfarande en hel del." berättar vice chef Natalie Zmuda Advertising Age till CBS. UK:s Advertising Standards Authority ansåg att denna annons i synnerhet var "oansvarig", med modellens synliga bröstkorg och revben samt tunna knän och lår.

Efter alla de skadliga effekterna dessa typer av bilder har haft på kroppsuppfattning och hälsa är det svårt att förstå hur de kan fortsätta att visas i media.

Andra modeannonser/kampanjer som förbjudits i UK är t.ex. nedanstående annons för Tom Ford (sexualiserad kvinna) och Miu Miu (sexualisering av barn, modellen var dock 21 år när bilden togs, men det som räknas är såklart det visuella budskapet)

 

I read an article that was published yesterday on-line at www.cbsnews.com by Elizabeth Lancaster. ”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”. An advertisement for fashion brand Yves Saint Laurent that appeared in Elle UK magazine has been banned after a regulator deemed the model depicted in the ad as "unhealthily underweight."

"A lot of people are looking at these advertisements," "But in the fashion world, skinny is still selling a lot." said deputy managing editor Natalie Zumba at Advertising Age to CBS. The U.K.'s Advertising Standards Authority thought that this ad in particular was "irresponsible," citing the model's visible rib cage, thin knees and thighs, and a pose that drew attention to her narrowness.

After all of the harmful effects these types of images have had on body-image and health it's hard to understand how they can continue to appear in the media.

Other fashion ads that has been banned in UK is for example; fashion ad below for Tom Ford (sexualising women) and Miu Miu (sexualising children, though the model at the time of the photoshoot actually was 21 years, but its the visual message thats important).


The True Cost - out now ! A must movie for a true fashionista...

30 May 2015

Nu får Mr Darcy (Colin Firth) vara sidekick på hans frus Livias filmpremiär av "The True Cost".

The True Cost är en film som får mig att tänka kring min kärlek till det vackra och underbara som jag älskar, mode ! Vad jag bara vill säga innan jag verkligen rekommenderar att ni beställer filmen är: Skulle inte ni, precis som jag, gladeligen betala det dubbla för kläderna som lågprisvarukedjorna säljer, om det garanterades att den vinstandelen gick till arbetarna och inte till aktieägarna eller fabrikörernas vinstutdelningar? 

"Det här är en berättelse om kläder. Den handlar om de kläder vi bär, de människor som gör dem, och effekterna branschen har på vår värld. Priset på kläder har minskat i årtionden, medan miljö- och människokostnaden vuxit dramatiskt. The True Cost är en banbrytande dokumentärfilm som drar tillbaka gardinen och avslöjar den oberättade storyn, och frågar oss, vem/vilka/vad är det som verkligen betalar priset för våra kläder?

The True Cost är filmad i länder över hela världen, från upplysta catwalks till den mörkaste slummen och presenterar intervjuer med världens ledande opinionsbildare, inklusive Stella McCartney, Livia Firth och Vandana Shiva. The True Cost är ett aldrig tidigare skådad projekt som inbjuder oss på en ögonöppnande resa runt om i världen och in i många människor liv samt de platser som ligger bakom våra kläder. " (citat från truecostmovie.com)

Läs allt om filmen och se hur man ser det på truecostmovie.com.

Now, Mr. Darcy (Colin Firth) is the sidekick to his wife Livia at her movie premiere of movie "The True Cost".

The True Cost is a film that makes me think about my love for the beautiful and wonderfull as I love fashion! What I just want to say before I really recommend you to order the film is: Would not you, like me, happily pay double for the fashion the big lowprice retailers produce and sell, if there were guarantees that the profits of this part of the cost,  went to the workers and not to shareholders or the factoryowners?

"This is a story about clothing. It’s about the clothes we wear, the people who make them, and the impact the industry is having on our world. The price of clothing has been decreasing for decades, while the human and environmental costs have grown dramatically. The True Cost is a groundbreaking documentary film that pulls back the curtain on the untold story and asks us to consider, who really pays the price for our clothing?

Filmed in countries all over the world, from the brightest runways to the darkest slums, and featuring interviews with the world’s leading influencers including Stella McCartney, Livia Firth and Vandana Shiva, The True Cost is an unprecedented project that invites us on an eye opening journey around the world and into the lives of the many people and places behind our clothes." quote from truecostmovie.com

Please read everything about the movie and see how to watch it at truecostmovie.com. 


Congrats, Louis Vuitton and H&M are listed as the most valuable fashion brands in the world :)

22 May 2015

Picture Louis Vuitton

Picture H&M

 

Forbes listade förvånadsvärt LVMH-ägda Louis Vuitton som nummer 14 på sin lista över världens 100 mest värdefulla varumärken. Det var det enda klädmärket på topp 20 där resterande företag mestadels var teknikföretag som Apple, Microsoft och Google.

I februari, uttalade Louis Vuitton att deras omsättningstillväxt 2014 har de att tacka sin creative director Nicholas Ghesquière för:

"För Louis Vuitton, kan 2014 kännetecknas av en stark kreativt momentum, som dominerades av det entusiastiska mottagandet av Nicolas Ghesquière första visningar och nya produkter," skrev varumärket då i ett uttalande enligt brittiska Vogue.

Svenska H & M utsågs till nummer 33 på Forbes lista. I maj 2015 har bolaget ett börsvärde på $ 67.800.000.000 och sysselsätter cirka 93.351 personer.

Gucci utsågs till nummer 42 på listan över världens 100 mest värdefulla varumärken, Hermes kom in på 51, Cartier på 55, Zara på 58, Coach på 63, Rolex på 65, Prada på 74, Chanel vid 85, Ralph Lauren på 89 och Target på 92.

 

Forbes surprisingly listed LVMH-owned Louis Vuitton as no. 14 on its list of the world's 100 most valuable brands. The only fashion brand in the top 20 was mostly surpassed by technology companies, including Apple, Microsoft andGoogle.

Back in February, Louis Vuitton accredited its 2014 revenue growth to creative director, Nicholas Ghesquière.

"For Louis Vuitton, 2014 was characterized by strong creative momentum, dominated by the enthusiastic reception of Nicolas Ghesquière's first runway shows and the new products," the brand wrote in a statement at the time, according to British Vogue.

