My Diary

balenciaga - shaping fashion

29 May 2017

 

 

 

Alberta Tiburzi in 'envelope' dress by Cristóbal Balenciaga. Photograph by Hiro Wakabayashi for Harper's Bazaar, June 1967. © Hiro 1967

 

 

Den här utställningen är verkligen ett måste för mig! Det blir en London weekend med min far snart och då ska jag givetvis besöka utställningen "Balenciaga - Shaping Fashion" på V&A. När man ser plagg på modeller, så är det ofta svårt att förstå konstruktionen. Ofta arbetar ju designers med konstruktion såsom arkitekter, fast med andra material. Den här utställningen är så spännande och utan att avslöja alltför mycket så är kopplingen med konstruktion av ex.vis klänningar i historien faktiskt närvarande i plagg av modern tid! Älskar sånt här och djupdykning i modet underbara värld har väl alltid varit ett kärt ämne för mig! Utställningen pågår ända fram till den 18 mars 2018, så missa den inte! Pussen

This exhibition is really a must for me! I will be having a London weekend soon with my dad  and then I will of course visit the exhibition "Balenciaga - Shaping Fashion"at V & A. When looking at garments on models, it is often hard to understand the design. Often, designers work with construction like architects, although in other materials. This exhibition is so exciting and without revealing too much the connection with the construction of dresses for centurys ago is actually present in modern time garments! I love facts like this and a deep dive into the divine world of fashion has always been a dear topic for me! The exhibition will continue until March 18, 2018, so do not miss it! xoxo

 

 

 

X-ray photograph of silk taffeta evening dress by Cristóbal Balenciaga, 1955, Paris, France. X-ray by Nick Veasey, 2016. © Nick Veasey

 

 

play

 

 

All pictures from www.vam.ac.uk.

 

 


gucci - alessandro michele - renaissance

29 May 2017

 

 

 

 

 

"Gucci Resort 2017 Meets Madonna of the Goldfinch. Appropriately enough, Michele showed this dress in a shade of blue that Pantone could rename Virgin Mary. It, and the flash of red-orange, echo the pastoral rendering of the Madonna in Raphael’s painting dated circa 1505-1506.Photo: Indigital.tv; Madonna of the Goldfinch 1483-1520, Raphael/ Photo: Getty Images"

 

 

Det är precis den här känslan jag ofta får av modet, känslan av igenkännande. En likande känsla som i Marcel Prousts "På spaning efter den tid som flytt" när Madeleinekakan, efter att doppats i lindblomsteet och förts till munnen, ger upphov till minnen från det förgångna som bara väller fram! Precis så känner jag ofta när igenkänningsfaktor från historien har en stor del i nyskapandet av mode! Kanske därför också jag älskar dessa bilder från Vogue. Detta visionella sätt att se mode, som sker på ett sådant sätt som mitt djupa intresse för mode och modets historia och särskilt då historiskt representerat i porträtt, är en del av min fil.kand i konst/modevetenskap. Igenkänningsfaktorn hög, nyskapandet brilliant! Magikern Alessandro Michele för GUCCI <3 Pussen

 

 

 

"Gucci Women Spring 2017 Meets La Primavera. If you were clad in this gorgeous draped diaphanous gown of Michele’s, complete with gauzy billowing sleeves, you’d be dancing under a tree laden with fruit too, as the three Graces do in Botticelli’s sublime La Primavera, which dates from between 1477 and 1482.Photo: Indigital.tv; Primavera, 1478, Botticelli, Sandro Photo: Galleria degli Uffizi, Florence, Italy / Bridgeman Images"

 

 

 

"Gucci Women Fall 2017 Meets Madonna and Child with Angels. Comparisons galore here: Celestial blue velvet? Check. Heavenly headpieces? Check. Dame Edna-esque bedazzled shades? Nope. Still, this eyewear would have looked fantastic on that Madonna back in the day, if that day was 1983, and not some time between 1450 and 1465, when Filippo Lippi painted this paean to the Virgin Mary.Photo: Indigital.tv; Madonna and Child with Angels, 1455, Lippi, Fra Filippo Photo: Galleria degli Uffizi, Florence, Italy / Bridgeman Images"

 

 

 

It's just this feeling I often get from fashion, the feeling of recognition. A similar feeling as in Marcel Proust's "In Search of Lost Time" when the Madeleine cake, after being dipped in the lindenflower tea and brought to the mouth, gives overwhelming rise of memories from the past! Similarly, I often feel when the factor of history recognition has a major part in the innovation of fashion! Maybe therefore, too, I love these pictures from Vogue. This visionary way of looking at fashion, which takes place in such a way as my deep interest in fashion and fashion history and especially when represented historically in portraits, is part of my BA in Arts/Fashion Science. The factor of recognition high, the innovation brilliant! Magician Alessandro Michele for GUCCI <3 xoxo

 

 

 

"Gucci Men Fall 2016 Meets Portrait of Pope Leo X with Two Cardinals. Way before The Young Pope made cardinal red hip, there was this Michele caped ensemble, whose vivid red recalls the robes worn by the religious dignitaries flanking Pope Leo X in Raphael’s painting dated circa 1517.Photo: Indigital.tv; Portrait of Leo X 1475-1521, Raphael/ Photo: Galleria degli Uffizi, Florence, Italy / Bridgeman Images"

 

 

All pictures and undertexts from the images from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


stockholm fashion tech

29 May 2017

 

 

 


Cristina Stenbeck, största ägare i Kinnevik och Sebastian Siemiatkowski, medgrundare av Klarna. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT samt Ann Jonasson.

 

 

I juni går evenemanget Stockholm fashion tech talks av stapeln för första gången. Bland talarna återfinns en rad svenska techstjärnor, bland annat Kinneviks Cristina Stenbeck. Fashion tech – det vill säga teknik som förändrar modebranschen – är en sektor på framfart. Nu står det klart att techfestivalen Symposium, som startats av Spotify-grundaren Daniel Ek och entreprenören Ash Pournouri, i år kommer att innehålla ett event dedikerat till fashion tech. Och bland talarna återfinns en rad tungviktare – bland annat Kinneviks Cristina Stenbeck.

På eventet kommer bl.a. Christina Stenbeck medverka i en frågestund om teknikens inflytande över modeindustrin. Så, vill du veta mer om evenemanget som äger rum den 7 juni, så läs mer här! Helt klart ett spännande ämne precis rätt i tiden då modeindustrin förändras så snabbt just nu! Pussen

 

 

In June, the Stockholm Fashion Tech event is going to be held for the first time. Among the speakers are a number of Swedish tech stars, including Kinneviks Cristina Stenbeck. Fashion tech - that is, technology that changes the fashion industry - is a sector of progress. Now it is clear that the Tech Festival Symposium, launched by Spotify founder Daniel Ek and entrepreneur Ash Pournouri, will feature an event dedicated to fashion tech this year. And among the speakers there are a series of heavy names in the industry - including Kinnevik's Cristina Stenbeck.