Swedish retailer H&M was named no. 33 on Forbes' list. As of May 2015, the company has a market cap of $67.8 billion and employs about 93,351 people.

Gucci was named number 42 on the list of the world's 100 most valuable brands,Hermes came in at 51, Cartier at 55, Zara at 58, Coach at 63, Rolex at 65,Prada at 74, Chanel at 85, Ralph Lauren at 89 and Target at 92.

 

Please read full article: http://www.fashiontimes.com/articles/21011/20150521/louis-vuitton-named-valuable-luxury-brand-forbes.htm

 


Louis Vuitton Series 2 exhibition arrives in Rome tomorrow :)

21 May 2015

 

Past, present and future :pictures: @instagram#louisvuittonseries2

 

Louis Vuitton Series 2 landar i Rom som enda europeiska anhalt för utställningen, från 22 Maj-7 juni, på Palazzo Ruspoli.

Utställningen innefattar en bana i 9 steg (och 9 rum) som berättar om universum och en ständig utveckling av det franska märket. 9 teman som illustrerar både modehusets arv och den kreativa vägen som ledde till födelsen av den tredje kollektionen av den hyllade modedesignern för det legendariska märket.  

 

Louis Vuitton Series2 arrives in Roma as the only European stop of the exhibition, from May 22 to June 7, at the Palazzo Ruspoli.

The exhibition contains of a path in 9 stages (and 9 rooms) that tells the universe, and articulated in constant evolution, the French brand. 9 themes that illustrate both the heritage of the Maison, qaunto the creative path that led to the birth of the third collection of the acclaimed fashion designer for the legendary label.


"Makeup" av Mia Högfeldt är efterlängtad :)

12 May 2015

Bild från www.mynewsdesk.com

 

Jag blir sällan nöjd när jag försöker sminka mig på något nytt sätt. Kanske är det därför jag nästan alltid har en naturlig och ”ren” make-up? Men nu ska jag faktiskt inspireras och ta lärdom av en ny bok som kommer snart, Makeup av Mia Högfeldt.

Mia Högfeldt som är en av Sveriges mest erfarna makeup artister delar med sig med knep och råd för kvinnor i alla åldrar. Alltifrån smink och verktyg till hur man vårdar sin hud på bästa sätt.

"- En makeup ska framhäva och stärka en person, inte dölja ansiktet under lager av smink. För mig är det viktigast att makeupen boostar ditt självförtroende, säger Mia. - Jag vill dela med mig av allt jag lärt mig under mina år i branschen. Om vad som funkar form- och färgmässigt, om produkter och teknik och hur du hittar det som passar just dig."

Läs hela artikeln här:http://www.mynewsdesk.com/se/bonnier-fakta/pressreleases/aentligen-en-svensk-makeupbok-full-av-inspiration-foer-kvinnor-i-alla-aaldrar-1157980

I am seldom satisfied after trying to apply new makeup in a new way. Maybe that's why I always wear a natural and "clean" make-up? But now I hope to be inspired and learn from a new book thats about to be released soon, Makeup by Mia Högfeldt.

Mia Högfeldt which is one of Sweden's most experienced makeup artists share her tricks and advice for women in all ages. From makeup and tools to how you take care for your skin in the best way.

"- A makeup should emphasize and strengthen a person, not hiding the face under layers of makeup. For me it is important that the makeup boosts your confidence, says Mia. - I want to share with you everything I have learned from my years in the industry. As what works form and color wise, about products and technologies and how to find out what suits you."

Read full article here :http://www.mynewsdesk.com/se/bonnier-fakta/pressreleases/aentligen-en-svensk-makeupbok-full-av-inspiration-foer-kvinnor-i-alla-aaldrar-1157980
 


Fashion has no age !

10 May 2015

Joni Michell for Ralph Lauren. Photograph: Ralph Lauren

Joan Didion for Céline. Photograph: Céline

 

Ibland kommer modeartiklar som verkligen ligger rätt i tiden. Så som Ida Skovmands artikel i svenska Helsingborgs Dagblad med rubriken ”Våren och sommaren 2015 är en säsong som har ovanligt hög medelålder. Åttioplussare i modemagasinen, vad betyder det egentligen? Är det en åldersdemokratisk förändring på sikt eller ett simpelt pr-trick?” Där skriver hon om när Céline avslöjade att Joan Didion ”åttio bast” som märkets nya kampanjansikte möttes det med enorm uppmärksamhet. En företeelse som har sina rötter för Céline ända sedan de anställde Phoebe Philo som verkar ha den ”ovanliga begåvningen att förvandla allt hon tar i till guld”. Kanske gäller det också synen på mannekängåldrar. Med Céline är inte ensam om företeelsen just nu. I många reklamkampanjer frontas stora märken av kvinnor med en helt annan ålder som t.ex. Joni Mitchell 71 år för Saint Laurent och Iris Apfel 93 år för Kate Spade. Även Dolce & Gabbana hittar tillbaka till den italiensk familjen med ”äldre okända damer med handväskor i nävarna”.

Minna Palmqvist som är en svensk klädskapare och inte rädd för att uttrycka vad hon anser är fel i modebranschen, blev ”sjukt peppad” när Célinekampanjen kom och använde en äldre person i sin visning för ss2015. Hon har medvetet använt sig av agenturernas ”peopleavdelning” som inte behöver leva upp till längd, mått och ungdomsfixering. Av artikeln framgår att Minna Palmqvist tycker det är synd att äldre människor inte får ta plats i det offentliga rummet.

Modejournalisten och tillträdda modechefen för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm Karina Ericsson Wärn har sett tydligt att hur vi ser på äldre människor i stil skiljer sig mellan olika länder och städer: ”– Paris är inte på långa vägar så ålderssegregerat som Stockholm är och man ser ständigt livs levande äldre stilikoner på gatan. Min egen make är sjuttio, och blir ständigt fotograferad av streetstyle-fotografer. Men att modebranschen marknadsför sig med framförallt knappt vuxna är förstås ett stort problem” Hon anser också att modet, ”rent visuellt” inte har en klar åldersgrupp som målgrupp: ”– Man kan vara pensionär och snygg i Weekday, och man kan vara gymnasiestuderande och flott i Max Mara, om plånboken tillåter.”

Även om detta bara är en trend så ställer jag mig helt bakom vad Minna Palmqvist menar med att: ”Oavsett bakomliggande strategier ändras i alla fall något, om än litet, varje gång ett stort företag väljer att visa upp andra ansikten än dem vi är vana att se, vare sig det handlar om ålder, kön, etnicitet eller kroppsform”

(Läs gärna hela artikeln och intervjuerna : http://www.hd.se/kultur/2015/04/12/ovre-modealdern/)

Sometimes fashions trends really come at the right time. As Ida Skovmands article in Swedish newspaper Helsingborgs Dagblad, entitled "The spring and summer of 2015, is a season that has unusually high average age. 80+ in fashion magazines, what does it really mean? Is there a democratic change in age in the long term or is it a simple PR trick? " The journalist writes about when Céline revealed that Joan Didion "80 years" was the brand's new campaign face and this was met with tremendous attention. A phenomenon that has its roots in Céline since Phoebe Philo came to the house, who seems to have the "unusual talent to turn everything she touches into gold". Perhaps it changes even the mannequin ages. Céline is not alone in this phenomenon right now. Many advertising campaigns are fronted by women with a completely different age then usual, such as Joni Mitchell 71 for Saint Laurent and Iris Apfel 93 years for Kate Spade. Even Dolce & Gabbana go back to the Italian family with "older unfamiliar ladies with handbags in their hands."

Minna Palmqvist is a Swedish fashion designer who are not afraid to express what she thinks is wrong in the fashion industry. She became crazy motivated when the Célinecampaign came and used an older person in her display of ss2015. She has deliberately used the services of the modelagencies called the "people department" that does not need to live up to the length, measurement and youthfixation. The article shows that Minna Palmqvist thinks it's a shame that older people are not allowed to take place in the public space.

Fashion journalist and fashion boss of Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm, Karina Ericsson Wärn, have notices a clear change in how we see older people and style and how it differs between countries and cities, "- Paris is not nearly as age segregated as Stockholm is and you look constantly see older styleicons on the street. My own husband is seventy years, and is constantly photographed by streetstyle photographers. But the fact that the fashionindustry markets itself primarily with barely adults is of course a big problem "She also believes that courage,"visually" does not have a clear agegroup as the targetgroup:" - You could be retired and stylish in Weekday, and you can be a secondary student and beautiful in Max Mara, if your wallet allows. "

Although if this is just a trend I fully agree what Minna Palmqvist mean by saying: "Regardless of the strategies underlying the change is at least something, albeit small, every time a major company chooses to display other faces than those we are used to seeing, whether it's about age, gender, ethnicity or body shape"

(Please read the entire article and interviews: http://www.hd.se/kultur/2015/04/12/ovre-modealdern/)

Minna Palmqvists vårmodevisning 2015.Bild Märta Thisner och Petter Cohen


From Douglas Booth, to Ferragamo, to Swedish Hockey....

09 May 2015

 

Picture from Twitter.com/DouglasBooth (dressed in Ferragamo)

Den här dagen började med att i mitten av alla vänförfrågningar på facebook, dök ett välbekant namn upp nämligen Douglas Booth. Med all sannolikhet ett fejk-konto men det kan inte lätt avfärdas eftersom jag den senaste tiden blivit frågad av diverse kändisar som senare upptäckts vara riktiga konton och trevliga nya kontakter.

Så jag tittade runt lite för att se vad skådespelaren gör nu och upptäckte en vacker reklamfilm för Ferragamo; http://www.ferragamo.com/manstory/en/eur

Efter att ha sett filmen och vilka som medverkat, så är kopplingen till Sverige och Tre Kronor klar. Kommer Henrik Lundqvist ansluta och har vi någon chans mot Kanada? :)

This day began with looking at new friend requests on Facebook and there in the middle appeared a familiar name; Douglas Booth. Probably a fake account, but it can not be easily dismissed because I recently had friend requests from various celebrities that later proved to be real and nice new contacts.

So I looked around a bit to see what the actor is doing now and discovered a beautiful commercial for Ferragamo; http://www.ferragamo.com/manstory/en/eur

After looking at the commercial and the list of people starring, the connection to Sweden and our hockeyteam ”Tre Kronor” came to mind. Will Henrik Lundqvist join our national team and will we stand a chance against Canada?


ASHLEY OLSEN & MARY-KATE OLSEN, THE ROW, NOMINATED FOR CDFA AWARDS AGAIN

06 May 2015

Picture of Ashley and Mary-Kate Olsen (The Row) from cdfa.com

Jag läste en artikel av Lauren Cochrane på theguardian.com. The Row, inrättat av tvillingarna Olsen, har nominerats i två kategorier till det amerikanska designpriset CDFA ”Womens Designer of the Year”. Ett pris de redan vunnit sedan tidigare. Olsen tvillingarna är kända sedan de var barnskådespelare i tv-serien ”Full house”. Senare var tvillingarna med kända som fashionistas med sin bohemiska look med oversized plagg, stora hattar och solglasögon. Men The Row är något helt annat. Varumärket har växt enormt och deras första Manhattan butik kommer att öppna i slutet av 2015.

Prisutdelningen av CDFA kommer äga rum den 1a juni i Alice Tyllt Hall, Lincoln Center. The Row tävlar i år mot Altuzarra, Marc Jacobs, Michael Kors och Proenza Schouler.

Vilken designer skulle du rösta på? :)

 

I read an article online by Lauren Cochrane for theguardian.com. Apparently The Row, set up by the Olsen twins has been nominated for the american designaward CFDAs Womenswear Designer of the Year. The Olsen twins have been famous since they were child actors in the tv-serie ”Full House”. After that they were famous bohochic fashionistas dressed in draped layers, big hats and big sunglasses. But The Row stands for something completely different. The brand has grown enormously and the first Manhattan store will open in the end of 2015.

The CDFA Fashion Award will take place on June 1st at Alice Tyllt Hall, Lincoln Center. The Row competes this year with Altuzarra, Marc Jacobs, Michael Kors and Proenza Schouler.

What brand would you vote for? :) 

Pictures of myself wearing lambskin dress from The Row, photo Simon Pudas for nathalieschuterman.com


China - trough the looking glass..... exhibition at Met !

04 May 2015

picture from www.metmuseum.org

 

Vilken underbar utställning för oss som älskar mode. Önskar jag var på plats och fick uppleva dessa underbara kreationer.