The event will include Christina Stenbeck who participates in a questionnaire about the influence of technology on the fashion industry. If you want to know more about the event that is taking place on June 7th,  read more (in swedish) here! Certainly an exciting topic just right in time as the fashion industry is changing so rapidly at the moment! xoxo

 

Picture from www.breakit.se

 

 

 


happy mothers day

28 May 2017

 

 

 

 

 

Idag är det "Mors Dag" och jag vill verkligen hylla min mor! Min älskade mor och min stora förebild. En mor som aldrig glömt att dagligen både berätta och visa hur mycket hon älskar sitt barn! En mor som, trots flera universitetsexamen, såg det som viktigast att vara nära sitt barn istället för att satsa på en karriär fullt ut! Kanske är hon gammeldags, kanske är jag det också? Hon är min förebild och blir jag som hon när jag själv blir mamma, då blir jag verkligen stolt eftersom hon givit mig det bästa livet som kan tänkas! Idag har hon firats, vilket började som en lunch på "Paraden" och därefter en dag som vi bara haft tillsammans, fylld av skratt! Älskar Dig! Pussen

Today it is "Mothers Day" and I really want to praise my mother! My beloved mother and my role model. The kind of mother that never forgets to daily both tell and show how much she loves her child! A mother that, although several university exams, thought it most important to be close and near her child daily then go all-in for a career! Maybe one could call her old-fashioned, maybe I am too? She is my true role model and if I will be like her as I become a mother myself, I will be truly proud due to she has given me the best life that a child could receive! Today she has been celebrated, first with a lunch at "Paraden" and thereafter a day just for us talking and laughing! I do love you! xoxo

 

 

 

 

 

 


pancakes - can not get enough

27 May 2017

 

 

 

 

 

Kan man verkligen få för mycket av amerikanska pannkakor? Tydligen inte! Igår åt jag pannkakor till lunch hemma och imorse lagade jag nya återigen, till en lunchbox att ta med till jobbet. Ääälskar! Pussen

Can one really ge enough of american pancakes? Obviously not! Yesterday I had pancakes for lunch at home and this morning I made new one, to bring in a lunchbox for work. Loooove em! xoxo

 

 

 


mulberry - to meet new consumer habits

27 May 2017

 

 

 

 

 

 

Du vet hur jag alltid försöker hålla mig uppdaterad och relevant inom modeindustrin. Även om jag har bara några veckor kvar att arbeta för Mulberry gillar jag att hålla reda på modehusets förändringar och utveckling av varumärket. :)

Jag läste i British Vogue: Mulberry har meddelat att i stället för att ha en show på London Fashion Week i september, kommer varumärket att hålla privata möten med press och köpare i London och Paris för att visa dem kollektionen för våren / sommaren 2018 med sikte på att återvända till schemat nästa februari som ett direkt-till-konsument varumärke - vanligare kallat som, se nu, köp nu. Läs hela artikeln här

Mulberrys CEO Thierry Andretta berättade för British Vogue: "Vi måste vara relevanta! Vi upptäckte att allt fler av våra kunder når oss från internet och de inte ville vänta på produkten, så vi gör förändringar för att specifikt rikta oss mot de digitala konsumenterna på ett strukturerat sätt!" Vidare berättade Andretta att: "Ready-to-wear fungerar precis som lädervaror med bl.a. leveranser. Vi kommer att samordna dem tillsammans eftersom vi har en livsstilsmetod som gör att de måste vara tillgängliga samtidigt", förklarade han . "Det finns mycket samordning att göra av vår marknadschef och Johnny's team, men vi är redo att genomföra det nu. Vi undertecknade ready-to-wear licenser för ett år sedan, så vi behövde ge det tid och nu vet vi hur det fungerar. " Vad tycker den kreativa chef för Mulberry, Johnny Coca, om detta nya tillvägagångssätt? Andretta berättade för Vogue om saken: "Johnny stödjer saken. Från Johnnys synvinkel är det frustrerande att se att kunden vill ha den produkt du har skapat men du kan inte ge den till kunden", sa Andretta. "Han validerade detta beslut och står bakom det." Läs hela artikeln här!

Strax en promenad till jobbet i Mulberry flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Solen skiner och sommaren är äntligen här, wiiie! Pussen

 

 

 

Mulberry CEO Thierry Andretta

 

 

You know how I always try to stay updated and relevant inside the fashionindustry. Although just a few weeks left working for Mulberry I do like to keep up with the changes and developments of the brand. :)

Accordning to British Vogue: Mulberry has announced that instead of having a show at London Fashion Week this September, the brand will hold private appointments with press and buyers in London and Paris to show them the spring/summer 2018 collection, with the view to returning to the schedule next February as a direct-to-consumer brand - more commonly referred to as see now, buy now. Read full article here!

Mulberry CEO Thierry Andretta told British Vogue: "We have to remain relevant! We were finding that more and more our customer was reaching us from the internet and didn’t want to wait for the product and so we are moving to specifically target the digital consumer in a structured way!" he said. Furthermore Andretta said that: "Ready-to-wear will work exactly the same way as leather goods with drops and deliveries. We will coordinate them together as we have a lifestyle approach and they need to be available at the same time," he explained. "There is a lot of coordination to do by our marketing manager and by Johnny’s team, but we are ready to do it now. We only signed the ready-to-wear licenses a year ago, so we needed to give it time and now we know how that works." What does creative director of Mulberry Johnny Coca think of this new approach? Andretta told Vogue about this: "Johnny is supporting it. From his point of view, it is frustrating when you see your customer wants the product you have created and you’re not able to give it to them," said Andretta. "He validated the decision and is behind it."Read full article here!

Soon, a walk down to work at Mulberry flagshipstore at Birger Jarlsgatan in Stockholm. The sun is shining and summer has finally arrived, wiiie! xoxo

 

 

Mulberry Creative Director Johnny Coca

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


ff - fun fur - fendi

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

När jag såg den nya kollektionen Fendi ss Resort 2018 så blev jag så himla tagen. Hela kollektionen är så underbart skapad och stylingen perfekt. Som ni redan vet är det alltid viktigt för mig att se ett modehus historia i de olika kollektionerna. I den här kollektionen visar Fendi verkligen upp sitt modehistoriska arv. Suveränt! Den är också något underbart med ett enat Europa och att Fendi numer är en del av LVMH :)

Efter att ha läst modehistoria, är kopplingen i kollektionen till Italien, påtaglig för mig. Jag tänker dock på tidigt 1900-tal och Rosa Genonis undervisning på Universitetet i Milano i modehistoria och kopplingen till historia i stort. Genoni tryckte på behovet att italienska designers och konsumenter förklarade sin självständighet från dominansen av franska modeskapare. För att lyckas med det skulle man försöka: 1. Återskapa känslan från den italienska guldåldern ”Renässansen” som ett moment som ger nationen inspiration och stolthet. 2. Uppdatera och modernisera de institutioner som reglerade modeindustrin i Italien. 3. Frigöra italienskt mode från Frankrikes modehegemoni. Il Dulce, det vill säga Benito Mussolini, tog upp modebranschen som en del av fascismens agenda att hantera kulturyttringar kring nation, klass och genus i byggandet av ett nytt Italien och nya italienare. Eugenia Paulicelli har skrivit om detta i boken ”Fashion and Fascism”. Ett av syftena till bokens skapande var att hon ville visa att mode har varit ett av de viktigaste sätten som Italien använt för att försöka skapa, främja och klargöra en nationell identitet för sig själva. Hon ville också erbjuda en modeanalys som behandlar modet under ett bredare historiskt perspektiv för att se hur och varför fröet, till efterkrigstidens utveckling av det italienska modet att bli en stor aktör på den internationella scenen, grodde. Det här är bara ett exempel på hur viktigt modet verkligen är på olika sätt!!!