Så är ni i N.Y missa inte uställningen på The Metropolitan Museum of Art (1000 Fifth Avenue New York) 

Det mest extravaganta är Kinas egen "Chanel" nämligen designer Guo Pei och guldklänningen enligt mig.

Speciellt intressant för mig just nu när jag ska påbörja en sommarkurs på Stockholms Universitet för att lära mig mer om orientaliskt mode. Kursen heter "Kläder och utseende i Japansk kultur".

 

What a wonderful exhibition for us who love fashion. I wish I could be there and see all this wonderful creations.

So, if you happens to be in N.Y do not miss the exhibition at The Metropolitan Museum of Art (1000 Fifth Avenue New York)

The most spectacular is Chinas own "Chanel" the designer Guo Pei and the golden dress according to me.

This is a special interest for me right now due to that I will take a summercourse at Stockholm Universite to learn more about fashion from the Orient. The course is "Clothes and apperance in Japanese culture".

pictures from fashionspot.com  and newscater.com

Picture from stylefluidtrenz.blogspot.com

Picture from thestraittimes.com


Colin Farrells new lifestyle and campaign for Dolce & Gabbana

01 May 2015

Picture from elle.com

Jag läste en artikel on-line på gq-magazine.co.uk av Jessica Punter i vilken min släkting (känns som alla är släkt på Irland då alla kallas ”second cousins” ). Colin Farrell har intervjuats inför sin kommande actionfilm och reklamkampanj för Dolce & Gabbana och sitt nya hälsosammare liv. Bra jobbat !

”Han gör ingen hemlighet av det faktum att han har varit nykter i åtta år och även slutatröka (för en tid) med bara viljestyrka och en avskedsbrev till tobaken. Dessa dagar får Farrell sina kickar från andra håll. "Jag älskar grön juice", säger han. "Bara rakt upp och ner selleri, grönkål, gurka, äpple, citron och ingefära. Jag utövar också en hel del hot yoga. Jag bara finner det mycket terapeutiskt att fly under två timmar in i ett hett rum." Men han är uppfriskande ärlig om gymmet. "Pengar är min huvudsakliga drivkraft. Det är så tråkigt - jag önskar inte det [gymmet] min värsta fiende."”

Utöver detta ovan, här kan ni se mig i några SS2015 från Dolce & Gabbana som kan köpas via nathalieschuterman.se eller i butik Nathalie Schuterman i Stockholm

I read an article online at gq-magazine.co.uk by Jessica Punter where my relative (feels like everyone is family in Ireland as "second cousins"), Colin Farrell was interviewed about his upcoming action movie, his advertising campaign for Dolce & Gabbana and having a healthier lifestyle. Well done!.

”He makes no secret of the fact he has been sober for eight years and also quit smoking (for a time) with just willpower and a parting letter to tobacco. These days Farrell gets his kicks elsewhere. "I love green juice," he says. "Just straight up celery, kale, cucumber, apple, lemon and ginger. I also do a good bit of hot yoga. I just find [it] very therapeutic escaping for two hours in a hot room." But he's refreshingly honest about the gym. "Money is my main motivator. It's such a drag - I wouldn't wish it [the gym] on my worst enemy."”

In addition to this, here you can see some of the SS2015 from Dolce & Gabbana featuring myself from boutique Nathalie Schuterman in Stockholm (you can also buy them on-line on nathalieschuterman.com)

All pictures on me in Dolce & Gabbana from nathalieschuterman.se


Margiela documentary out ”The Artist is Absent”

27 April 2015

”Han har aldrig blivit fotograferad, är mycket lång och ingen vet hur han ser ut. Men det är typ allt vi vet om modedesigner Margiela. Så hur i hela friden kunde de göra en film om honom?......

När vi hörde att filmaren Alison Chernick hade gjort en biopic om Martin Margiela, som lanserad på Tribeca filmfestival och nu på nätet, blev vi glada. Kultdesignern har aldrig blivit fotograferad offentligt, och aldrig en gång bugat som tack på en catwalk. Ingen utanför hans inre cirkel vet hur han ser ut, bortom en kornig och overifierade bild på Google Bilder. Slutligen skulle vi få se den riktiga Margiela! Nej, faktiskt, det får vi inte. (En ledtråd är titeln.) Även om denna dokumentär gjordes med fullt stöd från Margiela, uppträder han aldrig i den.”.....

Margiela handlar om mode och design i sin renaste form: ingen glamour, ingen bild, inget ego. I en bransch där superstardesigners är normen, insisterade han på att samarbeta med sina team. Han bokade aldrig kändismodeller, och ofta täckest hans modellers ansikten i huvor. Resultatet är en 12 minuter lång film som inte kan visa oss Margiela, men ger en verklig känsla av mannen. En anonym biopic: vad kan vara mer Margiela än så?”

(Artikeln är fritt citerad till svenska av mig, länk till artikeln se nedan)

”He has never been photographed, is very tall and nobody know what he looks like. But that’s pretty much all we know about the fashion designer Margiela. So how on earth did they make a film about him? When we heard that filmmaker Alison Chernick had made a biopic about Martin Margiela, launching at the Tribeca film festival and now online, we were excited. The cult designer has never been photographed in public, and never once taken a catwalk bow. No one outside his inner circle knows what he looks like, beyond one grainy and unverified picture on Google Images. Finally, we’d get to see the real Margiela! Well, actually, we don’t. (The clue is in the title.) Although this documentary was made with the full support of Margiela, he never appears in it. Margiela is about fashion and design in its purest form: no glamour, no image, no ego. In an industry where superstar designers are the norm, he insisted on working collaboratively with his teams. He never booked celebrity models, and often covered his models’ faces in hoods. The result is a 12-minute film which may not show us Margiela, but gives a real sense of the man. An anonymous biopic: what could be more Margiela than that?

Quotes from the article by Jess Cartner-Morley, see link http://www.theguardian.com/fashion/2015/apr/27/margiela-documentary-the-artist-is-absent-what-do-we-learn-about-the-greta-garbo-of-fashion

Pictures are from the article mentioned and from www.maisonmargiela.com


Might be popping down to Marbella for a few days :)

26 April 2015

Jag har alldeles för mycket att göra de närmaste dagarna för att blogga. Jag har en tenta i veckan och därefter tänkte jag åka ner till Marbella några dagar. Jag vet att jag kom från N.Y. alldeles nyss, men man får passa på mellan alla tentor och jobb. Vad skulle jag vilja packa om jag fick välja fritt? Här kommer några inspirationsbilder ! Alla bilder är på mig och från nathalieschuterman.com,  en butik som ligger mitt i Stockholm och har allt en riktig fashionista kan önska sig, rekommenderas :)

I have way too much to do the next few days for blogging. I have an exam this week and after that I am thinking about popping  down to Marbella for a few days. I know I just came home from a N. Y. trip but one must take this opportunity between all exams and jobs. What would I pack if I could choose freely? Here are some inspirational pictures! All pictures are from nathalieschuterman.com with me in the them. Nathalie Schuterman is a boutique located in central Stockholm and has everything a real fashionista could wish for, highly recommended:)

All pictures from nathalieschuterman.com


Congratz to Damernas Värld 75 years :)

24 April 2015

Nu fyller Damernas Värld 75 år! Sveriges största modemagasin för kvinnor har haft en lång resa med många förändringar som genom att möta dessa alltid legat rätt i tiden och behåller sin ledande ställning. Precis som ett reportage i jubileumsnumret har jag själv vuxit upp med Damernas Värld i hemmet.

Är det inte underbart att jubileumsomslagets vackra modell är självaste chefredaktören Martina Bonnier, som även varit min chef både som intern på Damernas Värld som modeassistent under 2014. Hon är också den härliga kvinna som jag fått förmånen att arbeta med som modell för på Guldknappengalan 2014, vara en av modeassistenterna till boken ”Martinas Modevärld” och modell vid pressträffen för boken.

Det här är bara början, lycka till i framtiden :)

Damernas Värld has its 75 year birthday! Sweden's largest fashion magazine for women has had a long journey with many changes and timely which has led to that it retains its leading position.

Just like a article in the anniversary issue, I myself have grown up with Damernas Värld in my home.

Is not it wonderful that the anniversarycovermodel is the beautiful chiefeditor Martina Bonnier herself, who also has been my boss as I had an fashion assistent internship at Damernas Värld in 2014. She is also the lovely lady who I had the privilege to work with modelling at Guldknappen2014 and as one of the fashionassistants for to the book "Martina's Fashion World" and later modelling for at the presslaunch for the book.

This is just the beginning, good luck in the future :)

Myself modelling for ”Martinas Modevarld” at the presslaunch.

Pictures from bonnierfakta.se and damernasvarld.se


What is a Dandy?

23 April 2015

Photo: Cover of Plaza Uomo 5/2014

Picture: Pinterest.com

Fabian Midby har skrivit en bra artikel i den svenska modetidskriften för manligt mode Plaza Uomo nummer 5/2014 med rubriken ”Den Tvättäkta Dandyn”. Skribenten börjar med att klargöra:”Med sin skarpa look och vassa penna är Nicholas Foulkes vår tids mest utpräglade dandy. Plaza Uomo får en exklusiv audiens i historikern, klockkännaren och Financial Times-krönikörens hem.” Midby skriver att Foulkes välkomnar honom iklädd kastanjebruna manchesterbyxor med broderade ankor på, penny loafers, kraftig guldkedja runt halsen och händer fyllda med gnistrade ringar, armband och klocka samt att det inte är en ”underdrift att kalla honom en tvättäkta dandy”. Foulkes är känd för sitt djärva sätt att klä sig och smycka sig. Foulkes säger enligt artikeln att han alltid älskat kläder till en ”ganska så ohälsosam drag” och att han bär dessa kläder enbart för sin egen skull och inte har något intresse att jämföra sig med andra. Denna, enligt artikeln ”tvättäkta dandyn”, har sin största förebild i Hertigen av Windsor som han anser var den bäst klädde mannen på 1900-talet.

I ”Det moderna livets målare”  har Baudelaire att: ”Dandys karakteristiska skönhet består särskild i den kalla uppsyn som följer av det oåterkalleliga beslutet att aldrig tillåta sig bli rörd.”

Britten Beau Brummel, grundfiguren och dandyn personifierad, beskrivs som person i ”Dream Worlds, Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France”av R.H. Williams som trendsättaren som bestämde sin omgivnings regler. Han bestämde vem som var inne eller ute, och allt ifrån hur man konverserar korrekt till hur man klär sig. Det var dandyns sociala överlägsenhet som fördes över från honom till hans beundrare. Mitt i en tid av övergång och osäkerhet från den traditionellt politiska och ekonomiska makten som innehavs av aristokraterna, till ett nytt sorts ledarskap, trendsättarens ledarskap, konstruerat snarare av överlägsen smak, än traditionella överlägsenheten med ursprung från titel eller land. Brummell uppfann modeidealet, diskret elegans. Dandyism uppstod som en revolt mot den dominerande adliga kulturen, men i slutet av århundradet kom den även att stå emot masskulturen.

Den allmänna synen idag på vad som är utmärker en dandy anser jag skiljer sig markant mot det dandybegrepp som historiker och modevetare ställt sig bakom. Med detta sagt dras slutsatsen att det inte är en alldeles enkel sak att beskriva dandyn utefter dess performativitet. Bortsett från den erotiska dimensionen av att titta på andra, hör visuella spel med dömande och nära granskning också i huvudsak samman med dandyismen.

Det verkar helt enkelt inte finnas några rätt eller fel, inom några essentiella ramar kring mode och framförande, utan istället så har dandybegreppet förändrats till något annat än vad det var från början. Om vi får kalla honom ursprungsdandyn, Beau Brumell; enkel och modemedveten, fläckfri och till synes utan känslor och utan önskan att bli sedd, till dagens uppfattning av dandyn Nick Foulkes; uppseendeväckande fashionista med fabläss för lyx och dyrbara accessoirer som sätter honom främst i omgivningens blickfång (även om han själv anser att hans performativitet endast är för honom själv och att han inte vill jämföra sig med andra).