Allt började med att Fendi lanserades år 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom. Kopplingen är också sååå tydlig i nya kollektionen till uttalandet: "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

 

Den här kollektionen visar kopplingen till "FunFur" och det italienska arvet. Numer är Fendi är en del av LVMH och på så sätt finner jag en glädje att se Europa som en helhet och att Fendis inriktning inte ett sätt att försöka frigöra sig från franskt mode. Det känns snarare som Fendi är en egen självständig del och komplement som bidrar till modets utveckling som helhet, med respekt för modehusets egen historia :) ÄlskarT 

 

 

 

 

When I saw the new collection Fendi ss Resort 2018 I was so positively breathtaken. The entire collection is so wonderfully created and the styling is perfect. As you already know, it's always important for me to see the heritage from fashionhouse represented in the different collections. In this collection, Fendi really presents its fashion-historical heritage. Great! It is also something completely wonderful with a united Europe and that Fendi nowadays is part of LVMH :)

After reading fashion history, the link in the collection to Italy is so obvious to me. While studying fashionhistory, I have learned that in Italy, during the early 1900s, Rosa Genoni taught fashion theory and history at the University of Milano. Genoni pointed out the need for Italian designers and consumers to declare their independence from the dominance of French fashion. To do be able to accomplish that, they would try to: 1. Recreate the feeling from the Italian Golden Age "Renaissance" as an element that gives the nation inspiration and pride. 2. Update and modernize the institutions that regulated the fashion industry in Italy. 3. Freeing Italian fashion from the French fashion hegemony. Il Dulce, as Benito Mussolini also is known, used the fashion industry as part of fascism agenda to deal with cultural expressions around the nation, class and gender in the construction of a new Italy and the new Italians. Eugenia Paulicelli has written the book "Fashion and Fascism". One of the aims in writing the book was that she wanted to show that fashion has been one of the main ways that Italy used in order to create, promote and clarify a national identity for themselves. She also wanted to offer a fashion analysis that treats fashion in a broader historical perspective to see how and why the seed, the postwar development of Italian fashion, to become a major player on the international stage, growed. This is just one example how very important fashion really is many areas!!!

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome. The connection in this new collection is sooo strong attatched to the statement: "You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,”! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

This collection shows the connection to "FunFur" and the Italian heritage. Nowadays, Fendi is a part of LVMH and I do find great joy to see Europe as a whole and that Fendis's focus is not a way to try to free themselves from French fashion. It rather feels like Fendi is a separate independent part and a complement that contributes to the development of the world of fashion as a whole, respecting the heritage of the fashion house itself :) Love it!

 

 

 

 

 

All pictures from Fendi ss 2018 Resort at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


wonderful rosendals tradgard

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

En oas i underbara Stockholm är Rosendals Trädgård. Det är en plats där jag spenderat så mycket tid för återhämtning, avslappning och spis i en underbar miljö. Området är också en plats där jag ofta sökte mig till ridande på min ponny som tonåring. Min ponny, som jag hade uppstallad i området, på våra dagliga utflykter upptäckande små smultronkorn på magiska Kungliga Djurgården. En annan sak om Rosendals Trädgård är att det är så genuint, så lantligt men ändå så centralt mitt i Stockholm. Det lantliga och värnandet av vår natur läser jag om på deras hemsida där det bl.a står att:

"Vi drömmer om en värld där vår konsumtion är i samklang med naturen; en värld där vi kan leva det goda livet utan att tära på jordens resurser. Vi är övertygade om att detta är möjligt om vi varje dag tar små steg i rätt riktning. Vi vill dra vårt stå till stacken och samtidigt inspirera fler att vara med och driva utvecklingen framåt! Vi vill vara en scen för hållbarhetsfrågor i stort och sprida kunskap och intresse om sambanden mellan jord och bord, kropp och själ, natur och människa. Vi ser en ära i att få göra saker helt från grunden. Vi älskar att jobba med naturens egna processer: Att lägga och sköta komposten efter konstens alla regler, att varsamt binda en krans av de för dagen vackraste blommorna på ängen, att vårda surdegen för att hålla den vid liv, att grädda bröden i stenugn eldad med björkved. Eller att i veckor vänta på att den syrade kålen ska bli precis perfekt att serveras på dagens lunchmeny. På Rosendals Trädgård hänger allting ihop. Vi följer årstidernas rytm, där ljus och mörker avlöser varandra. Säsongen i trädgården sätter taktpinnen för resten av verksamheten. Till och med ekonomiskt är Rosendals Trädgård ett kretslopp. Bakom stiftelsen finns inga privata vinstintressen. Verksamheten drivs helt av egen kraft och allt eventuellt överskott går bokstavligen tillbaka till trädgården och dess syfte igen. Kan vi bidra till en välmående natur, människors välbefinnande och en bättre framtid är det oändligt mycket större än vad som går att räkna i kronor och ören. Vi tror på människan och vill själva dra vårt strå till stacken för en bättre värld, för både oss själva och för kommande generationer. För oss handlar det om att både bidra och ta ansvar. Vi vill ”så frön” för framtiden och inspirera fler av driva utvecklingen framåt! Välkomna till oss på Rosendals Trädgård – en oas för växande, hållbarhet och njutning, bara ett stenkast i från Stockholms innerstad."

Idag är en sådan underbar och ljuvlig sommardag som jag styr kosan mot denna oas! Magiskt! Pussen

 

 

 

 

An oasis in wonderful Stockholm is Rosendal's Garden. It is a place where I still spend so much time for recovery, relaxation and eating out in a wonderful setting. The area is also a place where I often used to ride on my pony as a teenager. My pony, I used to have in a stable nearby, and I together discovering nature in magical Royal Djurgarden. Another thing about Rosendal's Garden is that it's so genuine, so rural but still so central in the middle of Stockholm. The rural and conservation of our nature I read on their website, which states, among other things, that:

"We dream of a world where our consumption is in harmony with nature: a world where we can live the good life without treading on the earth's resources. We are convinced that this is possible if we take small steps in the right direction every day. We want to take a stand for the stack and at the same time inspire more to be involved in pushing forward progress! We want to be a stage for sustainability issues in general and spreading knowledge and interest about relationships between soil and table, body and soul, nature and humanity. We take an honor into do things from scratch. We love to work with nature's own processes: To put and care the compost according to all the rules of the art, to gently tie a wreath of the most beautiful flowers in the meadow, to care for the sourdough and baking the bread in a stoneware oven with birch wood. Or waiting for weeks to have the soured cabbage just perfect for serving on today's lunch menu. At Rosendal's Garden Pendant It's all together. We follow the rhythm of the seasons, where light and darkness depends on each other. The season in the garden sets the pace for the rest of the business. Even economically, Rosendal's Garden is a circuit. Behind the foundation there are no private profit interests. The operations are driven entirely by their own power and any surplus is literally returned to the garden and its purpose. If we can contribute to a prosperous nature, human wellbeing and a better future, it is infinitely much larger than can profits in crowns. We believe in man and want to make our contribution for a better world for ourselves and for future generations. For us, it is about both contributing and taking responsibility. We want to "plant seeds" for the future and inspire more and pushing forward progress! Welcome to Rosendal's Garden - an oasis of growth, durability and enjoyment, just a stone's throw from Stockholm's inner city. "

Today is such a wonderful and lovely summer day so this is a day I will walk there to enjoy the pleasures of this oasis! Magic! xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.rosendalstradgard.se. 