Fabian Midby has written a great article in the Swedish male fashion magazine ”Plaza Uomo” number 5/2014 entitled "The genuine dandy". The writer begins by clarifying: "With his crisp look and sharp pencil is Nicholas Foulkes today's most distinctive dandy. Plaza Uomo gets an exclusive audience of the historian, watch connoisseur and Financial Times contributors home." Midby writes that Foulkes welcomed him dressed in a chestnut brown corduroy pants with embroidered ducks on, penny loafers, heavy gold chain around his neck and hands filled with glistening rings, bracelets and watch. and that there is an "understatement to call him a genuine dandy". Foulkes is known for his bold way to dress and adorn himself. Foulkes says, according to the article, that he always loved clothes into a "pretty unhealthy state" and that he wears his clothes only for his own sake and have no interest to compare himself to others. This, "genuine dandy", has as his greatest rolemodel the Duke of Windsor, which he believes was the best dressed man in the 20th century.

In ”The painter of Modern Life and Other Essays” Charles Baudelaire stated that: "The Dandy characteristic beauty consists particular in the cold countenance afforded by the irrevocable decision to never allow themselves to be moved."

The british Beau Brummel, dandy personified, is described as a person in ”Dream Worlds, Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France” by RH Williams. Beau was a trendsetter who decided the rules of his society. He decided who was in or out, and everything from how to converse properly to how to dress. It was the dandy social superiority that sprung from him to his admirers. At a time of transition and uncertainty from the traditional political and economic power which are held by aristocrats, a new kind of leadership, trend-set's leadership, constructed rather superior taste, than traditional superiority originating from title, or property. Brummell invented the fashionideal, understated elegance. Dandyism arose as a revolt against the dominant aristocratic culture, but at the end of the century it became even a revolt againt massculture.

The general view today of what is characteristic of a dandy, I believe differs a lot from the dandyconcept that historians and fashionscience people endorsed. Having said this, it is concluded that there is not easy to describe the dandy and its performativity. Aside from the erotic dimension of watching others, among visual games with judgmental and close scrutiny also mainly associated with Dandyism.

It simply does not seem to be any right or wrong, in some essential frameworks around fashion and performance, instead the dandy concept has changed to something other than what it was originally. If we can call him the original dandy, Beau Brumell; simple and fashion conscious, flawless and seemingly without emotion and without the desire to be seen, and switch forward to our time and the perception of the dandy Nick Foulkes; startling fashionista with desire for luxury and expensive accessoires which put him in front as an ambient eye-catcher (although he himself considers his performativity made only for himself and that he do not want to compare himself with others).

Quotes and text is freely translated by me.

Picture of Beau Brummel from cabinetmagazine.org

Picture: Brijesh Patel. January 01 2011. Nick Foulkes


House of Fendi

01 April 2015

Picture from wheretraveler40.rssing.com 

För en månad sedan läste jag i ”The Guardian” att staden Rom har problem med cashflow och funderar på att sälja ”Square Colosseum” till Fendi. Byggnaden uppfördes under order av Benito Mussolini.

Efter att ha läst modehistoria, är kopplingen till att Italien, under början av 1900-talet med Rosa Genoni som undervisade i modeteori och historia, tydlig. Genoni tryckte på behovet att italienska designers och konsumenter förklarade sin självständighet från dominansen av franska modeskapare. För att lyckas med det skulle man försöka: 1. Återskapa känslan från den italienska guldåldern ”Renässansen” som ett moment som ger nationen inspiration och stolthet. 2. Uppdatera och modernisera de institutioner som reglerade modeindustrin i Italien. 3. Frigöra italienskt mode från Frankrikes modehegemoni.

Il Dulce, det vill säga Benito Mussolini, tog upp modebranschen som en del av fascismens agenda att hantera kulturyttringar kring nation, klass och genus i byggandet av ett nytt Italien och nya italienare.

Eugenia Paulicelli har skrivit boken ”Fashion and Fascism”.Ett av syftena till bokens skapande var att hon ville visa att mode har varit ett av de viktigaste sätten som Italien använt för att försöka skapa, främja och klargöra en nationell identitet för sig själva. Hon ville också erbjuda en modeanalys som behandlar modet under ett bredare historiskt perspektiv för att se hur och varför fröet, till efterkrigstidens utveckling av det italienska modet att bli en stor aktör på den internationella scenen, grodde.

Fendi lanserades 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom

- "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

Karl Lagerfeld har framför att han hade tittat på mode och arkitektur och hur de uttryckte avantgardistisk kultur i början av 1900talet för SS2015 RTW kollektionen.

Vad betyder egentligen Fendis intresse i Square Colosseum om man tänker ur ett djupare historiskt perspektiv?

One month ago i read in ”The Guardian” that Rome may sell Square Colosseum to Fendi as the city faces cash crisis. The building was constructed under orders of Benito Mussolini

While studying fashionhistory, I have learned than in Italy during the early 1900s, Rosa Genoni taught fashion theory and history at the University of Milano. Genoni pointed out the need for Italian designers and consumers to declare their independence from the dominance of French fashion. To do be able to accomplish that, they would try to: 1. Recreate the feeling from the Italian Golden Age "Renaissance" as an element that gives the nation inspiration and pride. 2. Update and modernize the institutions that regulated the fashion industry in Italy. 3. Freeing Italian fashion from the French fashion hegemony.

 Il Dulce, as Benito Mussolini also is known, took up the fashion industry as part of fascism agenda to deal with cultural expressions around the nation, class and gender in the construction of a new Italy and the new Italians.

Eugenia Paulicelli has written the book "Fashion and Fascism" .One of the aims in writing the book was that she wanted to show that fashion has been one of the main ways that Italy used in order to create, promote and clarify a national identity for themselves. She also wanted to offer a fashion analysis that treats fashion in a broader historical perspective to see how and why the seed, the postwar development of Italian fashion, to become a major player on the international stage, growed.

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome

-"You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,” ! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

Karl Lagerfeld said he had been looking at fashion and architecture and how they expressed avant-garde culture in the early twentieth century for his SS2015 RTW Collection.

What does Fendi's interest in the Square Colosseum really mean, if you think from a deeper historical perspective?

Myself in Fendi t-shirt and bag. Photo Simon Pudas for nathalieschuterman.com

 


Stella McCartney proved them all wrong

30 March 2015

Picture of Stella McCartney from cataloguemagazine.com.au.