 

 


w magazine - natalia vodianova

23 May 2017

 

 

 

 

 

 

I senaste numret av W magazine finns ootroliga modefotografier tagna av Steven Meisel och stylingen av Edward Enninful är som vanligt helt magisk. Här presenterar jag några av bilderna och även ett klipp från W magazine där underbara SuperNova berättar lite om sitt liv :) Pussen

 

 

 

 

In the latest issue of W magazine there are some aaaamazing fashion pictures captured by Steven Meisel with an absolutely magic styling as usual by Edward Enninful. Here I present some of the images and also a videoclip from W magazine where wonderful SuperNova shares a bit about her life :) xoxo

 

 

 

 

play

 

All pictures from www.wmagazine.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


stay golden

23 May 2017

 

 

 

 

Alice + Olivia and Oscar de la Renta

 

Tom Ford and Christian Louboutin

Fendi, Saint Laurent, Jimmy Choo and Tom Ford

GUCCI, Chloe, Linda Farrow and Bottega Veneta

 

Eddie Borgo, Rosantica, Lanvin and Cornelia Webb 

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


bottega veneta cruise 2018 - top looks

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Här är mina utvalda bästa looks från Bottega Veneta Cruise 2018 kollektion. Jag tycker det var himla träffsäkert och kanske typiskt av Maier på det sätt han uttryckte sig om kollektionens koppling till bl.a nuet, modernitet och förändrade köpvanor hos kunder. Om Cruise kollektionen berättade Maier till Vogue: Så Cruise kollektionen." "Vad betyder det, kryssing, eller hur? Vi borde byta namn på den kollektionen, för jag tror att kundbeteendet har förändrats helt. Ingen köper kläder för någon tid i framtiden, att resa iväg så småningom. De köper kläder som de vill ha på sig just nu. "Enligt Vogue är en sådan avvisning av anakronism, dock romantisk, säkerligen viktig för en bransch vars framgång definieras av relevans. Det är sådant här tänkesätt av kreatörer som uttalas inför nya kollektioner som jag älskar att djupdyka i för att förstå modet på ett djupare plan. Modet börjar med analys, innovation, kreativitet och hantverk. Därför är det så magiskt att höra underliggande resonemang hos kreatörerna bakom modet :)  xoxo

 

 

 

 

Here are my personal best picks from the Bottega Veneta Cruise 2018 collection. I do think it was so on-fleek, and mayby typical Maier, in the way he expressed himself about the connection to time, modernity and changed customer consumer behaviour. About the Cruise Collection Maier said to Vogue: “So, the Cruise collection.”...“What does that mean, Cruise, right? We should rename that collection, because I think the customer behavior has completely changed. Nobody buys clothes for some time in the future, to go away eventually. They buy clothes that they want to wear right now.” Accordning to Vogue: Such rejection of anachronism, however romantic, is surely important for an industry whose success is defined by relevance. This is the way of thinking, that creators reveal while presenting their new collections, that I love to search deeper into in order to understand fashion. Fashion begins with analysis, innovation, creativity and craftmansship. Therefor it is truly magic to hear the reasons and thoughts of the creators of the fashion :) xoxo

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


mulberry - streetstyle - inspiration

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Det är något magiskt med modebilder presenterat såsom spontana looker fångade på modemetropolers gator. Därför är den inte konstigt att jag älskar den här approachen från Vogue i en presentation av mode från Mulberry! Bilderna tagna i London andas brittiskt, traditionellt, modernt, elegant och vackert. Framförallt ger bilderna en sådan himla skön tidsmässigt korrekt modestämning! xoxo

 

 

 

 

There is something magic as fashionimages presented as spontanous looks captured in the streets of the fashion metropols. Therefor not such a suprise I do love this approach from Vogue as a presentation of Mulberry fashion! The pictures taken in London is filled with features of brittish, traditional, modern, elegant and ofc beauty. Above all, the images sends that awesome feeling of such smooth and true fashion sense! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. 

 


laaazy sundayz

21 May 2017

 

 

 

 

 

 

Idag var det en riktigt lång sovmorgon :) Sedan promenerade vi till nyöppnade NYKO Kitchen ett kvarter bort. Så himla god mat och inredning precis i min smak! Lyckat! Nu ska jag iväg till min far för en söndagsmiddag. Egentligen skulle vi ätit hos mina farföräldrar, tyvärr var farfar lite förkyld! Jag är verkligen en tjej som älskar att hänga med familjen så mycket som bara är möjligt. Pussen

Today I woke up really late :) The day began with a walk to newly opened NYKO Kitchen in my neighboorhood. So lovely food and awesome interior a la Alice flavor! Awesome! Now off to my father for a sunday dinner. We had planned for a dinner at my grandparents, sadly grandpa has catched a cold. I am really a familygirl and love to spend as much time as possible with my family. xoxo

 

 

 


love my new look

20 May 2017

 

 

 

 

 

 

Igår var jag på Salong Bangs och fixade till en ny sommarlook :) Så himla nöjd med precis allt! Styling on-fleek maximus <3 Nu ska det här hårsvallet ge sig iväg till lördagsbrunch! Här presenterar jag dagens känsla i en sång! Pussen

Yesterday I was at Salong Bangs and got a whole new summerlook :) So freaking satisfied with absolutely everythin! Styling on-fleek maximus <3 Now this hairdo will dash downtown for a saturday brunch! Here I present the feeling of the day in a song! xoxo

 

 

 

play

 

 

 

 


like a horse - fotografiska

19 May 2017

 

 

 

 

 

En utställning jag verkligen inte kommer att missa är "Like A Horse" på Fotografiska :) Här kan du läsa mer om utställningen som pågår under tiden 19 maj - 3 september! Pussen

An exhibition I surely will not miss out on is "Like A Horse" at Fotografiska :) Here you may read more about the exhibition that is going on 19th May - 3rd Sept! xoxo

 

Picture from www. fotografiska.eu. 

 


just cavalli resort 2018 - attitude

18 May 2017

 

 

 

 

 

 

Alltså omg! Jag vill också vara så där cool!!! Ni vet med den där attityden att jag inte bryr mig ett dugg och är, innerst inne i hjärtat, en riktig rebel. Jag vet att jag inte är den typen av tjej, å andra sidan vet jag att kläder är ett sätt att visa identiteter och det här är verkligen inte jag. Den här coola feelingen är dock verkligen uber attraktiv och precis i min smak och rätt i tiden! Måste nog tuffa till mig lite :) Pussen

 

 

 

These looks are soo omg! I also want to be this cool !!! You know a girl with that attitude "I do not give a shit" and being a true "rebel heart". I know I'm not that kind of girl at all and I am fully aware that clothes are a way of showing one identity on the outside, and this is not me. This cool on fleek feeling, however, is uber attractive for sure and just in my personal favour at this moment! Makes me wanna step up my attitude a bit! xoxo

 

 

 

 

All images fashion from s/s Just Cavalli Resort 2018 @ www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


nationality - changes on

18 May 2017

 

 

 

Det är dags för en hel del möten som måste ordnas, äntligen. Idag ska jag fixa nytt svenskt pass hos Polisen. Anledningen, jo jag har svängt om mina mellannamn/efternamn eftersom mellannamn inte accepteras i alla länder. Så, nu prestenterar jag Alice Victoria Korinth Schneiter. I svenska passet kommer det vara mina namn, fast i en ny ordning. Däremot, imorgon i mötet på den schweiziska ambassaden, så kommer mitt namn i det passet enbart bli Alice Schneiter. En hel del pappersarbete som pågått i flera år, äntligen når vi slutet på resan :)

Annars idag? Ska ta en lunch med söta Hannah och efter det iväg på en hårkonsultation. Det är mycket nu! Älskart! Pussen

 

It's time for some meetings that have to be fixed now, at last. Today I will make a new Swedish passport at the policestation. The reason for that is that I have swapped my middle name / surname because middle names are not accepted in all countries. So, now I am Alice Victoria Korinth Schneiter. In the swedish pass, this will be my name, stuck in a new order. On the other hand, tomorrow I have a meeting of the swiss embassy, my name will be Alice Schneiter in that passporte. A lot of paperwork that has been sent on and forth and been going on for several years. Ffinally we reach the end of this trip :)

Otherwise today? I will take lunch with honeypie Hannah and after that a hairstylist consultation. It's a lot going on right now! Love it! xoxo

 

 

 


so cute - clarimo

17 May 2017

 

 

 