När Chloe meddelade under 1997, att Stella McCartney 25 år, skulle bli deras nya chefsdesigner, bröt en mediastorm lös, modepress betraktade utnämningen som ett desperat försök av modehuset att bli populärt genom användningen av det faktum att Stella är en Beatles dotter och Chloe genom utnämningen ville vinna popularitet och växa. Men hon bevisade för alla att dom hade fel och ledde Chloe in i det nya årtusendet med kraftigt ökad försäljning. Nu driver hon sitt eget märke framgångsrikt. Hon är en livslång vegetarian som inte använder varken läder eller päls i hennes design. Hon älskar att blanda feminin romantik med praktiskt modernitet, och använder flödande tyger.

When Chloe announced in 1997 that Stella McCartney aged 25, should be their new chief designer, a storm broke loose, fashion press regarded the appointment as a desperate attempt of the lable to be popular by using the fact that Stella is a Beatles daughter and Chloe wanted the brand to gain popularity and grow. But she showed them all wrong and led Chloe into the new millenium with vastly increased sales. Now she runs her own label successfully. A lifelong vegetarian, Stella McCartney does not use any leather or fur in her designs. She loves to mix femine romantics with urbane functional modernity, using flowing fabrics.

 

Jag i siden ”crepe-de-chine” klänning med svalor. Foto: Simon Pudas för nathalieschuterman.com. Närbild på hantverk med svalan

Myself in silk crepe de chine dress with swallows. Photo Simon Pudas for nathalieschuterman.com. Close-up on the craftsmanship with the swallow.


Never use fake !!

25 March 2015

Picture from instagram.com/ferragamo 

 

10.000 Ferragamo förfalskningar har beslagtagits, kan läsas om i en artikel i brittiska tidningen ”Independent” från förra veckan (länkas nedan) . Artikeln är skriven av Joanna Bourke. Jag har fritt översatt delar av artikeln till svenska och därefter resonerat kring andra problem med fakeindustrin och orsaker till att industrin överhuvudtaget existerar.

I artikeln framgår att Salvatore Ferragamo anslutit sig med andra modejättar och utlovat att omintetgöra försäljningen av kopierade märkeskläder och accessoarer, efter mer än 10.000 förfalskade versioner av sina produkter beslagtogs förra året.

Ferragamo kommer att intensifiera sin kamp mot den svarta marknaden efter upptäckten av cirka 90.000 falska Ferragamoprodukter annonserats ut på online-auktioner under 2014. Inte bara on-line sker detta utan förra året var det mer än 10.000 förfalskade Ferragamo varor som beslagtogs och förstördes, och de kinesiska tullmyndigheterna beslagtog cirka 1.500 produkter som skulle lämna landet. Totalt försäljning av varor till ett sammanlagt värde om $ 7M blockerades. Företaget säger via sin advokat att de har bidragit till att 350 olagliga hemsidor stängdes 2014, med fokus på Kina. Varor säljs som om de vore äkta produkter.

Ferruccio Ferragamo: "Under 2014 ökade vi antalet e-handelssajter som vi övervakar. I Kina har vi också utökat våra offline kontroller, inriktning på mässor och återförsäljare i synnerhet. "

Louis Vuittons, LVMH-gruppen, är ett annat företag som menar att lyxindustrin "är särskilt hårt drabbad" av förfalskning av varor. Dom säger sig ha anti-förfalskning åtgärder för var och ett av sina varumärken, och ett team av 60 personer som arbetar mot anti-förfalskning och även utredare och jurister.

Under de senaste tre åren har åtgärder genomförts i Kina och Korea, bland andra länder. Verksamheten innebär också att föra en aktiv politik med att informera allmänheten om de problem som är förknippade med att köpa olagliga produkter.

Ferragamo förklarade att hans företag skulle fortsätta att bekämpa försäljningen av förfalskade varor : "Vi kommer att ytterligare intensifiera vårt engagemang för att bekämpa varumärkesförfalskning under 2015." Han tillade: "På det här sättet kommer vi att fortsätta att föra detta krig med stor beslutsamhet, expanderande kontroller både online och offline ... bland annat med tullmyndigheterna." "

 

Vad jag tycker är viktigt som man ofta inte tänker på att den här förfalskningsindustrin ofta är kopplad till olagligheter inom andra områden som terrorism, trafficking, knarkhandel etc. Ur ett människorättsperspektiv finns det ofta inga rättigheter.

Varför är det här en så lukrativ handel? Är det så att det vi lär oss av doktrin i modestudier att imitation förutsätter att socialt lägre stående individer avundas de socialt högre stående och hänger sig åt imitativa aktiviteter för att tävla med ”bättre folk”, vinna erkännande och till och med tillträde till den privilegierade gruppen, som Hunt framfört. När jag tar del av en annan modeteoretikers åsikter ,Kawamura, och hans tankar kring modesystemets funktioner vad det gäller imitation, så ser jag klara samband med teoretikern Simmels trickle-down teori. Hur ett kopierande av högstatusgruppers syn på och användande av mode, sker av lågstatusgrupper. Sedan när dessa lågstatusgrupper, anammat modet, på en eller annan nivå, frångår högstatusgruppen modet och anammar ett nytt. (de vill inte kopplas samman med lågstatusgruppen)

Entwistle, guru på modehistoria, skriver om teorier kring imitation (emulering) och förklarar; att modet börjar på toppen av den sociala stegen och ”sipprar ned” mot de lägre klasserna som konsumerar elitmode i ett försök att kopiera eller efterlikna de högre sociala klasserna.

artikeln via: http://www.independent.co.uk/

 

In the article ”High fashion in couture offensive as 10,000 Ferragamo fakes are seized” by Joanna Bourke ( publiced in british magazine ”Independent” last week, as linked below) one can read about the fashion industries war against the knock-off market. I have quoted bits of the article and written about other problems related to the fake industry.

”Salvatore Ferragamo has joined other fashion giants in pledging to thwart the sale of knock-off  designer clothes and accessories, after more than 10,000 counterfeit versions of its products were seized last year.The Italian handbags and shoes specialist yesterday said it would step up its fight against the black market following the discovery of around 90,000 fake Ferragamo products advertised on online auctions in 2014.