 

play

 

 

Så himla kul att se att superproffsiga Rolf Göran Bengtsson fortfarande har de rätta takterna vad det gäller tränsning ;) Älskar sådana här klipp! Sedan är ju Clarimo så himla söt och även så jätteduktig som inte hetsar upp sig för mycket! xoxo

 

 

play

 

 

Love to see that superpro Rolf Göran Bengtsson still knows the basic about reins ;) I do adore clips like these! Clarimo is so cute and so sweet in the way he do not get too upset about the situation! xoxo

 

 

 


royal vintage fashion

17 May 2017

 

 

 

 

Jag vill återigen se en modeställning såsom "Kunglig Vintage" som var 2011 års stora utställning i Livrustkammaren på Kungliga Slottet. Utställningen 2011 visade ett sjuttiotal klänningar som tillhört svenska kungligheter. Alla klänningarna var designade på 1900-talet, men med ett fokus på 1950-1960 talen. Inriktningen var svensktillverkad haute couture från flera av Sveriges exklusiva ateljéer från tiden som Augusta Lundin, Thunborg, NK:s Franska och Märthaskolan. Det som gör att utställningen skulle vara så aktuell idag är att förutom utställningens ledord, färg/ljus/rörelse, så tog den upp frågor om modets hållbara utveckling, återanvändning, miljövänliga material och miljövänlig produktion.

Jag har ofta funderingar kring just modet och kungligheter, kanske inte så konstigt med tanke på min uppsats vid Stockholms Universitet: För Sverige i tiden - Kronprinsessan Victoria och klädsel i kunglig ämbetsutövning. Det skulle vara fullkomligen rätt i tiden om utställningen kom tillbaka just nu, inte minst med tanke på Kronprinsessans engagemang och olika internationella uppdrag om miljöfrågor. Förutom själva utställningen inriktning har jag också andra modefunderingar. Jag skulle vilja klä upp Kronprinsessan i något vintage från Märthaskolan, gärna efter ritningar från Dior som skolan hade tätt samarbete med, ultimata valet vore med inspiration av Diors "The New Look". Tänk er vad underbart att se vår Kronprinsessa, kanske vid möte med nya franska presidenten Emmanuel Macron (en president med gröna idéer), bära något så fransktinspirerat, ändå svensk utsökt hantverk och vintage! Win-win :)

 

I would once again love to see a fashion exhibition such as "Royal Vintage", which was the 2011 major exhibition in Livrustkammaren at the Royal Palace. The exhibition 2011 showed about seventy dresses belonging to Swedish royalties. All the dresses were designed in the 20th century, but with a focus on the 1950s and 1960s. Focus was also Swedish-made haute couture from several of Sweden's exclusive studios of that the time as for example Augusta Lundin, Thunborg, NK's Franska and Märthaskolan. What makes the exhibition so right in time today is that in addition to the show's title, color / light / motion, it raised questions about the sustainable development, reuse and environmentally fashion.

I often have thoughts about the subjects fashion and royalty, maybe not so strange considering my choice of topic for my essay at Stockholm University: Crown Princess Victoria - dress choices in Royal duties. It would be perfectly right on fleek for the exhibition to come back, especially considering the Crown Princess's commitment in, and various international assignments, environmental issues. In addition to the exhibition itself, I also have other fashion thoughts ofc. I would like to dress up the Crown Princess in some vintage dress from Märthaskolan, preferably after Dior's designs that the school had close cooperation with, as the ultimate choice would be inspired by Dior's "The New Look". Imagine how wonderful to see our Crown Princess, maybe at the meeting with the new French president Emmanuel Macron (a president with green thinking), wear something so French-inspired, yet of Swedish exquisite craftmansship and vintage! Win-win :)

 

 


wednesday @ mulberry

17 May 2017

 

 

 

 

 

Idag är en dag på jobbet, Mulberrys flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan. Nu när våren har kommit och naturen blir allt grönare så tänker jag på Mulberrys nya gröna nyans som är färgen för allt inslagningsmaterial och paket. Den gröna färgen är också en inspiration från grundarens intresse i racing bilar och skogar. Just dessa pappersprodukter är faktiskt också gröna på ett helt annat sätt. Alla är framställda i Englands Lake District och är  av 50% återvunnet material och 50% från hållbara skogar. Den gröna färgen kan också finnas i olika detaljer i modet. Allt hänger samman, ansvarsfullt tänk från Mulberrys sida! ÄlskarT! Pussen

 

 

 

 

Today, is a day at work in Mulberry's flagship store at Birger Jarlsgatan. Now that spring is here and nature is getting greener and greener, I do think about the color Mulberry green, which is the color of all wrapping materials and packages. The green color is also a heritage from the founders interest in racing cars and forests. In fact, these products are also green in more then one way as all the paper products are produced in the Lake District in England and made out of 50% recycled material and the rest 50% from sustainable managed forests. One can also find the color in details of the fashion products. Everything is truly connected and this is responsible actions from Mulberry's side! Love it! xoxo

 

All pictures from www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look.


louis vuitton - my personal style

16 May 2017

 

 

 

 

Louis Vuitton Pegase Legere 55 Monogram, Louis Vuitton Card Game Box and Louis Vuitton Baxter Xsmall Dog Collar

 

 

Efter att tittat på Louis Vuittons magiska visningen för s/s resort (cruise) 2018 så tittade jag in på deras hemsida för att se vad jag helst av allt skulle vilja få äga, just nu. Även om valet var jättsvårt, såklart, så har jag kommit fram till dessa absoluta favoriter för min personliga smak och stil! Pussen

Louis Vuitton Petite Malle in different materials and finishes

 

Louis Vuitton Laurate Platform Desert Boot, Luis Vuitton Checkpoint Platform Desert Boot and Louis Vuitton Laurate Platform Desert Boot

 

 

After have been watching the Louis Vuitton magic show for s/s resort (cruise) 2018, I looked in at the website to see what fashion I would most ardently want to possess, at this moment. Even though making a choice is very difficult, of course, I have come to the conclusion that these fashion items suits my personal flavor and style! xoxo

 

Louis Vuitton Quilted Lambskin Bomber Jacket with Mink Collar

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. Please click on image of your choice for a closer look.


alexander mcqueen - prefall 2017

15 May 2017

 

 

 

 

Alltså, jag känner verkligen den här kollektionen av Sarah Burton för Alexander McQeen. Jag känner så himla mycket, så jag kan lätt säga att jag älskar den! Ni vet hur jag fullkomligen ääälskar när historia och nationalitet visas i modemässiga uttryck. Jag beundrar också kollektioner som görs där kvinnor ses som starka, utan några behov av övertydliga tryck med slagord och texter som jag är så himla trött på. Vad är mer feminint än en starkt kvinna? En kvinna som är klädd i någon slags drömmig medeltida rustning, och ändå himla romantisk vacker. Nationaliteten är såå tydlig, jag ser direkt StorBritannien och Skottland. Herregud, det här är som en sorts kombination Drottning Mary av Skottland blir ultramodern och futuristisk. Älskar, fullkomligen älskar hela kollektionen! Pussen

 

 

Omg, I do feel this collection by Sarah Burton for Alexander McQueen. I feel it so freakin much, so I can express that I love it! You must know by now how I adore when history and nationality is representet in fashionable expressions. I also do think fashion, at is best, show strong women without thoses textprints with sayings that I am so fed up with. What is more feminine then a really fierce and strong woman? A women that is dressed up in a dreamy medieval armor, yet so lovely and romantic. Nationalitet is so transparent and visible, I recognize Great Britain and Scotland immediately! Stunning, like a combo as Mary Queen of Scots gets ubermodern and futuristic. I adooore, completely and utterly, adooore this entire collection! xoxo

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 


recent from the catwalks - magic 2018

15 May 2017

 

 

 

 

Christian Dior ss 2018 Resort

 

play

 

Ursäkta för att jag varit så himla upptagen och inte kunna blogga ordentligt på flera dagar! Prioriteringarna har snarare varit på hjärtat än modet för en gångs skull :). Här presenterar jag helgens mest underbara looker från s/s 2018 Resort kollektionerna från Christian Dior och Louis Vuitton. Magiska kollektioner! Pussen

 

 

Louis Vuitton ss 2018 Resort

 

play

 

Please excuse me for being so busy and not blogging properly for a couple of days! Priorities has been my heart before fashion for once :)  Here I do present this weekends faboulus looks from the ss 2018 Resort collections by Christian Dior and Louis Vuitton. Magical collections! xoxo

 


All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


fashion ideas for summer

13 May 2017

 

 

 

Roberto Cavalli, Haney, Needle and Thread and Temperley London

 

Alaia, Tom Ford, Giuseppi Zanotti and Giuseppi Zanotti

Dolce & Gabbana, Tom Ford, GUCCI and Valentino

 

Roberto Cavalli, Herve Leger, Chloe and Roberto Cavalli

 

GUCCI, Christian Louboutin, Dolce & Gabbana and Fendi

GUCCI, Linda Farrow, Dolce & Gabbana and Chloe

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 

 


Paris Hilton - fashion memories

13 May 2017

 

 

 

 

 

Fullkomligen älskar det här klippet från W magazine, minnen kommer tillbaka :) När jag var liten bodde vi flera gånger om året på Regents i Bal Harbor (Nu har det bytt namn till One Bal Harbor). En dag när jag var omkring 6-7 år låg vi som vanligt hela familjen vid poolen och en äldre tjej kom med en fullkomligen magisk väska med Paris Hilton på! Jag var helt såld, så det var bara att skynda till Bal Harbor Shop och börja leta, haha! När jag kom tillbaka till skolan, så blev det precis som vanligt! Alla tjejer i skolan slängde lystna blickar på min nya väska, mycket avundsjuka och viskningar, men det var jag så van vid redan som barn. Den här videon väcker upp känslor om just den väskan och att vara en fashionista redan såsom litet barn och våga vara annorlunda! ÄlskarT! Pussen

 

 

play

 

 

Absolutely love this W magazine clip, walking down memory lane :) When I was a little, we stayed several times a year at Regents in Bal Harbor (now renamed One Bal Harbor). One day, when I was around 6-7 years old, my family was hanging around the pool area as an older girl walked by with a adorable bag with Paris Hilton on! I was completely taken, so we immidiately had to head for  Bal Harbor Shop and start searching, haha! When I got back to school, it was buisness as usual one could say! All the girls in school threw evil glances looking at my new bag, very jealous and whispering, but I was already as a child used to this early on in life. This video bring bac feelings about that bag and being a fashionista already as a little child and already as a child daring to be different! Love it! xoxo

 

 

 

 

 

 


promise of summer - camilla åkrans

12 May 2017

 

 

 

 

 

Äntligen säger alla vädermänniskor att sommaren verkligen är på väg :) Idag ska vändningen ske och det bara bli allt varmare dag för varje dag! Underbart! Därför går den här fredagsposten i sommarens tecken och jag lägger upp lite bilder från en av mina absoluta favoriter av svenska modefotografer, nämligen Camilla Åkrans! Trevlig helg och såklart Pussen!

 

 

Finally, all the weather persons tells that summer is really on its way :) Today is the day for a change towards warmer and warmer weather! Wonderful! Therefor this friday post is a post dedicated to summer and therefor with images taken by one of my absolute favs of swedish fashion photographers, namely Camilla Akrans! Have a wonderful weekend, xoxo! 

 

 

All pictures from instagram.com/studioakrans. Official instagram of Camilla Åkrans. 


luxury and desire - lvmh - bernard arnault

11 May 2017

 

 

 

 

 

 

Bernard Arnault, CEO för LVMH sedan 1990, diskuterar i det är klippet bland annat begreppet "lyx". (Även om berättar han inte tycker särskilt mycket om just begreppet "lyx", utan hellre benämner området som en kombination av begreppen "kvalitet" och "innovation"). Det är intressant, men ändå självklart, att han med sin erfarenhet och kuskap och i sin position kopplar "lyx" till "begär". En sak som jag finner särskilt intressant är hans syn på marknadsföring. En lyxprodukt startar med innovation och kvalitet, sedan är inte marknadsföring annat än skapandet av "begär". Detta skapande av "begär" kommer sist i kedjan och produkten har redan tagits fram baserad på djupa analyser, konstnärlighet och hantverk innan dem färdiga varans erbjuds till konsumenten genom tillskapandet av ett begär. Det här uttalandet är för mig jätteviktigt och visar att modets kraft i bl.a modernitet, innovativitet och kvalitet utefter resonemanget att hantverket och idén kring lyx är grunden. Det är först när denna grund och varan är klar, som marknadsföringen uppvisar den på ett sådant positivt sätt som det innebär att skapa begär. Analysen är redan klar innan denna del tar vid! 

Jag har genom alla mina universitetsstudier haft inriktningen hur människan förhåller sig till mode och specifikt, i både mina modevetenskapliga och etnologiska studier, har mitt största intresse rört områden som lyx, kopplingen till identitetsskapande och skapandet av begär. Bland annat studerade jag den helt suveräna kursen "Lyx och Begär - i alla tider" där min kursansvariga Paula von Wachenfeldt, som också är medförfattare till boken "Det svenska begäret  - sekler av lyxkonsumtion", briljerade :)

När jag såg det här klippet tänkte jag direkt på Christopher J. Berrys bok "Lyxvaror". Berry diskuterar mycket i boken kring att "lyx" har ett direkt samband med "begärskraft". I detta sammanhang har lyxvara på så sett ett bestämt samband med att vara ett objekt av begär. Författaren skriver bl.a om att lyx alltid förknippats med begär, men fram till 1700-talet , var det harmfullt. Det tillkom dock under 1800-talet ett moraliskt fördömande kring inställning till lyx. Ändå är focus i boken, modern lyx.

I Berrys kategorisering av lyxvaror på olika nivåer börjar han med användningen av den framträdande benämningen av etiketten "lyx" i modern reklam, vilket ger en paradox. (Å ena sidan vill lyxföretagen sälja så mycket som möjligt av sin produkt medan, å andra sidan kan de föremål de benämner som en "lyx" antyda en exklusivitet). Det är i linje med syn på exklusivitet som lyxvaror synes vara förknippade med dyrbarhet och sällsynthet. Berry menar att det först och främst är bilden av de "exklusiva" lyxvarorna som genom ett utspel ökar konsumtionen och för det andra och kanske mindre uppenbara, att varken kostnad eller exklusivitet i sig själva tillräckliga förutsättningar för att en vara ska bli ansedd som "lyx". Berry utvecklar också ytterligare idén om "begär" och identifierar två kännetecknande formella funktioner: 1.  lyxvaror är förädlade och 2. positivt tilltalande och framkallar begär . Dessa karakteriserar lyx, men de är inte tillräckligt mycket enbart själva, för att definiera det. (Notera återigen tidsaspekten: analys och tillskapande av produkt och därefter skapandet av begär) Avseende 1. Förädling: Den första funktionen är att de begär för lyxvaror är önskemål efter alltmer "förfinade" varor. De förbättringar i varor som präglas av lyx är de kvalitativa eller adjektivsaspekterna av varorna. 2. Positivt tilltalande och begär: Är den andra formella funktionen som kännetecknar det specifika önskemålet om en lyxvara ur avser en tanke och en tro. För varje vara som ska bli sedd såsom ett begär till lyx, måste det antas att äga detta goda är "glädjande". Berry menar att begär för lyx är positiva önskemål om vad som behagar och tillfredsställer.  Implicit här är en övergående status av lyxvaran i sig. En lyx är inte något statiskt, det är dynamiskt, det är föremål för utveckling av begär, och nödvändigtvis när åtföljande övertygelse är uppfyllda drivs denna lyx sedan vidare med ett begär av ytterligare kvalitativa ändringar och förbättringar.