The company said its lawyer had helped to ensure that 350 illegal websites were shut down in 2014, with a focus on China. Goods sold undercut genuine products. Last year more than 10,000 counterfeit Ferragamo goods were seized and destroyed, and the Chinese customs authorities confiscated about 1,500 products that were leaving the country. In total, the sale of goods worth a total $7m was blocked. The retailer has also won close to 10 civil court cases against those involved in illegal activities.

Ferruccio Ferragamo, the chairman, said: “In 2014 we increased the number of e-commerce sites that we monitor.  In China, we have also expanded our offline checks, targeting trade fairs and resellers in particular.” The company added that its crackdown had been helped by domestic and international parties taking offences more seriously.

Louis Vuitton’s parent  group, LVMH, is another business that wants a crack-down, saying the luxury industry “is particularly hard-hit” by the counterfeiting of goods. It said it has anti-counterfeiting measures for each of its brands, and a team of 60 people working on anti-counterfeiting, as well as investigators and lawyers.

Over the past three years actions have been carried out in China and Korea, among other countries. The business is also pursuing a proactive policy to inform the general public about the problems connected with buying non-legitimate products.

Mr Ferragamo explained that his company would continue to combat fake goods sales. “We will further intensify our commitment to fighting counterfeiting in 2015.” He added: “In this way, we will continue to wage this war with great determination, expanding controls both online and offline and ramping up anti-counterfeit measures, including with the customs authorities.” ”


What I think is important, as we often do not think about, is that this fake industry often is linked to lawlessness in other areas such as terrorism, human trafficking, drugs, etc. From a human rights perspective, there is often no rights at all.

Why is this such a lucrative trade? Is it a result of what we learned in the doctrine during fashion studies; that imitation requires that socially inferior individuals envy the socially superior and indulges in imitative activities to compete with the "better people", gain recognition, and even access to the privileged as Hunt rendered.

When I take part of what another fashiontheorists describes, Kawamura, about the fashion system's functions in terms of imitation, I see clear links with theorist Simmel's ”trickle-down theory”. How the copying of the upperclass approach to and use of fashion, is copied of lower classes. Then, when these lowclasses, take on that fashion, on one level or another, the upperclasses depart from that fashion and embrace a new one.

Entwistle, guru of fashion history, writes about theories of imitation (emulation) and explains; fashion starts at the top of the social ladder and "trickles down" to the lower classes who consume elite fashion in an attempt to copy or imitate the higher social classes.

article @ http://www.independent.co.uk/


My favourite watches

25 March 2015

I år hölls ”BaselWorld 2015” den 19-26 mars. Jag måste säga att mitt favoritsmycke, som jag alltid har på mig, är just min klocka. I år presenterades ett vackert ur från Harry Winston ”Premier Precious Butterfly”.

Picture from Vogue Russia

Men jag måste tillägga att förra årets klockmässa i Basel, visade min drömklocka och den var från Chanel. Vilket hantverk!

”Chanel Unveils The Mademoiselle Privé Camélia...”

Chanel samarbetade med ”Maison Lesage”, ett fransk couture broderi, för att skapa ”Mademoiselle Privé Camélia”, med urtavla av broderade med diamanter och pärlor.

Chanel tillämpade konsten med couturebroderi för deras ”Mademoiselle Prive”, en linje av damklockor, dekorerade med konsttekniker som emalj och gravyr. Klockan lanserades på Baselworld förra året. Camelian används av Chanel som ett återkommande motiv – Coco Chanels favoritblomma - Maison Lesage broderade en fin väv och använde sig av pärlor sydda med guld- och silkestrådar, i kombination med ”rose-cut diamanter och goldflakes”.

Urtavlan påbörjades med en teckning på ritpapper, som sedan perforerades med utformning, ett steg känd aspiquetage. Talkpuder ströddes därefter på ritpapper ovanpå det undre tyget, genom perforeringen överfördes designen i mönster på det underliggande tyget.Hantverkaren börjar sedan arbetet på själva tyget där talken bildar ett mönster till motivet. Trots all dekoration, är det fortfarande nästan oblat-tunt, med tillräckligt utrymme för händerna för att passera över broderiet.

”Mademoiselle Privé Camélia” finns i två modeller, båda i gult guld med diamanter som mäter 37,5 mm i diameter. Den andra är dekorerad med pärlor, gult- och vitt guld. Båda drivs som quartzur.

Kostnad ca 350.000 kronor.

This year the ”BaselWorld 2015” fair is ongoing march 19 - 26. I must say that my favourite jewellery, that I always wear, is my watch! This year the art fair presented a really nice one, from  Harry Winston”Premier Precious Butterfly”.

But I really must say that last years fair in Basel, presented my all time favorite. From Chanel and what a craftmansship!

Chanel Unveils The Mademoiselle Privé Camélia, With A Gold, Diamond And Pearl Embroidered Dial (With Specs And Price)

Chanel worked with the Maison Lesage, a French couture embroiderer, to create the dials for the Mademoiselle Privé Camélia, a delicate timepiece with a fabric dial embroidered with diamonds and pearls.

Chanel is applying the art of couture embroidery to its Mademoiselle Prive, a line of ladies timepieces decorated with metier d’arttechniques like enamelling and engraving. Launched at Baselworld last year, the Mademoiselle Prive Camelia has only just arrived in stores and features a dial created by the House of Lesage, a renowned embroidery specialist. Using the camelia as a recurring motif - the flower was a favourite of Coco Chanel - Maison Lesage created the dials by embroidering a fine fabric using pearls stitched with gold and silk threads, combined with rose-cut diamonds and gold flakes.

The dial starts with a drawing of the dial on tracing paper, which is then perforated according to the design, a step known ”aspiquetage”. Talcum powder is then sprinkled onto the tracing paper with the fabric underneath, transferring the design as the talc settles onto the fabric according to the perforations. The artisan then starts work on the fabric with the talc forming a guide to the motif. Despite all the lavish decoration on the dial, it remains wafer thin, with enough clearance for the hands to pass over the embroidery. 
 

The Mademoiselle Privé Camélia is available in two models, both in yellow gold cases with diamond set bezels measuring 37.5 mm in diameter. Both are powered by quartz movements. One is decorated with pearls, yellow and white gold papillons, and priced at 57,150 Singapore dollars.  (approx: 40.000 USD or 38.000 Euro)
 

Craftmanshipspictures and article below from: http://www.watchesbysjx.com/

 


The page has some warnings