Det är i det här sammanhanget enbart lyx och begär kopplat till materiella ting som jag diskuterat här. Men jag tycker det är så intressant att just min akademiska syn är den ledande hos en sådan framstående person såsom Bernard Arnault. Kan det innebära att denna syn är fakta? Jag är övertygad att denna nivå av kunskap skulle jag aldrig kunnat erhålla utan de många åren av universitetsstudier i området. Lyx är i stort för mig själv, och andra, varierande utefter hur vi resonerar som kulturella varelser. Den största lyxen för mig är att få möjlighet att arbeta med det jag är intresserad av, få tid till en meningsfull fritid och självklart att alla nära och kära är friska och lyckliga. Det är å andra sidan en ytterligare utveckling av lyxbegreppet i sin helhet! Pussen

 

 

play

 

 

Bernard Arnault, CEO of LVMH since 1990, discusses in the clip above the term "luxury". (Although he does not like so much the term "luxury" and rather refers the area to a combination of the terms "quality" and "innovation").  It is so interesting to listen to someone with his experience and intelligence and in his position to discuss the connection between "luxury" and "desire". One thing that I find particularly important is his view of marketing. A luxury product starts, as he says, with innovation and quality. Marketing is nothing but the creation of "desire". This creation of "desire" comes last in as the link in the chain where the product already has been created based on deep analyzes, artistry, modernity and craftmanship. Therefor, marketing begins as the completed product is offered to appear on the market and create a desire. This statement is very important to me and shows that the power of fashion in modernity, innovation and quality is based upon the idea that the craftmanship and modernity of fashion that leads to an object of ​​luxury, is basic. It is only when the analysis och creation has come to a result in a product, as the marketing begins to present the luxury product in such a positive way as possible,  to create desire. 

Throughout my university studies, I have been focusing on the way we relate to fashion and specifically during my, both fashion science and ethnological studies, the focus for me has been courses about luxury, how to form identities thru fashion and the creation of desire within the fashion industry.  I studied, for example,  the absolutely superb course "Luxury and Desire - of all times" mentored by Paula von Wachenfeldt who has also is the co-author to the brilliant book about luxury and desire from the 1500s until today: "The Swedish desire - centuries of luxury consumption" :)

When I saw this clip I directly got a flashback to all I have read, learned and discussed at Stockholm University about the subjects "luxury" and "desire". One book that comes to mind is Christopher J. Berry's "Luxury Goods". Berry discusses a great deal about the fact that "luxury" has a direct connection with "corporate power". In this context, luxury has seen a certain connection with being an object of "desire". The author expressed, among other things, that luxury was always associated with desire, but until the 18th century it was harmful. However, during the 19th century, it became a moral condemnation about the attitude towards luxury. But mainly his focus is the contemporary luxury.

In Berry's categorization of luxury goods at different levels, he begins with the use of the prominent name of the luxury label in modern advertising, which gives a paradox. (On the one hand, luxury fashion companies want to sell as much as possible of their product while, on the other hand, the items they name as a "luxury" suggest an exclusivity). It is in line with the view of exclusivity as luxury goods seem to be associated with preciousness and rarity. Berry argues that, first of all, the image of the "exclusive" luxury goods is a pretext for increasing consumption and, secondly, and perhaps less obvious, neither cost nor rarity is of themselves sufficient prerequisites for a product to be regarded as "luxury ". Berry also develops the idea of ​​"desires" and identifies two distinctive formal features: 1. Luxury goods are refined and 2. Positively appealing and induces desires. This characterizes luxury, but they are not enough only themselves to define it. (Note once again the time aspect: Analysis and creation and then follows the creation of desires) Regarding 1. Processing: The first feature is that the request for luxury goods are desires for increasingly "refined" goods. The improvements in goods characterized by luxury are the qualitative or adjective aspects of the goods. 2. Positively Appealing and Desire: Is the other formal feature that characterizes the specific desire of a luxury watch for an idea and a belief. For each product to be seen as a desire for luxury, it must be assumed that owning this good is "pleasing." Berry believes that the desire for luxury is a positive wish for what pleases and satisfies. Implicit here is a transient status of the luxury product itself. A luxury good is not static, it is dynamic, it is the subject of development of desires, and necessarily when the accompanying conviction is met, this luxury is driven by further requests for further qualitative changes, modernity and improvements.

In this context, only luxury and desires as linked to material things, are discussed here. But I think it's so interesting that my academic vision is validated by such a prominent leader in the fashion industry as Bernard Arnault. Could this mean that this view is fact? One thing I am certained of is that my knowledge had never been achieved without my extended university studies. On the other hand if I look at the term "luxury" itself. Luxury for myself, and others, varies according to how we function and our priorities as cultural creatures in general. The biggest luxury for me is to have the opportunity to work with what I'm interested in, make time for a meaningful leisure and of course that every loved one around me is healthy and happy. That is on the other hand, a way of looking at luxury in a much wider perspective! xoxo

 

 

Picture of LVMH CEO Bernard Arnault

 


lvmh - on-line 6th june

11 May 2017

 

 

 

 

Nu kommer den ultimate lyxmodebutiken on-line :)  Den 6e juni är det premiär för "24 Sevres" med produkter dels från LVMH koncernen och även dels från andra modemärken. Sajten kommer erbjuda alltifrån mode, kosmetik till resevaror.  Inspirationen för sajten kommer från det franska Bon Marche som nu steppat upp till digital nivå. På sajten kommer erbjudas mer än 150 olika märken och självklart kommer även inkludera LVMH koncernens egna,  vilket innebär on-line försäljning av bl.a.  Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, GUCCI och Valentino :) 

Världen blir alltmer digitaliserad och köpare vänder sig allt mer till nätköp. Detat är ett steg i att möta köparnas behov när LVMH konstruerar denna sajt med sitt attraktiva modeerbjudande! Vill ni läsa mer om händelsen läs fler artiklar på Buisness of Fashion här! Jag vet att, förutom att flagga på balkongen och titta på tvsändningar från kungahuset på nationaldagen, så kommer jag titta in på den nya sajten på Sveriges Nationaldag! Pussen

 

Now the ultimate luxury fashion shop is coming on-line :) On the 6th of June launch the premiere of "24 Sevres" with products from the LVMH group and also from other fashion brands. The site will offer for examble fashion, cosmetics to travel goods. The inspiration in the creation of the site comes from the French Bon Marche which has now has influenced a new digital level. The site will offer more than 150 different brands and of course, will also include the LVMH Group's own, which means online sales of for example Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, GUCCI and Valentino :)

The world is becoming increasingly digitalized and buyers are increasingly turning to online shopping. This is a step in meeting up to the modern buyers' needs as LVMH designs this site with its attractive fashion offer! Would you like to read more about it read more articles on Buisness of Fashion here! I know that, apart from flagging on the balcony and watching television broadcasts from the royal house on our Swedish National day, I will surely look into this new fashionsite! xoxo

 

Picture from article at www.buisinessoffashion.com


h&m - concious today

08 May 2017

 

 

 

 

 

 

Idag började jag med att på morgonen sukta efter lite kläder på nätet :) Jag är inte en som shoppar hela tiden, kanske har jag blivit mer shoppingblasé eller kanske mer medveten i mina inköp? Jag var främst ute efter en bikerjacka, en kappa och en klänning. Det har blivit väldigt medveten om att komplettera min befintliga garderob mer strategiskt. Antingen köper jag i väldigt hög kvalité och av erkända designers, andra dagar försöker jag leta efter hållbara inköp och vissa dagar strosar jag runt i alla vintageaffärer och söker efter godbitar. Idag var en nätdag, så jag tittade in på H&M hemsida och på deras hållbara kollektioner t.ex. "Consious Sustainable Style". Det sa bara "klick" och snart kommer en underbar look av dessa hem till lilla mig! Magiskt! Pussen

 

 

 

 

 

Today I began the morning in searchn for some clothes online :) I'm not the typ who goes shopping all the time, maybe I have become more shoppingblasé or maybe just more aware of my purchases? I was primarly looking for a biker jacket, a coat and a dress. The last years I have become more conscious in choices to complement my existing wardrobe and more strategically in the choices. Either I buy in very high quality and by recognized designers, or I try to look for sustainable purchases or stroll around in all vintage stores and search for lovely looks. Today was a web day, so I looked into the H&M website and on their concious collections or "Consious Sustainable Style". I fell in love and literary it just went "click", so very soon a wonderful look of these will sent home to little me! Magic! xoxo

 

 

All pictures from www.hm.com. Please click on image of your choice for a closer look.


Philip Warkander - tells the story of fashion

07 May 2017

 

 

 

 

Är det något som jag fullkomligen älskar så är det att hela tiden utveckla min känsla för mode. Kunskapskanalen är fullkomligt magisk i sitt närmande av mode. I fredags såg jag ett klipp som heter "Mode som identitetshandling" från UR Samtiden med modedoktorn Philip Warkander i sitt essä. Efter alla mina studier vid Stockholms Universitet så är faktiskt just Philip Warkander den fullkomliga brillianta modetolkaren. Nu är det ju så att jag när jag började utbilda mig inom mode skulle välja ett ämne som ligger nära för att få en fullständig examen. Många tänker typ om jag studerar mode kompletterar jag med media- och kommunikationsvetenskap. Inte min idé alls! Jag tänker ännu djupare. Mode är kommunikation i sig och modet är något som blir synligt och påverkar människor i deras egenskaper av sociala varelser. Därför tänkte jag direkt att det är etnologi jag ska studera. Inte många förstår vad ämnet etnologi verkligen innebär dock. Inom etnologin, som kompletterar mina modevetenskapliga studier, är det studier av framförallt identitetsskapande som är så viktiga för min utveckling av modestudierna. Det har blivit många etnologiska kurser genom åren om mode, kläder, kropp och identitet t.ex kategoriseringar inom kläder, grupper och gränser men även kläder och den sociala kroppen samt hur man genom modet i sitt identitetsskapande kan utöva kontroll, underkastelse och frigörelse. När jag tänker på mina etnologiska studier så bidrar också kulturella kurser såsom perspektiv på människa, kultur, samhälle och kulturhistoria till min djupa modeutbildning. Hur tänker jag då? Jo, modeutbildningen är som en djupare kurs inom modet i en global värld men denna globala värld och modeutbildningen som fokuserar på modets uttryck, gestaltningar, modeekonomi, modemarknad, marknadsföring och media är ju alltid en del tillskapad av just människan. Om man inte förstår människan och de sociala relationerna hur ska man då kunna förstå, påverka, analyser och utveckla modebranschen? Det är därför denna kombination av utbildningar var så himla viktig för mig. Herregud, vad just de etnologiska studierna blev fundamentet till min uppsats om Kronprinsessan Victoria och hennes klädval!Nu är jag färdig med mina universitetsstudier för den här gången :) Skulle det vara så att jag är intresserad att fördjupa mig inom media och PR, som ändå är en del av modevetenskapen som jag redan studerat, då skulle jag nog ta någon mer praktisk kort arbetsinrikad kurs på t.ex. Berghs School of Communication :)

Jag rekommenderar nu den här filmen/föreläsningen som jag länkar till här! Tyvärr, får jag känslan ibland att inte många inom modebranschen förstår vad som kommer att ske och redan är på gång? Det slår mig ofta när jag läser modesidor, modetidningar och inte minst när jag ser marknadsföring för modemärken. Jag har dock stora förhoppningar att det är under förändring :) I mitt liv just nu vill jag slutligen bara visa på ett litet exempel hur min utbildning t.o.m är magisk när jag jobbar med försäljning av mode lyxvaror just för att jag förstår produktens värde för kunden ur ett socialt perspektiv. Jag förstår vad kunden vill uppnå med sitt köp och jag vidimerar kundens behov. Även om jag kallas för "supersäljaren" på mitt jobb, så är det inte något som genom magi har uppnåtts. Jag vet att min syn på modet och människans identitetsskapande är något som inte"ramlat på mig" huxflux, utan något som alla mina år av studier har skapat! Pussen

 

If there is something that I totally adore, it is to constantly develop my sense of fashion. "Kunskapskanalen" (a swedish knowledge TV-channel) is completely magic in its approach to fashion. Last friday, I saw a clip called "Fashion as an Identity Document" at the channel with the fashion dr. Philip Warkander lecturing. After all my studies at Stockholm University, Philip Warkander is the perfect brilliant fashion interpreter. As I started my education in fashion, I first made the choice of completing with a subject very close to fashion in order to get my BA. Many students I sense think like if I'm studying fashion, I'm supplementing with media and communication science. Not my approach at all! I go deeper! Fashion is communication in itself and fashion is something that becomes visible and affects people in their characteristics as social beings. That's why I thought straight away that it's ethnology I'm going to study a long side with fashion. Not many understand what the topic ethnology really means though. Within ethnology, which complements my fashion science studies, it is studying primarily identities that are so important in my development of the idea of fashion. There have been many ethnological courses throughout all the years of fashion studies as: clothing, body and identity and categorization within clothes, groups and borders, but also clothes and the social body as well as how to exercise control, submission and liberation through identity creation. When I think of my ethnological studies, cultural courses like human, cultural, social and cultural history also contribute to my deep fashion education. What do I wanna say with this? Well, fashion education is like a deeper course in fashion in a global world, but this global world and fashion education is focusing on fashion expressions, gestures, fashion economics, fmarketing and media are always the choice of a human being. If you do not understand humans and social relations, how can you understand, influence, analyze and develop the fashion industry? That's why this combination of education was so important to me. It was the ethnological studies that formed  foundation of my essay about our Crown Princess Victoria and her fashionable choices. Now I'm done with my university studies for this time :) If I should be interested in developing myself in the media and PR area, as a complement to the fashion that I have already studied, then I would probably take a more practical short work-oriented course on Bergh's School of Communication :)

I highly recommend this clip / lecture (in Swedish) that I link, here! Unfortunately, I do sometimes feel that not many in the fashion industry understand what will happen and is already under way? It often hits me, as I read fashion magazines and on fashion sites and especially when I see the marketing for fashion brands. However, I have great hopes that this will change :) In my life, at this moment in time,  I just want to present a small example how my education is magic even while working in sales of fashion luxury good.  I understand the value of the product for the customer in a social perspective. I understand what the customer wants to achieve with the purchase and I acknowledge the customer's needs. Even though I'm called the "super seller" at my job, it's not something that has been achieved through magic. I know that my view of fashion and the creation of human identity thru fashion is something that is not entirly natural for me,  but something that all my years of studies has created! xoxo

 

 

 


The page has some warnings